Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»Παρουσιάζουμε σήμερα τις προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας για το «Νέο Λύκειο».


Στη διαμόρφωση τους έχουν ληφθεί υπόψη :


• Οι μελέτες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.


• Το πόρισμα του Εθνικού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας υπό τον


κ. Μπαμπινιώτη.


• Το σύνολο των προτάσεων που έχουν κατατεθεί στο ΕΣΥΠ.


• Τα πορίσματα συνεδρίων της ΟΛΜΕ.


• Τα συμπεράσματα της μελέτης PISA του O.Ο.Σ.Α.


• Τα προγράμματα σπουδών πολλών ευρωπαϊκών χωρών


• Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες και η σημερινή πραγματικότητα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα συνολικά και στο Λύκειο ειδικότερα.


• Ο λυκειακος χάρτης της χώρας και το ανθρώπινο δυναμικό που υπηρετεί σήμερα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.


Για την πρόταση αυτή - που αύριο καταθέτουμε στο Εθνικό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπό τον κ. Καζάζη – δούλεψαν μάχιμοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία στο Ελληνικό Λύκειο, στο ΙΒ αλλά και σε άλλες χώρες, καθώς και ακαδημαϊκοί με ειδική γνώση στο θέμα.


Όπως πολλές φορές έχω πει, δεν προωθούμε μια ακόμη «αλλαγή για την αλλαγή» και μάλιστα σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Θα ήμουν ευτυχής αν μπορούσα να περιοριστώ σε επιμέρους βελτιωτικές κινήσεις, όμως όλοι οι δείκτες επιβεβαιώνουν το κοινό αίσθημα: Το εκπαιδευτικό μας σύστημα πάσχει!


Δεν προάγει την κριτική σκέψη.


Δεν ξεχωρίζει τα χρήσιμα και ταλαιπωρεί τον μαθητή, με πολλά επουσιώδη και περιττά.


Δεν αξιοποιεί σωστά το εκπαιδευτικό μας υψηλής στάθμης δυναμικό και τις υπαρκτές υποδομές.


Έχει μετατρέψει τις δυο τελευταίες τάξεις του Λυκείου, σε «παρακολούθημα» των φροντιστηρίων.


Και για το δεδομένο αποτέλεσμα, στοιχίζει πολύ ακριβά και για τον Έλληνα φορολογούμενο και για τον κάθε γονιό χωριστά.


Μερικά στατιστικά στοιχεία επιβεβαιώνουν το πρόβλημα αλλά και τις δυνατότητες που υπάρχουν και δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα.


Το Λύκειο σήμερα έχει


• ως προς το διδακτικό προσωπικό:


o εκπαιδευτικούς πολύ υψηλής επιστημονικής εξειδίκευσης (το 34.7% των έχουν πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα (μετεκπαίδευση στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, κατοχή δεύτερου πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης, μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης Master ή Διδακτορικό)


o την καλύτερη αναλογία μαθητών/διδάσκοντα (8,5:1) ανάμεσα σε όλες τις χώρες μέλη της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ.


• ως προς τον αριθμό σχολικών μονάδων:


o Στην Ελλάδα λειτουργούν 1297 σχολικές μονάδες Ενιαίων Λυκείων, Αντίστοιχα στην Φιλανδία ( πληθ. 5.300.000) λειτουργούν 448 μονάδες και στην Πορτογαλία (πληθ. 10.600.000) 822 μονάδες. Δηλαδή στην Ελλάδα 1 μονάδα ανά 8.700 κατοίκους, στην Φινλανδία 1 ανά 11.900 και στην Πορτογαλία 1 ανά 12.900.


• ως προς το επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής:


o πολύ ικανοποιητικό επίπεδο (το 91.4% των Λυκείων διαθέτουν εργαστήρια Φυσικής-Χημείας, το 97.2% διαθέτει εργαστήρια Πληροφορικής, το σύνολο των υπολογιστών που υπάρχουν στα Λύκεια είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο εκ των οποίων το 91.4% με ευρυζωνική σύνδεση και επίσης) σχεδόν όλα τα Λύκεια (98.5%) εργάζονται με πρωινό ωράριο,


• ως προς την επιλογή γενικού Λυκείου η επαγγελματικού Λυκείου:


o σήμερα μόλις 1 στους 4 ή 5 περίπου έλληνες μαθητές κατευθύνεται στο τεχνικό-επαγγελματικό λύκειο. Το ποσοστό αυτό βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία με ό,τι συμβαίνει στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες όπου οι μισοί και πλέον μαθητές κατευθύνονται στον τεχνικο-επαγγελματικό κλάδο της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η τάση αυτή οδηγεί στην ανάγκη για πλήρη αναμόρφωση του τεχνικού-επαγγελματικού Λυκείου στη χώρα μας, ώστε να καταστεί μια αξιόπιστη και ελκυστική λύση για τους μαθητές. Προς την κατεύθυνση αυτή θα κινηθούμε άμεσα το αμέσως προσεχές διάστημα


• ως προς τα προγράμματα σπουδών:


o Στην Ελλάδα υπάρχει ο μέγιστος κατακερματισμός του σχολικού χρόνου με υπερβολικά μεγάλο αριθμό μαθημάτων στο λύκειο (49 μαθήματα), όταν στη Γαλλία είναι 26, στην Ισπανία 24, στην Ιταλία 30, και ξεχωρίζει η Κύπρος με 44 . Στα 49 περιλαμβάνονται και 8 μονόωρα. Η κατάσταση αυτή αφενός δεν επιτρέπει την εμπέδωση ύλης αφετέρου, ακυρώνει τον παιδαγωγικό ρόλο των εκπαιδευτικών που σε ελάχιστο χρόνου προσπαθούν να καλύψουν μια υπερφορτωμένη και εγκυκλοπαιδικού τύπου ύλη


• ως προς την αποτελεσματικότητα:


o οι ακαδημαϊκές επιδόσεις των μαθητών αποτελούν ένα σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης . Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA (2009) του ΟΟΣΑ δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά. Σε σύνολο 34 χωρών, οι μαθητές μας κατατάσσονται στην 26η θέση στην Γλώσσα, στην 31η θέση στα Μαθηματικά, και στην 32η θέση στις Φυσικές Επιστήμες


o Ένας άλλος αρνητικός δείκτης είναι τα υψηλά ποσοστά χαμηλής βαθμολογίας στις εισαγωγικές εξετάσεις σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Με βάση τα στοιχεία της τελευταίας τετραετίας τα ποσοστά των εξεταζομένων με βαθμολογία κάτω του 10 συνολικά (σε παρένθεση τα ποσοστά κάτω του 5) έχουμε παραδείγματα όπως: Ιστορία Γενικής Παιδείας σε ποσοστό 45%-60% (23%-33%), Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής κατεύθυνσης σε 40% - 50% (17% - 23%) , Ιστορία θεωρητικής κατεύθυνσης σε 45% - 50% (20% -25%), Μαθηματικά Τεχνολογικής κατεύθυνσης ΙΙ σε ποσοστό 60% - 75% (40% - 50%) Φυσική Τεχνολογικής κατεύθυνσης ΙΙ σε 55% - 65% (25% - 30%)


• ως προς τον Έλληνα μαθητή και μαθήτρια:


Οι Έλληνες έφηβοι είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι Έλληνες.


• ως προς το κόστος:


Η εμπέδωση σε κάθε οικογένεια της αντίληψης ότι το φροντιστήριο αλλά και η εξωσχολική βοήθεια του μαθητή είναι απολύτως αναγκαία για την είσοδο του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχουν οδηγήσει στην απαξίωση του λυκείου , στο φαινόμενο της αποχής από το δημόσιο σχολείο αλλά της συστηματικής παρακολούθησης των ιδιωτικών μαθημάτων .


Η αλλαγή αυτής της κατάστασης αποτελεί ευθύνη και πρόκληση πολιτεία και εκπαιδευτικούς


Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ η μέση ετήσια δαπάνη των οικογενειών για τα φροντιστήρια ανέρχεται σε περίπου 900 εκατομμύρια € (εκ των οποίων τα δυο τρίτα α για φροντιστήρια και το ένα τρίτο για ιδιαίτερα μαθήματα).


Το «Νέο Λύκειο» πρέπει να αποκαταστήσει όχι μόνο την σωστή και πλήρη λειτουργία του.


Πρέπει να αποκαταστήσει την ισορροπία στη ζωή των εφήβων.


Πρέπει να κάνει «φυσιολογική» τη ζωή τους και τη ζωή των γονιών τους.


Ο έφηβος έχει δικαίωμα στη Γνώση, αλλά έχει δικαίωμα και στη ζωή !!!


Στον ελεύθερο χρόνο, στη δημιουργία, στη συμμετοχή.


Το Λύκειο δεν είναι απλά ο προθάλαμος του πανεπιστημίου ή του ΤΕΙ.


Είναι μια αυτόνομη εκπαιδευτική μονάδα όπου :


 ο νέος έχει πρόσβαση στη γνώση και ταυτόχρονα αναπτύσσει την κριτική του ικανότητα


 διαμορφώνεται η συνείδηση του ενεργού πολίτη


 ενδυναμώνονται οι αξίες της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης , ο σεβασμός στον άλλο


 προετοιμάζεται ο νέος για το επόμενη βαθμίδα με ήρεμο και οργανωμένο εντός του σχολείου τρόπο.


 Λίγα μαθήματα με επαρκή αριθμό ωρών διδασκαλίας στο Σχολείο μπορούν να προετοιμάσουν πλήρως τον μαθητή να επενδύσει εκεί που έχει κλίση.


 Η μορφή και το είδος των εξετάσεων θα έχουν διαφορετικά και καινοτομικά στοιχεία που δεν θα απαιτούν αποστήθιση και αντιγραφή.


 Η οργάνωση του Λυκείου θα συζητηθεί ανεξάρτητα από το σύστημα των εξετάσεων, για το οποίο ισχύουν οι βασικές αρχές που έχουν διατυπωθεί, και θα συζητηθούν αφού έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση για το λύκειο.


Το «Νέο Λύκειο» που προωθούμε :


1. Δεν αποτελεί μια ακόμη επιμέρους ρύθμιση ,αλλά εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό αναμόρφωσης του εκπαιδευτικού μας συστήματος .


a. Με νέα προγράμματα σπουδών από το Δημοτικό,


b. Χωρίς περιττές επαναλήψεις και επικαλύψεις στην διδακτέα ύλη


c. Με την εισαγωγή ξένης γλώσσας και πληροφορικής από την πρώτη Δημοτικού και πτυχίο Δημοσίου στην Γ’ Γυμνασίου.


d. Με μαθήματα φιλαναγνωσίας, εικαστικών , θεάτρου, μουσικής κλπ.


e. Με την οριζόντια παρέμβαση του ψηφιακού σχολείου, που αξιοποιεί σύγχρονες δυνατότητες, από την βιβλιοθήκη όλων των βιβλίων Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, μέχρι την υποδειγματική διδασκαλία και το ψηφιακό φροντιστήριο.


Στοιχεία που μας επιτρέπουν μια άλλη αντίληψη για τη λειτουργία του Λυκείου και ένα διαφορετικό περιεχόμενο σπουδών.


Στην κατεύθυνση αυτή :


 Η Α’ Λυκείου είναι πλήρως μια τάξη γενικής παιδείας και λειτουργεί ως τάξη – «γέφυρα» ανάμεσα στο Γυμνάσιο και το Λύκειο.


 Η Β’ και Γ’ Λυκείου παρέχει προοδευτικά περισσότερη εμβάθυνση και εξειδίκευση ως συμπλήρωμα μιας εντατικής γενικής παιδείας με μικρό αριθμό βασικών μαθημάτων.


 Ο Μαθητής γίνεται συνειδητός Έλληνας Πολίτης του κόσμου. Με γνώση και υπερηφάνεια για την ιστορία και τον πολιτισμό μας, μαθαίνει να ζει και προοδεύει μέσα στο σύγχρονο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, μέσα και έξω από την χώρα.


 Εισάγεται για πρώτη φορά η ερευνητική εργασία ως διακριτή ενότητα του προγράμματος σπουδών, όπως συμβαίνει σε όλες σχεδόν της ευρωπαϊκές χώρες στη βαθμίδα αυτή. Πρόκειται για ομαδικές ερευνητικές εργασίες που ανοίγουν τους ορίζοντες αναζήτησης και παράλληλα προάγουν την συλλογικότητα και συνεργασία.


 Παρέχεται εντός του κυρίως προγράμματος του σχολείου η δυνατότητα παρακολούθησης επιπλέον διδακτικών ωρών σε επιλεγμένα μαθήματα (μαθήματα εμβάθυνσης) άμεσου ενδιαφέροντος του μαθητή αλλά και στήριξης της προετοιμασίας .


Πιο συγκεκριμένα :


• Το Λύκειο γίνεται μια βαθμίδα βαθμιαίας εξειδίκευσης και ταυτόχρονης απόκτησης στέρεης γενικής παιδείας σε κεντρικής σημασίας γνωστικά αντικείμενα. Ξεκινώντας από την γενικής παιδείας Α’ Λυκείου, προχωράμε στη Β’ Λυκείου σε μια πρώτη ειδίκευση (δυο κατευθύνσεις) και ακολουθεί η Γ’ Λυκείου (τρεις κατευθύνσεις).


Σχήμα: Η πορεία αύξουσας εξειδίκευσης των μαθητών στο Λύκειο


• Αναδιατάσσεται το περιεχόμενο της διδασκαλίας και ο αριθμός των μαθημάτων χάριν της εμβάθυνσης στα βασικά μαθήματα και εξειδίκευσης για μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση και προετοιμασία για τις εισαγωγικές


• Στο Νέο Λύκειο δεν υφίσταται η έννοια του μονόωρου μαθήματος, κάτι που συμβαίνει και σήμερα στην πράξη


• Τα μαθήματα της Γλώσσας (Νέα και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία-Λογοτεχνία), η Ιστορία, και σε μεγάλο βαθμό τα Μαθηματικά, συνιστούν ένα λιτό πυρήνα μαθημάτων γενικής παιδείας τα οποία παίρνουν οι μαθητές ανεξάρτητα από την περαιτέρω εξειδίκευσή τους. Στόχος είναι ο συνδυασμός της εξειδίκευσης ανάλογα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των μαθητών, παράλληλα με την απόκτηση μιας ευρύτερης γενικής παιδείας που αναφέρεται κυρίως σε βασικά εφόδια επικοινωνίας και σκέψης (Γλώσσα), αυτογνωσίας και καλλιέργειας ολοκληρωμένης ταυτότητας (Ιστορία) και ορθολογικής περιγραφής της πραγματικότητας (Μαθηματικά). Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι μαθητές έχουν πιστοποιηθεί στη Γ’ Γυμνασίου στην καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και στη χρήση της Πληροφορικής.


• Εισάγεται η ερευνητική εργασία (συνθετική εργασία ή project) ως διακριτή ενότητα του προγράμματος σπουδών. Είναι υποχρεωτικό για όλους τους μαθητές. Αξιολογείται αυτόνομα και ο βαθμός του προσμετράτε ισότιμα με τους βαθμούς των υπολοίπων μαθημάτων. Η αξιολόγηση συνεκτιμά τόσο τη διαδικασία όσο και το αποτέλεσμα της εργασίας των μαθητών. Επιχειρείται μια ουσιαστική μετακίνηση από τον έντονα ατομικιστικό και ανταγωνιστικό χαρακτήρα της εργασίας των μαθητών σε αυτή της ομαδικής προσπάθειας και συνεργασίας Οι μαθητές επιλέγουν το θέμα της ερευνητικής εργασίας με την οποία θέλουν να ασχοληθούν με βάση τις ιδιαίτερες προτιμήσεις και κλίσεις τους.


• Διευρύνεται ουσιαστικά το φάσμα των επιλογών των μαθητών, με κριτήριο τις ανάγκες του για την εισαγωγή του στην ανώτατη εκπαίδευση ή τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του. Επιλέγει το θέμα της ερευνητικής εργασίας με την οποία θέλει ασχοληθεί σε κάθε μια από τις τρεις τάξεις του Λυκείου. Επιλέγει την κατεύθυνση που θέλει να ακολουθήσει στη Β’ και στη Γ’ Λυκείου. Επιλέγει, τέλος, μεγαλύτερο αριθμό μαθημάτων επιλογής από ό,τι σήμερα (αυξάνεται ο αριθμός μαθημάτων επιλογής από τρία σε επτά συμπεριλαμβανομένης και της ερευνητικής εργασίας). Σήμερα προσφέρονται προς επιλογή (5 στην Α’ Λυκείου, 14 στη Β’ Λυκείου και 18 στη Γ’ Λυκείου) μαθήματα που στην πράξη, όμως περιορίζονται σε 3-4 ανά τάξη από έλλειψη ενδιαφέροντος


• Στις (Β' και Γ' Λυκείου) στους μαθητές παρέχεται εντός του κυρίως προγράμματος του σχολείου η δυνατότητα παρακολούθησης επιπλέον διδακτικών ωρών σε επιλεγμένα μαθήματα (μαθήματα εμβάθυνσης) με βάση τις ανάγκες τους για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.


• Μειώνεται ο αριθμός μαθημάτων και ωρών διδασκαλίας ανά τάξη:


o Στην Α΄ Λυκείου ο αριθμός μαθημάτων μειώνεται από 16 σε 8 συμπεριλαμβανομένης της ερευνητικής εργασίας, με μείωση του συνολικού αριθμού ωρών διδασκαλίας από 34 σε 32 .


o Στην Β΄Λυκείου οι κατευθύνσεις περιορίζονται από τρείς (Θεωρητική – Θετική – Τεχνολογική ) σε δύο (Α’ και Β’). Ο αριθμός μαθημάτων μειώνεται από 17 σε 12 με μείωση του συνολικού αριθμού ωρών διδασκαλίας από 34 ή 35 σε 33 .


o Στην Γ΄Λυκείου οι κατευθύνσεις γίνονται τρείς (Α’ , Β’ και ΑΒ). Ο αριθμός μαθημάτων μειώνεται από 16 σε 10. Εδώ όμως με αύξηση του συνολικού αριθμού ωρών διδασκαλίας από 31 σε 35 λόγω των προγραμμάτων εμβάθυνσης εντός του κανονικού ωραρίου..


• Ο περιορισμός στις κατευθύνσεις της Β΄ Λυκείου σε : Κατεύθυνση Α (κυρίως για μαθητές που έχουν αποφασίσει να ακολουθήσουν θετικές, τεχνολογικές ή επιστήμες υγείας) και Κατεύθυνση Β΄ (κυρίως για όσους έχουν αποφασίσει να ακολουθήσουν κλασσικές, και ανθρωπιστικές επιστήμες). Δίνει την ευχέρεια σε σημαντικό αριθμό μαθητών είτε από την Α’ είτε από την Β’ Κατεύθυνση, αν θέλουν, να επιλέξουν στην Γ’ λυκείου την ΑΒ Κατεύθυνση (για να ακολουθήσουν οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες).


Στο Παράρτημα παρουσιάζεται αναλυτικά η δομή του νέου προγράμματος σπουδών στο Λύκειο.


Το Νέο Λύκειο οδηγεί και σε Νέο Εξεταστικό Σύστημα για την Εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση από το σχολικό έτος 2013-2014


Από τις αλλαγές αυτές δεν αιφνιδιάζεται κανείς. Τον ερχόμενο Σεπτέμβριο η Α’ Λυκείου θα λειτουργήσει με βάση το νέο πρόγραμμα σπουδών ενώ από το σχολικό έτος 2012-13 θα είναι έτοιμα και τα νέα προγράμματα σπουδών για τη Β’ και Γ’ Λυκείου. Οι μαθητές που θα φοιτούν στην Α’ Λυκείου το ερχόμενο σχολικό έτος θα εισαχθούν στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ με βάση το νέο σύστημα εισαγωγικών εξετάσεων το οποίο θα ισχύσει για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2013-14.


Οι αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα βασίζονται στις ακόλουθες βασικές αρχές:


• Οι εξετάσεις διεξάγονται κεντρικά και με διαδικασίες που διασφαλίζουν το αδιάβλητο.


• Οι εξετάσεις αφορούν σε έναν μικρό αριθμό βασικών μαθημάτων και τα ΑΕΙ καθορίζουν το συντελεστή βαρύτητας των μαθημάτων αυτών, ώστε ουσιαστικά να συμμετέχουν τα ίδια στα κριτήρια επιλογής των μελλοντικών φοιτητών τους.


• Με βάση τις παραπάνω βασικές αρχές γίνεται επιστημονική επεξεργασία για το είδος και το περιεχόμενο της εξεταστικής διαδικασίας ώστε να σταματήσει η υποχρέωση και η επιβράβευση της απλής απομνημόνευσης. Κατά τη διάρκεια της Γ’ Λυκείου το ίδιο το σχολείο θα κάνει προσομοίωση της εξεταστικής διαδικασίας με στόχο οι μαθητές να αντιληφτούν και να προετοιμαστούν στο σχολείο και από τους καθηγητές τους για όλα όσα θα είναι αναγκαία.

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ ΓΙΑ TΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ...

ΚΗΡΥΣΣΟΥΝ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΣΟΥΝ ΤΑ ΛΥΚΟΡΕΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ!!!


O Δήμαρχος Πεντέλης Δημήτρης Στεργίου Καψάλης, είχε συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Ν. Σηφουνάκη την Τρίτη 29 Μαρτίου 2011. Τα θέματα της συνάντησης ήταν η προώθηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου -Γ.Π.Σ - της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης, καθώς και η εξαίρεση (ένταξη στο άρθρο24 του Ν. 3889/2010) από τους δασικούς χάρτες της περιοχής που είναι στο σχέδιο σύμφωνα με το ΦΕΚ 908 τεύχος Δ 22/12/1999.


Στην συνάντηση παρευρέθησαν ο Υφυπουργός κ. Μωραίτης, αρμόδιος για δασικά θέματα και ο Γενικός Γραμματέας Δασών.


Όπως διαφάνηκε από την συζήτηση, υπάρχει η βούληση για την εξαίρεση από τους δασικούς χάρτες των περιοχών του ανωτέρω ΦΕΚ που βρίσκεται σε ανάκληση λόγω της απόφασης του ΣτΕ και σύντομα αναμένονται ενέργειες από πλευράς του ΥΠΕΚΑ.


Σε ότι αφορά στο Γ.Π.Σ. της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης, ο Δήμαρχος Δημήτρης Στεργίου - Καψάλης υπεραμύνθηκε των θέσεων του, δηλαδή να προωθηθεί για υπογραφή το Γ.Π.Σ. όπως αυτό εγκρίθηκε με του υπ΄ αριθ. 1925/9-6-2008 έγγραφο του ΟΡΣΑ.


Στην συνέχεια ο κ. Υπουργός επικοινώνησε με τον Πρόεδρο του ΟΡΣΑ κ. Πολύζο και πρότεινε αμέσως συνάντηση λόγω αρμοδιότητας.


Στην συνάντηση που επακολούθησε στα γραφεία του ΟΡΣΑ, παρουσία του Προέδρου,του Γενικού Γραμματέα Δασών και υπηρεσιακών παραγόντων, προέκυψε έγγραφο του δασαρχείου Πεντέλης, σύμφωνα με το οποίο η μισή πλατεία Αγ. Τριάδος και ο μισός οικισμός Γκορτζέζας, φέρονται ως αναδασωτέες εκτάσεις.


Η αντίδραση του Δημάρχου ήταν άμεση και υπήρξε πλήρης διάσταση απόψεων για το προτεινόμενο ΓΠΣ, χαρακτηρίζοντας τουλάχιστον περίεργο το έγγραφο του Δασαρχείου, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι θα προσφύγει δικαστικά και διοικητικά, τόσο κατά του παραπάνω εγγράφου, όσο και κατά κάθε σχετικής απόφασης αναδάσωσης, που αναδασώνει πατροπαράδοτους οικισμούς που προϋπάρχουν από το ΄33, όπως πιστοποιείται και από το σχετικό χάρτη (Γερμανικής εκτύπωσης), ο οποίος και διατέθηκε στο Υπουργείο για μελέτη.


Ο Δήμαρχος καλεί όλους τους θιγομένους δημότες σε εγρήγορση για την αντιμετώπιση των αποφάσεων οι οποίες θα νομιμοποιούν τις (νόμιμες εντάξεις) στο σχέδιο των Λυκορεμάτων και θα σύρουν στην εξαθλίωση τους αυτόχθονες κατοίκους της Πεντέλης, οι οποίοι εάν τελικά ισχύσει αυτό το Γ.Π.Σ , στην ουσία θα χάσουν τις περιουσίες τους.

Η ΄΄ΣΠΙΘΑ΄΄ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙ
Στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου φέτος συμμετείχε ένθερμα και η ΄΄Σπίθα΄΄ Βριλησσίων. Η ΄΄Σπίθα΄΄ είναι το κίνημα που έχει οργανώσει ο Μίκης Θοεδωράκης και εκφράζει την αντίθεσ αλλά και την αντίσταση της κοινωνίας απέναντι σ΄αυτά που συντελούνται στην πατρίδα μας τελευταία.

Η ΄΄Σπίθα΄΄ Βριλησσίων λειτουργεί αρκετό καιρό τώρα και μια απο τις δράσεις της ήταν η συμμετοχή της στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου καταθέτοντας μάλιστα και στεφάνι στη Πλατεία Ηρώων μαζί με όλους τους φορείς της πόλης.

Η επόμενη δράση της είναι στις 4 Απριλίου ημέρα Δευτέρα στην αίθουσα ΄΄Μίκης Θεοδωράκης΄΄ (πρώην ΤΥΠΕΤ) στις επτά το απόγευμα όπου θα βρεθούν οι κ.κ. Φίλιας Βασίλειος, καθηγητής του Πάντειου Πανεπιστημίου και ο Αλευρομάγειρος Δημήτριος, στρατηγός ε.α.

Στην ομιλία θα αναπτυχθούν οι αρχές του κινήματος, θα τεθούν ερωτήσεις και μάλιστα πριν την ομιλία θα παρουσιαστεί video απόσπασμα απο την ομιλία του Μίκη Θεοδωράκη όταν παρουσίασε την ιδρυτική διακύρηξη.

Κυριακή, 27 Μαρτίου 2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ Ο.Τ. 365

Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο ο δήμαρχος εισάγωντας το θέμα του Ο.Τ. 365, αθλητικές εγκαταστάσεις στην οδό Μητροπούλου και Κισσάβου ενημέρωσε το σώμα ότι ο επιχειρηματίας πλήρωσε τις υποχρεώσεις στο δήμο κι επομένως ακυρώθηκε η διαδικασία διεκδίκησης με αγωγή των οφειλομένων απο την επιχείρηση.
Το ζήτημα είχε απασχολήσει πολλές φορές το δημοτικό συμβούλιο στη βάση της πολιτικής απόφασης να επανέλθει ο χώρος στο δήμο.
Αυτό είχε υποσχεθεί και ο δήμαρχος προεκλογικά, θα έκανε κάθε δυνταή και νόμιμη ενέργεια να περιέλθει το ακίνητο στο δήμο.
Την θέση αυτή είχαν εκφράσει όλες οι δημοτικές παρατάξεις και μάλιστα είχαν κατηγορήσει το δήμαρχο ότι δεν ήταν ευθυγραμμισμένος σ΄αυτή την πολιτική θέση.
Με την ευκαιρία των οικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης προς τον δήμο, οφειλόμενα μισθώματα, κατανάλωση νερού, δημοτικά τέλη και άλλα, ο δήμος επρόκειτο να τα διεκδικήσει καταφεύγοντας στη δικαιοσύνη. Όμως ο επιχειρηματίας ανταποκρίθηκε στην υποχρέωσή του κι έτσι η δημοτική αρχή ακύρωσε την απόφαση της οικονομικής επιτροπής για την προσφυγή στη δικαιοσύνη.
Ξέχασε, όμως, τη προεκλογική του υπόσχεση να κάνει οτιδήποτε δυνατό, το ακίνητο να περιέλεθει στη χρήση του δήμου.
Παρ΄όλο που είχε το νομικό έρισμα η δημοτική αρχή αθέτησε ακόμη μια υπόσχεση που είχε δώσει προεκλογικά στους δημότες.
Το ακίνητο θα εξακολουθήσει να διαχειρίζεται απο τον ιδιώτη μέχρι, τουλάχιστον, το 2016.
Ο δήμαρχος ισχυρίστηκε στη συνεδρίαση ότι ο δήμος δεν βρίσκει τρόπους να το διαχειστεί εκείνος εξ αιτίας έλλειψης προσωπικού και αδυμανίας οργάνωσης του δήμου να το χειριστεί.
Η αντιπολίτευση επέμεινε οτι ο δήμος μπορεί και απαιτείται τουλάχιστον μια μελέτη ώστε να θεμελειωθεί το επιχείρημα. Ο δήμαρχος επέμεινε στην δική του θέση κλείνοντας τελικά την υπόθεση αυτή.

Σάββατο, 26 Μαρτίου 2011

ΣΥΜΒΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ Ο δήμος άλλη μια φορά καταφεύγει σε ρύθμιση χρεών με την ΕΥΔΑΠ. Οι οφειλές του δήμου ανέρχονται σήμερα στα 2 εκατομμύρια ευρώ!!! Οι οφειλές προέκυψαν κατα σωρευτικό τρόπο τα τρία τελευταία χρόνια ενώ το 2010 ο δήμος δεν κατέβαλε καθόλου τις οικονομικές υποχρεώσεις του στην ΕΥΔΑΠ. Και στο παρελθόν υπήρχαν αυτού του είδους καθυστερήσεις όχι όμως σ΄αυτό το βαθμό. Κατά δήλωση του δημάρχου σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ύστερα απο ερώτηση δημοτικού συμβούλου το χρέος προέκυψε εξ αιατίας των περικοπών στις επιχορηγήσεις απο την κεντρική κυβέρνηση λόγω της οικονομικής κρίσης κατά το 2010. Ο δήμαρχος πάντα κατά δήλωσή του προτίμησε να εξασφαλίσει την μισθοδοσία του προσωπικού απο το να αποπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις στην ΕΥΔΑΠ.
Έτσι στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου εισηγηθηκε ο δήμαρχος την συμφωνία με την ΕΥΔΑΠ για την ρύθμιση των χρεών και κατέθεσε την πάρα πάνω σύμβαση, την οποία έφερε να συμφωνήσει και το δημοτικό συμβούλιο. Υπήρξε ένταση στη διάρκεια της συζήτησης του θέματος λόγω διαφωνιών και παρατηρήσεων απο την πλευρά της αντιπολίτευσης.
Διαβάζοντας την πάρα πάνω σύμβαση παρατηρούμε ότι οι όροι που τίθενται μπορούν να χαρακτηριστούν άκρως επαχθείς για τον δήμο και ασφαλώς απόλυτα δεσμευτικοί. Έτσι ύστερα απο τις διαφωνίες μεταξύ της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία και ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία υπερψηφίζοντας την εισήγηση μόνο η συμπολίτευση.
Είναι φανερό ότι η δημοτική αρχή απέκρυψε την αλήθεια απο τους δημότες προεκλογικά ότι οι οφειελές του δήμου ήταν πολύ μεγάλες πέραν των δανείων που και εκεί ο δήμαρχος απέκρυψε την αλήθεια σε ότι αφορά το ύψος τους.
Αυτό που αντιλαμβάνεται κανείς είναι ότι ξετυλίγεται στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου ότι οι οφειλές του δήμου μαζί με τα δάνεια υπερβαίνουν τα 12 εκατομμύρια ευρώ.
Ο δήμαρχος κατηγορώντας όλους αυτούς που εκτιμούσαν τα χρέη του δήμου πάνω απο δέκα εκατομμύρια, προεκλογικά, σήμερα αποκαλύπτεται η πραγματικότητα. Οι οικονομικές υποχρεώσεις, λοιπόν, του δήμου συνολικά βρίσκεται στα 12 εκατομμύρια ευρώ. Αβασάνιστα βγαίνει το συμπέρασμα ότι ο δήμαρχος απέκρυψε την αλήθεια απο τους δημότες κατά την προεκλογική περίοδο με σκοπό να υποκλέψει την ψήφο του και να επανεκλεγεί και το κατάφερε.
Οι φωνές απο όλους τους υπολοίπους δεν εισακούστηκαν.
Πώς όμως προέκυψαν αυτές οι οφειλές; Αυτό είναι και το σημαντικό ερώτημα. Είναι βέβαιο ότι η διαχείριση των οικονομικών απο την πλευρά της διοίκησης κάθε άλλο παρά σοβαρή και αξιόπιστη είναι.
Το δίκτυο της διανομής του νερού στο δήμο ανήκει στην ιδιοκτησία του δήμου. Αποτελεί περιουσιακό στοιχείο και μάλιστα έχουν επενδυθεί σημαντικά ποσά. Η τελευταία επένδυση βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη. Αλλάζουν οι σωλήνες διανομής του νερού. Μια επένδυση υψηλού επιπέδου ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία χρηματοδοτείται απο το ΕΣΠΑ.
Κάτω απ΄αυτή την άποψη ανακύπτουν σημαντικά ερωτηματικά με πόση σοβαρότητα η διοίκηση αντιμετωπίζει τα περιουσιακά στοιχεία του δήμου, πώς διαχειρίζεται τα πράγματα, πώς και κατά πόσο υπεύθυνα αντιμετωπίζει τα οικονομικά του νεόυ δήμου;
Αξίζει να διαβάσει κανείς την σύμβαση, την οποία όχι μόνο πρότεινε η ΕΥΔΑΠ, χωρίς να υπάρξει συζήτηση αλλά έγινε αποδεκτό αμέσως απο το δήμαρχο και υπερασπίστηκε αυτή τη σύμβαση στο δημοτικό συμβούλιο, παρασύροντας τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξής του να συμφωνήσουν.
Το ερώτημα που προκύπτει υπάρχει κάπου ευθύνη; Υπάρχει κάπου σοβαρότητα;
Ίδομεν!!!

ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Την Δευτέρα στις εξ στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου θα συνεδριάσει το Δ.Σ. του δήμου.
Η ημερήσια διάταξη έχει τρία βασικά θέματα.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΚΕΒ

Η θεματολογία είναι άκρως ενδιαφέρουσα.

Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2011

25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ


Εις την ωραία αυτή γαλανή γωνία της γης, με τον λαμπρό και ζείδωρο ήλιο της, επί πέντε χιλιάδες (5.000) χρόνια τώρα, όσα μέχρι σήμερα έχει αριθμήσει η σκαπάνη του αρχαιολόγου, εγεννήθη, εξετράφη και έζησε η ελληνική φυλή. Οι έλληνες είναι αυτόχθονες εις την γην αυτήν.


Μέσα στην μακραίωνη αυτή ιστορία του Ελληνικού έθνους, αναφέρονται ορισμένες ημερομηνίες προ των οποίων οι μεταγενέστερες γενεές στέκονται με ευλάβεια και θαυμασμό.


Η 25η Μαρτίου του 1821 είναι μια ημερομηνία σταθμός από τις τόσες άλλες, που έχει να παρουσιάσει το ελληνικό έθνος στην μακραίωνη ιστορία του.


Μετά την πτώση της βασιλεύουσας και την κατάκτηση της υπολοίπου Ελλάδος, το έθνος έχει χάσει εντελώς την πολιτική του ανεξαρτησία και ζει κάτω από τον ζυγό του αλλόφυλου και αλλόθρησκου κατακτητή. Κατά την περίοδο αυτή ο ελληνικός λαός έδειξε αξιοθαύμαστη αντοχή.
Συσπειρωμένο στα χρόνια της σκλαβιάς το ελληνικό έθνος, γύρω από τους εθνικούς θεσμούς, την μεγάλη εκκλησία και τις κοινότητες με στήριγμα την ορθόδοξη πίστη και την εθνική συνείδηση κατόρθωσε να επιζήσει. Οι διωγμοί, οι σφαγές, ο βίαιος εξισλαμισμός το παιδομάζωμα για τους γενίτσαρους, δεν μπόρεσαν να επιτύχουν την εξαφάνιση του ελληνισμού.


Έτσι περνούσαν τα χρόνια και οι αιώνες για τους σκλαβωμένους έλληνες που ποτέ δεν έπαψαν να πιστεύουν, να ελπίζουν και να αγωνίζονται για την αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού.
Η πυριτιδαποθήκη που χρόνια σιγοάναβε το φυτίλι της υπομονής και της επιμονής του έθνους για την απόκτηση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας του, επιτέλους ανατινάχθηκε το πρωϊνό εκείνο της 25ης Μαρτίου του 1821, την ημέρα ακριβώς του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.


Όταν! ο δοξασμένος εκείνος πατριάρχης Παλαιών Πατρών Γερμανός, ύψωνε το λάβαρο της ελευθερίας και βροντοφωνούσε την απόφαση των ελλήνων να ζήσουν ελεύθεροι ή να πεθάνουν.
«Όταν αποφασίσουμε να κάνουμε την επανάσταση έλεγε, ο γέρος του Μοριά, δεν συλλογιστήκαμε ούτε πόσοι είμαστε, ούτε πως οι Τούρκοι είναι πολλοί και κρατούν τα κάστρα, σαν βροχή έπεσε σε όλους μας ο πόθος για την ελευθερία και όλοι μαζί μικροί και μεγάλοι σε αυτόν τον κόσμο αποφασίσαμε να ελευθερωθούμε ή να πεθάνουμε». Παντού ο αγώνας των Ελλήνων πήρε τότε μορφή ιερή και συγκινητική. Εκεί όμως που ο αγώνας τους εκείνος παρουσίασε την ιερότερη και συγκινητικότερη μορφή του, υπήρξε το Μεσολόγγι. Εκεί, η ανθρώπινη δυνατότητα έφθασε στα όρια του μυθικού. Εκεί οι πολιορκημένοι με την θυσία τους δίδαξαν την ανθρωπότητα, πως δεν υπάρχει στον κόσμο τούτο πολυτιμότερο αγαθό από την ελευθερία.


Έτσι η μεγάλη ιδέα που χρόνια και αιώνες παρέμεινε ο ρομαντισμός ενός ονειροπαρμένου έθνους, μετά από ένα εννιάχρονο επικό αγώνα όλων των Ελλήνων, έγινε πραγματικότητα. Η Ελλάδα και τυπικά πλέον απέκτησε την ελευθερία της με το πρωτόκολλο του Λονδίνου της 3ης Φεβρουαρίου του 1830.


Θα ερωτούσε κανείς, δυσχέρειες δεν υπήρξαν που καθιστούσαν την έκρηξη της επανάστασης και λογικώς επικίνδυνη; Ασφαλώς και υπήρχαν. Γράφει ο Φωτάκος με την απλή λογική του: «Φαίνεται δε τότε, ότι είχε μεθύσει τους ανθρώπους ο Θεός, να πιστεύουν τα ψέματα ως αληθινά;»


Σπανίως οι μεγάλες πράξεις της ανθρωπότητας θα ήσαν δυνατές αν εκείνοι που τις δημιούργησαν άφηνα μόνη τη λογική των πραγμάτων να ενεργήσει τη ήρεμη εξέλιξή των.
Κιβωτός του Νώε υπήρξε η εκκλησία στα δύσκολα χρόνια της σκλαβιάς, πάνω της αρπάχτηκε το γένος των Ελλήνων και γλίτωσε τον αφανισμό.


Αυτή και μόνο κατόρθωσε να εξασφαλίσει τη συνέχεια της παράδοσης, κράτησε ζωντανή μέσα στις ψυχές των υπόδουλων την εθνική τους ταυτότητα. Ο ιερέας έγινε και δάσκαλος και παιδαγωγός και σημαιοφόρος της εθνικής ιδέας.


Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδος, προστάζει προκήρυξη του Υψηλάντη. Ο Κολοκοτρώνης θα πει το περίφημο: «Ο Θεός έδωσε την υπογραφή του για την ελευθερία της Ελλάδος και δεν την παίρνει πίσω».


Το ’21 δεν θα είχε γίνει αν είχε αποκοπή η ψυχή του γένους από την παράδοση και από τις ρίζες.


Τα ονόματα των καραβιών ήταν βγαλμένα από το θρυλικό παρελθόν όπως ‘ΑΡΗΣ’, ‘ΚΙΜΩΝ’, ‘ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ’, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ’, ‘ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ’, ‘ΗΡΑ’, ‘ΚΛΕΙΩ’, ‘ΑΦΡΟΔΙΤΗ’, κ.λπ.


Ο Νικηταράς στα Δολιανά φωνάζει στους Τούρκους: «Σταθείτε Πέρσαι να πολεμήσουμε», έτσι δρασκελίζει 24 αιώνες Ελληνικής ιστορίας.


Λέγει ο Μακρυγιάννης: «Πάμε να ιδούμε τους έλληνες εις το μέρος όπου κατοικούνε να βρούμε το γέρο Σωκράτη, τον Πλάτωνα, τον Θεμιστοκλή, τον λεβέντη Λεωνίδα και να τους ειπούμε, της χαροποιές ειδήσεις, ότι αναστήθηκαν οι απόγονοί τους».


Μήνυμα που προστάζουν οι ήρωες του ’21: «Προστατέψτε τις παραδόσεις μας, είναι ο ομφάλιος λώρος που μας συνδέει με την ζωοδότρα μήτρα του ελληνισμού. Αρπαχτείτε γερά από τις ρίζες μας. Είναι ψέμα είναι φυλακτό για την διατήρηση του ελληνικού έθνους».


Όμως, καιρός είναι να έλθουμε στο τελευταίο και πιο δραματικό δίδαγμα του ’21. Ας μιλήσουμε με θάρρος και τόλμη για την εθνική μας αρρώστια την διχόνοια.


Το ’21 για την διχόνοια δεν μιλάει απλώς, δεν διδάσκει απλώς, δεν κραυγάζει απλώς, αλλά αναθεματίζει, μαστιγώνει, εξορκίζει, και την χαρακτηρίζει κατάρα κωδικοποιημένη στα χρωματοσώματα και τα γονίδιά μας.


Θα ήταν άσκοπο να παρακολουθήσουμε στην μακραίωνη ιστορία της πατρίδος μας τα ματωμένα αχνάρια της διχόνοιας. Ας έλθουμε όμως κατ’ ευθείαν στο 1821:


Στην αρχή όλα πήγαιναν καλά. Οι επαναστάτες ενωμένοι, μονιασμένοι, νικούσαν τον Τούρκο. Μόλις όμως απομακρύνθηκε κάπως ο κίνδυνος, ξέσπασε η επιδημία, άρχισε η φαγωμάρα.


- Άνοιξη του 1825, στο Ναύπλιο ο Παλαιών Πατρών Γερμανός λέγει στον Παπαφλέσσα: «δεν θέλουμε να εννοήσουμε ότι τίποτε δεν εκάμαμε νικήσαντες τους Τούρκους, αν δεν νικήσουμε και σύντομα μάλιστα τα πάθη μας. Η διχόνοια, να ο μεγάλος εχθρός. Αυτή ξεθεμελιώνει σπίτια, ρημάζει λαούς και βασίλεια. Αυτή θα μας φάει…».
- ‘Δολερή’ την χαρακτηρίζει ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός την διχόνοια στον εθνικό μας ύμνο. Την παρουσιάζει να κρατάει ένα σκήπτρο το σύμβολο της εξουσίας και χαμογελαστά να το υπόσχεται σ’ όλους.


- Ο Μακρυγιάννης γράφει: ‘Τα πολλά εγώ δεν κατόρθωσαν να γίνουν εμείς’.
- Δυστυχώς το χειρότερο αποτέλεσμα της διχόνοιας ήταν ότι χρειάσθηκε τελικά η επέμβαση των τριών προστάτιδων δυνάμεων στο Ναβαρίνο. Η διχόνοια μας φιλοδώρησε με προστάτες. Από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό των οποίων δεν έχουμε ακόμη γλιτώσει και πολύ φοβούμαι δεν πρόκειται να γλυτώσουμε. Ευτυχισμένα τα έθνη που δεν χρειάζονται, ούτε προστάτες, ούτε δάνεια, ούτε να εκλιπαρούμε επτά προς δέκα ή κοινοτικά προγράμματα.


3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΕΛΠΙΔΕΣ


Το ’21 ξανάναψε το καντήλι του γένους. Στις μέρες μας όμως η φλόγα του τρεμοσβήνει. Άνεμοι και μπουρίνια ολόγυρα. Μέσα στα τείχη διακρίνουμε πολλές φορές ανθρώπους τραγικούς, κενούς και ανερμάτιστους, γκρεμίζουν με μανία το παρελθόν, το περιφρονούν, το συντρίβουν και το καταπατούν.


- Η νεολαία μας, δημιούργημα δικό μας, ξεκομμένη από την παράδοση, απομακρυσμένη από την χριστιανική πίστη, εκμαυλισμένη από την καταναλωτική κοινωνία ζει σ’ ένα πνευματικό λήθαργο. Παθαίνει αναφυλαξία όταν ακούει να της μιλούν για φιλοπατρία, για ιδανικά.


- Όμως μια ενδόμυχη πίστη μας κάμει να ελπίζουμε, ότι όλα αυτά τα συμπτώματα της φθοράς και της παρακμής δεν είναι παρά επιφανειακά, εποχιακά και επιπόλαια. Ναι, μαραίνονται τα φύλλα στο εθνικό μας δένδρο. Μαραίνονται και μαδάνε επικίνδυνα. Όμως η ρίζα του αιωνόβιου δένδρου της φυλής, η ψυχή του γένους είναι ικανή, όποτε χρειαστεί, να ανεβάσει νέους Ζείδωρους χυμούς και καινούργιες ανθοφόρες δυνάμεις. Αυτή η ρίζα κανένας κατακλυσμός, κανένας ευδαιμονισμός, δεν μπορεί, πιστεύω, να την χαλάσει.


Οι ήρωες του ’21 παρουσιάζουν ανάγλυφες όλες τις αρετές και όλα τα ελαττώματα της φυλής μας και στις πράξεις τους βρίσκονται συμπυκνωμένες όλες οι ομορφιές και όλες οι ασχήμιες του γένους.


Ας ευχηθούμε, με την ευκαιρία της εφετινής επετείου του ΄21 και ας ελπίζουμε στα δύσκολα αυτά χρόνια ιδεολογικής, κοινωνικής και πνευματικής δοκιμασίας της ανθρωπότητας να έλθει κάποτε η γενιά εκείνη των Ελλήνων που θα απαλλάξει τους Έλληνες από την κατάρα της διχόνοιας και θα κάμει το δένδρο του γένους να παραμείνει παντοτεινά Αειθαλές, και Ζείδωρο.


Με τιμή


Ιωάννης Μ. Ασλανίδης
Αντιστράτηγος ε.α.
Επίτιμος Διοικητής της Σ.Σ.Ε.


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Θερμοπυλών 59α – Βριλήσσια
Τ.Κ. 152 35
Τηλ. 80 44 583 – 80 31 107


ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ 1821. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΄΄Ο ΠΕΡΙΗΓΗΤΗΣ΄΄ ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ                                                 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ


ΚΑΙ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ.


ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΜΕ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ!!!


                                                    ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΜΕ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ

Καταγγέλθηκαν απο δημότες οτι στις διαδικασίες ανάδειξης νέου προεδρείου στον Σύλλογο Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στα Άνω Βριλήσσια συνέβησαν γεγονότα που συνδέονται με νοοτροπίες και τακτικές που παραπέμπουν σε προηγούμενες δεκαετίες και που κανείς δεν επιθυμεί να θυμάται.
Ο Σύλλογος προχώρησε σε αρχαιρεσίες σε πρώτη φάση και ανέδειξε τους εκλεγμένους. Όταν έγινα γνωστά τα αποτελέσματα κάποιοι άσκησαν πιέσεις να επαναληφθούν οι εκλογές βρίσκοντας διάφορα προσχήματα που μπορεί να έχουν κάποια αλήθεια αλλά ήταν γνωστά και πρίν την διαδικασία της εκλογής σε όλους.
Υπό την πίεση αυτή η πλειοψηφία των εκλεγμένων μελών απο τους υποτίθεται ενιστάμενους δέχθηκαν να επαναληφθούν οι εκλογές.
Το αποτέλεσμα της δεύτερης αυτής ψηφοφορίας ανέδειξε άλλα άτομα και με άλλο εκλογικό σώμα ευρύτερο της προηγούμενης.
Το αποτέλεσμα αυτής της θολής διαδικασίας ήταν όχι μόνο να υπάρξει δυσαρέσκεια αλλά και απαξίωσης του Συλλόγου αυτού απο ανθρώπους που επιθυμούν διακαώς την εκλογή τους και τη συμμετοχή τους στα κοινά, χρησιμοποιώντας και μέσα που αν μη τι άλλο δημιουργούν ερωτηματικά.
΄Καταγράφουμε το γεγονός και θα επιθυμούσαμε να το επαναφέρουμε αν μας δίνονταν περισσότερα στοιχεία και ασφαλώς απο όλες τις πλευρές.
Σε καμιά περίπτωση, όμως, δεν θα παραμείνουμε άφωνοι και στο σκοτάδι αν κάποιοι αυτό επιδιώκουν.
Θα ξεσκεπάσουμε κάθε τι πονηρό, θολό και αυταρχικό.

ΤΙ ΕΔΕΙΞΕ ΧΘΕΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου έδειξε για ακόμη μια φορά ότι η δημοτική αρχή αυτοεγκλωβίζεται, περιχαρακώνεται σε απόψεις και θέσεις συντηρητικές και το σπουδαιότερο, άκαμπτες. Η έλλειψη διάθεσης για πραγματική συναίνεση και συνεργασία τουλάχιστον για τα μείζονα ζητήματα της πόλης απο την πλευρά της δημοτικής αρχής είναι ολοφάνερη. Επιδιώκει τον διαχωρισμό εμφανώς και διακεκεριμένα της συμπολίτευσης από την αντιπολίτευση.
Παρ' όλο που οι διαθέσεις της αντιπολίτευσης κατεγράφησαν πολλές φορές με σκοπό την συμφωνία σε ζητήματα όπως η απόφαση για την απόκτηση του οικοδομικού τεραγώνου 365, το οποίο διαχειρίζεται ιδιώτης με αθλητικές εγκαταστάσεις, η δημοτική αρχή με επιφανειακή θεώρηση του ζητήματος αποδέχεται ουσιαστικά οτι ο δήμος αδυνατεί να διαχειριστεί την περιουσία του.
Η δημοτική αρχή πιστή στην παραδοσιακή αντίληψη της παραταξιακής πειθαρχίας ζητά πάντα την ψηφοφορία στα ζητήματα της πόλης απ΄όπου προκύπτει πάντα η ψήφιση των ζητημάτων αυτών κατά πλειοψηφία. Καθόλου τιμητικό για την σημερινή διοίκηση.
Σε κάθε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, είναι αξιοπρόσεκτο, φανερώνεται κι ένα ζήτημα στο οποίο η δημοτική αρχή καταδεικνύει τις αστοχίες και την κακή διαχείριση των δημοσίων πραγμάτων.
Το γεγονός ότι χθες αναδείχθηκε τεράστια οφειλή ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ προς την ΕΥΔΑΠ, που είχε ως συνέπεια την υποχρέωση του δήμου να έλθει σε συμφωνία μαζί της για τον δικανονισμό της οφειλής αναγκάζοντάς τον να πληρώνει επι τέσσερα χρόνια κάθε μήνα 41000 ευρώ πλέον των τρεχουσών υποχρεώσεων, δείχνει την ασυνέπεια της δημοτικής αρχής αλλά ταυτόχρονα την ανακολουθία λόγων και πράξεων. Ο δήμαρχος προεκλογικά δήλωνε ότι ο δήμος χρωστά αλλά στα πλαίσια μιας ήπιας πολιτικής χωρίς ακρότητες, όπως σε άλλους δήμους, αποκρύπτοντας την αλήθεια απο τους δημότες. Σήμερα αποδεικνύεται ότι τα χρέη ήταν πολύ περισσότερα.
Δεν φτάνει όμως αυτό. Η ΕΥΔΑΠ, θεωρώντας εκ των προτέρων ότι ο δήμος είναι αναξιόπιστος απαιτεί με συγκεκριμένους όρους στη σύμβαση να προχωρήσει ο δήμος σε προγραμματική σύμβαση στα μέσα της τετραετίας της αποπληρωμής του χρέους με σκοπό την αποτίμηση και αξιολόγηση του δικτύου ύδρευσης της πόλης, που αποτελεί το μεγαλύτερο, ίσως, περιουσιακό στοιχείο με σκοπό να της μεταβιβαστεί η διαχείριση με μακροχρόνια σύμβαση. Είναι πρωτοφανές για μια σύμβαση μεταξύ δημοσίων φορέων να υπάρχει αυτού του επιπέδου δέσμευση που ουσιαστικά θυμίζει ένα είδος ΄΄μνημονίου΄΄!!!
Βεβαίως κατέληξε ο δήμος σ΄αυτή την εισήγηση κάτω απο τις βαριές οικονομικές υποχρεώσεις που κατ΄ουσίαν προέκυψαν απο τις αστοχίες, αδυναμίες και κακοδιαχείρισης στο παρελθόν. Κλήθηκε, λοιπόν, το δημοτικό συμβούλιο να συναινέσει σε μια σύμβαση αυτού του επιπέδου και βέβαια η συμπολίτευση είπε ΄΄ναι΄΄, η αντιπολιτευση αρνήθηκε να συναινέσει.
Αυτό, κατά τον δήμαρχο, αποτελεί και έλλειψη διάθεσης απο την πλευρά της αντιπολίτευσης για διαμόρφωση κλίματος συναίνεσης. Οιμέ!!
Η δημοτική αρχή κατά την ταπεινή μας άποψη κάνει τραγικά λάθη και εκτιμούμε ότι οδηγείται σε αυτούς τους τρόπους αντιμετώπισης των ζητημάτων απο έλλειψη δημοκρατικών αρχών και ίσως και αδυναμιών. Η δημοτική αρχή προκαλεί χρησιμοποιώντας μεθόδους που αγγίζουν τα όρια του αυταρχισμού.
Κρίμα γιατί με τις σημαντικές αλλαγές που συμβαίνουν γύρω μας και την βαθύτατη οικονομική κρίση απο την οποία χτυπιέται ο λαός, η δημοτική αρχή επιδεικνύει με κάθε τρόπο την απόφασή της να βρεθεί απομονωμένη στις άκρως πεπαλαιωμένες αντιλήψεις του συντηρητισμού πολλών δεκαετιών πριν.
Δυστυχώς!!

΄΄ΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ΄΄ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

«Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ»


Στις 27/3/2011, 08:30μμ. δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι, φορείς, οργανισμοί, εταιρίες κ.α. σε εκατοντάδες πόλεις στον κόσμο, θα συμμετάσχουν σε μια συμβολική εκδήλωση της δέσμευσής τους για εξοικονόμηση ενέργειας και για το ενδιαφέρον τους για τον Πλανήτη, σβήνοντας τα φώτα τους για μία ώρα.


Τι κάνει ο Συνδυασμός τα «Βριλήσσια των Πολιτών»;


Τα μέλη και οι φίλοι μας θα ενημερωθούν με ξεκάθαρο μήνυμα πρωτοβουλίας για την παγκόσμια αλλαγή του κλίματος και τη δέσμευσή μας για ουσιαστική συνεισφορά μείωσης του άνθρακα και στη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων.

Τι μπορούμε να κάνουμε;


Μπορούμε να:


Συμμετέχουμε στην ώρα της Γής το Σάββατο 27/3. Με τον τρόπο αυτό δεσμευόμαστε προσωπικά για την μείωση του άνθρακα και παλεύουμε ενάντια στην κλιματική αλλαγή.


Δεν ξεχνάμε να........


 Κλείνουμε τα φώτα εκεί που δεν χρειάζεται – εξοικονομούμε ενέργεια – προστατεύουμε το περιβάλλον.


 Κλείνουμε τον Η/Υ στο τέλος της εργασίας. Εξοικονομούμε ενέργεια – προστατεύουμε το περιβάλλον.


 Σβήνουμε την TV το DVD και το στερεοφωνικό από τον διακόπτη και όχι από το τηλεκοντρόλ – εξοικονομούμε ενέργεια – προστατεύουμε το περιβάλλον.


 Αλλάζουμε τις κοινές λάμπες με λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης – εξοικονομούμε πόρους και ενέργεια – προστατεύουμε το περιβάλλον.


 Ανακυκλώνουμε χρησιμοποιημένο χαρτί, μπαταρίες και συσκευασίες, Εξοικονομούμε ενέργεια – μειώνουμε τον όγκο των απορριμμάτων – προστατεύουμε το περιβάλλον.


 Κλείνουμε τα παράθυρα όταν λειτουργεί ο κλιματισμός (ψύξη – θέρμανση). Εξοικονομούμε ενέργεια – προστατεύουμε το περιβάλλον.


Ο πλανήτης μας χρειάζεται.
Είναι απλό. Με μικρά – σταθερά βήματα θα κάνουμε την μεγάλη αλλαγή.

Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

΄΄ΕΦΥΓΕ΄΄ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΤΣΙΩΡΗΣ

Σήμερα το πρωϊ και ύστερα απο μακρά ταλαιπωρία έφυγε απο τη ζωή ένας φίλος, ένας ενεργός δημότης, μια προσωπικότητα που έπαιξε ενεργό ρόλο στην τοπική μας κοινωνία, ο αγαπημένος φίλος Βαγγέλης Κουτσιώρης.

Ο Βαγγέλης υπήρξε δημοτικός σύμβουλος αρχικά με την παράταξη του Νίκου Παπαδόπουλου το 1994. Ιδιαίτερη και έντονη προσωπικότητα ανέπτυξε γρήγορα δράση και το 1998 απεσπάσθη απο το δημοτικό συνδυασμό του Νίκου Παπαδόπουλου για να συμμετάσχη μόνος με τη δική του δημοτική παράταξη στις εκλογές του 1998.
Εκλέγεται και πάλι δημοτικός σύμβουλος με ένα ακόμη μέλος της παράταξής του. Έντονη η δραστηριότητά του, ενεργή η παρουσία δεν υποχώρησε στις αρχές του προκαλώντας το ίδιο το σύστημα και ερχόμενος σε αντίθεση με την τότε δημοτική αρχή. Συγκρούστηκε με το κατεστημένο, επαναστάτησε εναντίον των κακώς κειμένων της εποχής χωρίς να υπολογίζει το πολιτικό κόστος.
Έτσι περιθωριοποιήθηκε απο το σύστημα.
Το 2002 συνεχίζοντας με τις ίδιες αρχές και ίδιους στόχους συμμετείχει και πάλι στις εκλογές ερχόμενος κόντρα ακόμη και την κομματική του παράταξη θέτοντας σε πρωτεραιότητα την πόλη και επιθυμώντας να την υπηρετήσει.
Συμμετείχει στις εκλογές με την δική του δημοτική παράταξη, η οποία είχε εμπλουτιστεί και διευρυνθεί και κατακτά ποσοστό 18%, που θεωρήθηκε μεγάλο για την εποχή του.
Δεν του έδωσε όμως την πολυπόθητη νίκη.
Σε όλη την τετραετία υπηρέτησε με συνέπεια την πόλη απο τη θέση που του έδωσαν οι δημότες και με υπερηφάνεια το 2006 απεσύρθη απο την ενεργό πολιτική με δική του επιθυμία.
Ο αγαπητός Βαγγέλης υπήρξε ο δημότης εκείνος που δεν έπαψε να ενδιαφέρεται γι΄αυτή την πόλη και όχι μόνο. Δεν υπέκυψε σε πολλούς πολιτικούς εκβιασμούς, υπερασπίστηκε τις αρχές του, δοκιμάστηκε και δοκίμασε, ασυμβίβαστος, ανυποχώρητος, πατριώτης, πείσμων και ικανός.
Σπούδασε στην Ιταλία Πολιτικός Μηχανικός, υπήρξε στέλεχος του ΟΤΕ απο όπου και συνταξιοδοτήθηκε πρόσφατα.
Αγωνίστηκε για τα δύο παιδιά του, τα οποία σπούδασαν με τις καλύτερες προϋποθέσεις, στάθηκε δίπλα τους στην αρχή της επαγγλεματικής τους σταδιοδρομίας.
Φαίνεται ότι ολοκλήρωσε το δικό του κύκλο, γεμάτο αγώνες και αξιοπρέπεια για να τον χάσουμε σήμερα απο κοντά μας.
Είχαμε την τιμή να είμαστε φίλοι πολλά χρόνια. Συνεργαστήκαμε σε πολλά επίπεδα. Γνωρίσαμε απο κοντά την προσωπικότητα αυτή.
Για μας είναι μεγάλη απώλεια ο θάνατος του αγαπημένου φίλου Βαγγέλη.
Θα τον θυμόμαστε πάντα.
Στέλνουμε τα πιο θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του, τη σύζυγο και τα δύο του παιδιά, τον Βασίλη και τον Ανδρέα.

Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011

Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΓΙΑ ΄΄ΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ΄΄

Ο δημοτικός μας συνδυασμός, ΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, στηρίζουν την προσπάθεια να σωθεί ο πλανήτης μας.Συμμετέχουμε στην πρωτοβουλία να σβήσουμε τα φώτα στην εργασία μας, σε όλες τις δράσεις μας και προτείνουμε σε όλους τους συνδημότες να συμμετέχουν κι εκείνοι στην πρωτοβουλία αυτή το Σάββατο, 26 Μαρτίου στις 20.30.


Προτείνουμε και στη δημοτική αρχή να σβήσει όλα τα φώτα σε όλα τα κτήρια του δήμου στηρίζοντας κι εκείνος στην προσπάθεια αυτή.

Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011

ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Για δεύτερη ημέρα σήμερα τα σχολεία του δήμου παραμένουν κλειστά. Η κατάσταση παρ΄όλο που δεν χαρακτξηρίζεται σοβαρή η απόφαση ήταν να παραμείνουν και σήμερα κλειστά.
Πάγος υπάρχει σε όλα τα προαύλεια των σχολείων και με τον φόβο αυτό, κυρίως σήμερα, δεν θα γίνουν μαθήματα.
Αύριο Πέμπτη το πιθανότερο είναι να λειτουργήσουν κανονικά αφού και η πρόβλεψη του καρού αναφέρει ότι δεν θα υπάρξουν νέα φαινόμενα, που να επιδεινώσουν την κατάσταση.
Για την ευθύνη της απόφασης να κλείσουν τα σχολεία υπήρξαν ερωτηματικά ποιός της έχει. Αυτό είναι ακόμη ένα κενό που αφήνει ο ΄΄Καλικράτης΄΄.
Ένταση υπήρξε ανάμεσα στην Περιφέρεια και τους δημάρχους για το θέμα αυτό.
Οι δήμαρχοι υποστηρίζουν ότι το πρωί, χθες, δεν έβρισκαν τους διευθυντές για να πάρουν την κατάσταση των σχολείων.
Η δημόσια διοίκηση αυτά έχει. Ποιός έχει την ευθύνη και ποιός την τιμά!!!!

Κυριακή, 6 Μαρτίου 2011

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 1

Ύστερα απο πολλά χρόνια και με ευθύνη των δημαρχιακών αρχών που πέρασαν τα τελευταία χρόνια ο δήμος προχωρεί στην αναθεώρηση του σχεδίου της πόλης μέσα απο μελέτη σε όλα τα επίπεδα με στόχο να εξασφαλιστούν χώροι για χρήσεις των δημοτών τα επόμενα 15 χρόνια.
Στο νέο σχέδιο προβλέπονται οι χώροι για σχολεία, για κοινωφελείς χρήσεις, για κοινόχρηστες χρήσεις, για αθλητικούς χώρους, για πολιτιστικές δράσεις.
Οι υπάρχοντες χώροι πρός δέσμευση και διεκδίκηση απο την πλευρά του δήμου με την μέθοδο της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης είναι λίγοι κι έτσι η μελέτη περιορίζονται σ΄αυτούς τους χώρους για να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του δήμου.
Για την πόλη των Βριλησσίων και με παραμέτρους την έκταση και τον πληθυσμό μέχρι το 2022 που προβλέπεται να είναι της τάξης των 55000 κατοίκων - δημοτών η πρόβλεψη αναγκών είναι της τάξης των 230 στρεμμάτων. Οι υπάρχοντες χώροι προς δέσμευση είναι 38 στρέμματα. Τεράστια η διαφορά και γι΄αυτό χαρακτηρίσαμε λάθος των προηγουμένων διοικήσεων που δεν ασχολήθηκαν με το μέλλον αυτής της πόλης τα προηγούμενα χρόνια.
Με αυτή  την έννοια, είναι ανάγκη να προχωρήσει άμεσα ο δήμος στην υλοποίηση της αναθεώρησης του σχεδίου με ταυτόχρονη ικανοποίηση των δημοτών, των οποίων δεσμεύεται η περιουσία τους με την αναγκαστική απαλλοτρίωση.
Οι χάρτες δείχνουν τι προβλέπει η μελέτη με τις αντίστοιχους χαρακτηρισμούς των χώρων, σχολεία, νηπειαγωγεία, δημοτικά, αθλητικοί χώροι, πολιτιστικοί χώροι.
Η πρόταση προβλέπει, επίσης, την είσοδο της περιοχής ΄΄Κρασσά΄΄ στο σχέδιο πόλης, μια πρόταση που αφήνει πολλά ερωτηματικά αν και κατά πόσο θα γίνει δεκτό απο την πλευρά του Υπουργείου, φορέας έγκρισης της πρότασης. Στην περιοχή αυτή δεν έχει προχωρήσει η υποδομή υλοποίησης της ένταξης αφού δεν έχει ξακαθαρίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Είναι θολή η εικόνα ποιός είναι ιδοκτήτης και σε τι, αν ο δήμος κατέχει χώρους ή το δημόσιο ή δασική περιοχή.
Για να υλοποιηθεί η πρόταση θα απαιτηθεί αρκετός χρόνος και εξ αυτού προκύπτει η ανάγκη να προχωρήσει η διαδικασία υλοποίησης του σχεδίου με όλες τις ενστάσεις και παραμέτρους που μπορούν να θέσουν οι δημότες.
Οι δημότες έχουν μια ευκαρία, ίσως η τελευταία, να προχωρήσουν σε ενστάσεις και παρατηρήσεις όσο γρηγορότερα ώστε να τελειώσει η προδιαδικασία αυτή με τη Β2 φάση της μελέτης.
Οι δημότες μπορούν να καταγράψουν τις ενστάσεις τους στην ιστοσελίδα του δήμου άμεσα.
Αυτός είναι ο τελικός χάρτης αναθεώρησης με βάση την πρόταση των μελετητών.
Μπορείτε να πατήσετε επάνω του ή να τον αποκεύσετε στο δίσκο σας και να τον μετήσετε.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2


Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΤΟ 365!!

Είναι θέμα πολιτικής βούλησης αλλά και οικονομικών δυνατοτήτων να επανέλθει στη χρήση του δήμου το Ο.Τ. 365, το οποίο χρησιμοποιεί ιδιώτης με σύμβαση απο το 2003.. Κυρίαρχο το πρώτο.
Παρ΄όλο που ο ιδιώτης φαίνεται να έχει προκαλέσει οικονομική ζημιά στο δήμο και βρίσκεται σε συνεχή αντιπαράθεση με τους κατοίκους της περιοχής προκαλώντας οχλήσεις και, όπως ισχυρίζονται οι κάτοικοι, έχει παρανομήσει στο χώρο, η δημοτική αρχή δείχνει να μην θέλει να προχωρήσει σε έξωση του ιδιώτη για ΄΄σπουδαίο λόγο΄΄.
Η δημοτική αρχή προεκλογικά είχε δεσμευτεί ότι αν ο ιδιώτης δεν προκαλέσει με διάφορυς τρόπους το δήμο, εκείνος θα προχωρήσει σε έξωση.
Δυστυχώς η δημοτική αρχή δεν ανταποκρίνεται παρ΄όλο ότι γεννήθηκαν λόγοι για αγωγή εξώσεως.
Ο ιδιώτης οφείλει, κατά ομολογία του ιδίου του δημάρχου, στο δήμο μισθώματα και άλλα προς τον δήμο. Δεν είπε ποτέ, ο κ. δήμαρχος παρ΄όλο που προκλήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο, πόσα οφείλει και τι οφείλει. Αποκρύπτει με έντεχνο τρόπο τις οφειλές με τρόπο που να μπορεί να σκεφθεί ο κάθε δημοτικός σύμβουλος και οι δημότες ότι ο δήμαρχος ΄΄δεν επιθυμεί ΄΄ την λύση της μίσθωσης.
Στην Οικονομική Επιτροπή του δήμου εισηγήθηκε ο δήμαρχος την ανάθεση σε δικηγόρο να διεκδικήσει δικαστικά τα οφειλόμενα απο τον ιδιώτη. Τούτο σημαίνει ότι αν δεν ανταποκριθεί ο ιδιώτης τότε ο δήμος θα προχωρήσει σε αγωγή εξώσεως, δηλαδή άλλη αγωγή και άλλα έξοδα για τον δήμο.
Είναι περιττό να σκεφθούμε ότι η διαδικασία αυτή απαιτεί τουλάχιστον ένα χρόνο και ασφαλώς θα ακουλουθήσει άλλο τόσο, τουλάχιστον, διάστημα για την αγωγή εξώσεως. Αν, ωστόσο, ο ιδιώτης ανταποκριθεί επανερχόμαστε στην κανονική εφαρμογή της μίσθωσης.
Εξ αυτού προκύπτει και το συμπέρασμα ότι η δημοτική αρχή ΄΄δεν επιθυμεί΄΄ να έλθει στη χρήση του δήμου το Ο.Τ. 365 με τις αθλητικές εγκαταστάσεις.
Να σημειώσουμε ότι στην οικονομική επιτροπή υπήρξε ομόφωνη απόφαση, για την ανάθεση σε δικηγόρο για την αγωγή οφειλομένων, δηλαδή συμφώνησε και η αντιπολίτευση, εξαιρουμένου του κ. Τσούτσια, ο οποίος δεν παρίστατο.
Κάτω απ΄αυτά τα δεδομένα κρίνει κανείς πόσο αξιόπιστος και ακόλουθος είναι με τις υποσχέσεις απέναντι στους δημότες.
Αν η δημοτική αρχή πήρε αυτή την απόφαση αναγνωρίζοντας την οικονομική κρίση που χτυπά τις επιχειρήσεις και όχι μόνο και αφήνει να εξαντληθεί κάθε περιθώριο βοηθώντας τον ιδιώτη, θα είμασταν σύμφωνοι αν κι εφόσον είχε την ίδια αντιμετώπιση με όλους τους επαγγελματίες του δήμου, με τους οποίους έπρεπε να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία και υποστήριξη.
Αναγνωρίζει κανείς τις δυσκολίες της επιχείρησης, αναγνωρίζουμε όμως και το συμφέρον των δημοτών!!!
Συμπαριστάμεθα στον ιδιώτη με τα προβλήματα της κρίσης όμως ιεραρχώντας το συμφέρον η πλάστιγγα γέρνει προς το συμφέρον του δήμου και του δημότη.
Σε ότι αφορά την σύμφωνη γνώμη της αντιπολίτευσης στην εισήγηση του δημάρχου θα επανέλθουμε λέγοντας τώρα ότι όλοι κρίνονται!!!!

Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2011

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΡΕΝΕ ΚΟΕΝ στο Ο.Τ. 365 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΤην Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής


Θέμα 2ο: Παροχή εντολής σε δικηγόρο


Ο Δήμος Βριλησσίων σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 5447/5-8-2004 σύμβαση εκμισθώνει


στην επιχείρηση ΡΕΝΕ ΚΟΕΝ το δημοτικό ακίνητο που βρίσκεται στο Ο.Τ. 365.


Επειδή μεχρι σήμερα ο μισθωτής δεν έχει ανταποκριθεί στις προσκλήσεις μας για


τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών όσον αφορά τα μισθώματα των μηνών


υπόλοιπο Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου-Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2010


καθώς επίσης των τελών ύδρευσης και δημοτικών τελών του δημοτικού ακινήτου,


παρακαλούμε για λήψη απόφασης με την οποία να παρέχεται εντολή σε δικηγόρο ,


προκειμένου να προβεί σε κάθε νόμιμη δικαστική ενέργεια για την καταβολή των


μισθωμάτων και σε περίπτωση μη καταβολής για την έξωσή του από το μίσθιο χώρο.


Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ


Κωδικός προϋπολογισμού: 00.6111 Ποσόν: 20.000 €

Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011

ΑΝΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάζοντας την επικαιρότητα στο τοπικό διαδίκτυο διαπιστώσαμε ότι οι δηλώσεις σε ότι αφορά την ΄΄επικοινωνία΄΄ του δημάρχου με τον κ. Μανιατογιάννη παρατηρούμε ότι ανασκευάζονται.
Ο κ. Μανιατογιάννης επιμένει ότι δεν έγινε καμιά συνάντηση παρά μόνο ΄΄ενημερωτικό΄΄τηλεφώνημα και καλεί το δήμαρχο να επιβεβαιώσει τη δήλωσή του.
Το ΄΄γαϊτανάκι΄΄ καλά κρατεί.
Αφ΄ενός δηλώσεις γίνονται και ανσκευάζονται στη συνέχεια αφ΄ετέρου δεν διαψεύδεται η επικοινωνία επί της ουσίας.
Εμείς θέτουμε το ερώτημα: Γιατί ο κ. Δήμαρχος τηλεφώνησε στον κ. Μανιατογιάννη με σκοπό την ενημέρωση; Όφειλε να το κάνει; Και αν ναι, απο πού προκύπτει;
Τελικά η υπόθεση της επιλογής του Συμπαραστάτη του δημότη ανέδειξε δρόμους κρυφούς που γενούν πολλά ερωτηματικά, κυρίως για το μέλλον σε ανάλογες περιπτώσεις που θα έλθουν στο δημοτικό συμβούλιο.

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο ο δήμαρχος σε μια αποστροφή του λόγου του ανέφερε ότι υπήρξε συνάντηση με τον επι κεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Μανιατογιάννη στο πλαίσιο της επιλογής του Συμπαραστάτη του δημότη.
Όπως ανέφερε η ιστοσελίδα Vrilissia.eu η συνάντηση αυτή είχε περιεχόμενο όχι μόνο την αμφότερη ενημέρωση αλλά ίσως και την σύμπτωση απόψεων επιλογής συγκεκριμένου προσώπου απο τους υποψηφίους.
Η αλήθεια είναι ότι, πράγματι, ο δήμαρχος ανέφερε ότι υπήρξε τέτοια συνάντηση. Δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο.
Όμως υπάρχει και συνέχεια του θέματος. Ο κ. Μανιατογιάννης σε δήλωσή του σήμερα διαψεύδει το δήμαρχο. Αρνείται ότι υπήρξε συνάντση αλλά το μόνο που υπήρξε ήταν ένα τηλεφώνημα του δημάρχου, που είχε ενημερωτικό χαρακτήρα ότι η παράταξή του θα στηρίξει ως συμπαραστάτη του δημότη τον κ. Κατσούγκρη.
Απ' ότι φαίνεται υπάρχει παρασκήνιο και μάλιστα αρκετά πονηρό.
Ακόμη και ΄΄ενημερωτικό τηλεφώνημα΄΄ να έγινε δηλώνει την ύπαρξη καναλιού επικοινωνίας ανάμεσα στην συμπολίτευση και στην μείζονα αντιπολίτευση. Πράγμα που σημαίνει ότι πολλά απ΄αυτά που λέγονται είτε στο δημόσιο διάλογο είτε στο δημοτικό συμβούλιο έχουν και ΄΄ουρά΄΄.
΄΄Τα Βριλήσσια των πολιτων΄΄ δια στόματος του εκπροσώπου κ. Ζήση στο δημοτικό συμβούλιο, είχαν εντοπίσει το παρασκήνιο και κατά κάποιο τρόπο το κατήγγειλαν.
Είναι φαινόμενα των καιρών παρ' όλο που θα έπρεπε να γίνονται καλύτεροι και πιο προσεκτκοί οι εκπρόσωποι των δημοτών στο δημοτικό συμβούλιο.
Δεν έχουμε την άποψη ότι απαγορεύεται να γίνονται επικοινωνίες μεταξύ των δημοτικών παρατάξεων, έχει, όμως, μεγάλη αξία πότε γίνονται και γιατί γίνονται.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

Έρχεται ο προϋπολογισμός την επόμενη εβδομάδα στο δημοτικό συμβούλιο. Η δημοτική αρχή βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της επεξεργασίας του προϋπολογισμού για την τρέχουσα χρήση με πολλές δυσκολίες εξ αιτίας της εφαρμογής του προγράμματος ΄΄Καλλικράτης΄΄.
Οι δυσκολίες εντοπίζονται στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν αντίστοιχες οδηγίες απο το υπουργείο ούτε και το νομικό πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος.
Η κυβέρνηση αργοπορεί στις αποφάσεις της για τις οδηγίες συγκρότησης των νομικών προσώπων και τους προϋπολογισμούς των με αποτέλεσμα οι δήμοι να υποχρεούνται αφ΄ενός να καταθέσουν προϋπολογισμούς χωρίς την αντίστοιχη υποστήριξη απο την κυβέρνηση.
Είναι βέβαιο ότι και η κυβέρνηση βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση  και απο οικονομικής πλευράς και απο θεσμικής πλευράς αφού καλείται να νομοθετεί με υψηλούς ρυθμούς.
Η συζήτηση του προϋπολογισμού θα γίνει κάτω απο πίεση και πολλές ατέλειες ενώ τα προβλήματα συσσωρεύονται με ταχύτατους ρυθμούς.

Τρίτη, 1 Μαρτίου 2011

ΣΤΙΣ ΠΕΝΤΕ ΑΚΡΙΒΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ Η 3Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΤΗΣ 31-1-2011

ΣΤΙΣ ΠΕΝΤΕ ΑΚΡΙΒΩΣ ΘΑ ΜΕΤΑΔΟΘΕΙ Η 3Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31-1-2011 ΑΠΟ ΤΟ ΡΑΔΙΟΠΕΡΙΗΓΗΤΗΣ.
 ΠΑΤΗΣΤΕ www.operiigitis.listen2myradio.com


ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα στις 11.00 θα μεταδοθεί η δεύτερη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου απο το ΡΑΔΙΟΠΕΡΙΗΓΗΤΗΣ.
Το απόγευμα στις 17.00 θα μεταδοθεί η τρίτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου και πάλι απο ΡΑΔΙΟΠΕΡΙΗΓΗΤΗΣ.
Τις συνεδριάσεις θα μεταδίδουμε συνεχώς και σε προκαθορισμένες ώρες ώστε να δοθεί η ευκαιρία να ακουστούν απ' όλους τοςυ δημότες που θα επιθυμούσαν να ακούσουν και να βρεθούν στο δημοτικό συμβούλιο.
Θα μεταδοθούν όλες οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και ύστερα απο ανακοινώσεις για τους χρόνους που θα γίνουν οι μεταδόσεις.
Για σήμερα μετά την μετάδοση της τρίτης το απόγευμα στις 17.00 θα ακολουθήσει η μετάδοση της δεύτερης συνεδρίασης.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

Στη χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου αποφασίστηκε η συγκ΄ροτηση των νέων  νομικών προσώπων που προβλέπει ο ΄΄Καλλικράτης΄΄.
Συγκροτήθηκε, επίσης και η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελούμενη απο 50 άτομα, δημότες, εκπρόσωποι φορέων, δημοτικών παρατάξεων, δημοτικοί σύμβουλοι.
Όλα τα νομικά πρόσωπα του δήμου συγχωνεύθηκαν σε δύο, το ένα βαπτίστηκε, ΄΄Πολιτιστικός  και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων΄΄  με αρμοδιότητες που αφορούν ό,τι είχαν τα ξεχωριστά νομικά πρόσωπα του Αθλητισμού και του Πνευματικού κέντρου που υπήρχαν πριν.
Πρόεδρος ορίστηκε εκ μέρους της δημοτικής παράταξης της διοίκησης και με πρόταση του κ. δημάρχου ο κ. Τάσος Δημητρίου, ως τώρα πρόεδρος του αθλητικού οργανισμού.
Το δεύτερο νομικό πρόσωπο που συστάθηκε είναι αυτό που αφορά τις δραστηριότητες των παιδικών σταθμών και του ΚΑΠΗ. Το νέο αυτό νομικό πρόσωπο αναλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες των συγχωνευομένων νομικών προσώπων με νέο όνομα ΄΄Κοινωνική Προστασία και αλληλεγγύη και Παιδεία΄΄ δήμου Βριλησσίων.
Πρόεδρος ορίστηκε με πρόταση του δημάρχου η κ. Κουβαρά.
Συστάθηκαν επίσης δύο σχολικές επιτροπές απο τρείς που ήταν. Συγχωνεύθηκαν η πρώτη με την τρίτη σχολική επιτροπή σε μία με το όνμα αυτής Α σχολική επιτροπή όπου πρόεδρος εκεί ορίστηκε ο κ. Γιαννακόπουλος ύστερα απο πρόταση του δημάρχου.
Στη δεύτερη σχολική επιτροπή πρόεδρος ορίστηκε με πρόταση του δημάρχου η κ. Κουβαρά.
Αναγκαστική είναι η λύση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης αφού ο ΄΄Καλλικράτης΄΄ ορίζει μέγιστο αριθμό νομικών προσώπων τα δύο.
Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ορίστηκαν μετά απο προτάσεις των δημοτικών συνδυασμών τα μέλη των 15μελών διοικητικών συμβουλίων όλων των νομικών προσώπων.