Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

ΕΞΙΧΝΙΑΣΤΗΚΕ Η ΛΗΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ


ΕΞΙΧΝΙΑΣΤΗΚΕ Η ΛΗΣΤΕΙΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣΑρχηγός των ληστών ήταν η Ανγκελα Μέρκελ που, αφού χτύπησε και έδεσε τον φύλακα Λουκά Παπαδήμο, αφαίρεσε κι έβαλε στον ευρωπαϊκό της σάκο ένα ανεκτίμητης αξίας έκθεμα: τη Δημοκρατία.
Το σκίτσο δημοσιεύτηκε το Σαββατο 18 Φεβρουαρίου στους TIMES του Λονδίνου
και το υπογράφει ο Νορβηγός Μόρτεν Μόρλαντ.

ΑΘΗΝΑ: STOP ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟY ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ

Πλήθος ερωτημάτων προκαλεί η απόφαση ενός κρατικού λειτουργού, που είναι εντεταλμένος για να φυλάττει τη νομιμότητα, του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Ηλία Λιακόπουλου, να απαγορέψει με την υπ' αριθμ. 4296/4126/8.2.2012 απόφασή του το διαχειριστικό έλεγχο των πεπραγμένων των διοικήσεων Μπακογιάννη και Κακλαμάνη στο Δήμο Αθήνας (περίοδο 2003-2010), μετά τη σχετική προσφυγή του τ. δημάρχου Αθηναίων Νικήτα Κακλαμάνη.

Η συγκεκριμένη απόφαση προκαλεί ακόμη μεγαλύτερες απορίες καθώς είναι πρόσφατο η υπόθεση με τα κυλικεία της «Τεχνόπολις», όπου μετά το διαχειριστικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι μόνο σε ένα χρόνο και όχι σε όλα τα κυλικεία είχε γίνει υπεξαίρεση ποσού κοντά στο μισό εκατομμύριο ευρώ! Μάλιστα, για το θέμα αυτό το δ.σ. της της «Τεχνόπολις» κατά του τ. προέδρου της εταιρείας Φώτη Ιγνατίου επί δημαρχίας Νικήτα Κακλαμάνη.
Στην απόφασή του, ο Ηλίας Λιακόπουλος δέχεται όλες τις αιτιάσεις Κακλαμάνη, «ότι από καμιά διάταξη νόμου δεν προβλέπεται η αρμοδιότητα του δημοτικού συμβουλίου να αποφασίζει τη διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου του δήμου, η οποία (αρμοδιότητα) ανήκει αποκλειστικά στην Οικονομική Επιθεώρηση του υπουργείου Οικονομικών, που μπορεί να ενεργήσει κατά διακριτική ευχέρεια είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αιτήματος».
Πέραν, όμως, αυτού, ο κ. Λιακόπουλος δέχεται και τον ισχυρισμό του Νικήτα Κακλαμάνη, ότι το ποσό των 71.340 ευρώ που δέσμευσε η οικονομική επιτροπή του Δήμου Αθηναίων για τη δαπάνη πρόσληψης ορκωτών λογιστών οι οποίοι θα διενεργήσουν το διαχειριστικό έλεγχο για την επίμαχη περίοδο «ελλείπει το νόμιμο έρεισμα για την έκδοση της προσβαλλόμενης αρ. 1476/30-11-2011 πράξεως της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αθηναίων» για τη δέσμευση του συγκεκριμένου ποσού.
Όσον αφορά στον έλεγχο από την Οικονομική Επιθεώρηση του υπουργείου Οικονομικών, ο Νικήτας Κακλαμάνης επικαλείται το άρθρο 168 του ΚΔΚ για να δικαιολογήσει το παράτυπο του διαχειριστικού ελέγχου, πράγμα που βεβαίως δέχεται, όπως προαναφέρθηκε, και ο κ. Λιακόπουλος.


Η άποψη του νομικού Φίλιππου Σπυρόπουλου


Ωστόσο, ο έγκριτος νομικός και καθηγητής του τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Φίλιππος Σπυρόπουλος έχει αντίθετη άποψη. Σύμφωνα με γνωμοδότηση του γνωστού συνταγματολόγου για το Δήμο Αθηναίων, «το άρθρο 168 ΚΔΚ επ' ουδενί σημαίνει ότι ο ίδιος ο Δήμος δεν δύναται να αποφασίζει ο ίδιος έκτακτο οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο προηγουμένων διαχειρίσεών του (και να τον αναθέτει σε ορκωτούς λογιστές). Τούτο είναι απόρροια της αρχής του αυτοελέγχου της διοικήσεως - ειδικώς σε σχέση με τους Δήμους είναι απόρροια και της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειάς τους. Ό,τι δύναται ο εποπτεύων τους Δήμους σε σχέση με τους οικονομικούς και διαχειριστικούς ελέγχους, δύνανται και οι Δήμοι a fortiori (σ.σ.: κατά μείζονα λόγο). Άλλως δε θα είχαν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια».
Και παρακάτω: «Οι Δήμοι διοικούν τις τοπικές υποθέσεις τους, συντρέχει δε μάλιστα υπέρ αυτών τεκμήριο αρμοδιότητας για τη διοίκησή τους (άρθρο 102 παρ. 1 Σ.). Για αυτό και ο νόμος (ο ΚΔΚ) καθορίζει τις αρμοδιότητες των Δήμων για τις τοπικές υποθέσεις όχι εξαντλητικώς αλλ' ενδεικτικώς, χρησιμοποιώντας τη λέξη "ιδίως" (βλ. άρθρο 75 ΚΔΚ). Ο έλεγχος περί το δημοτικό χρήμα, την πηγή, την είσπραξη και τη δαπάνη του, είναι αναμφίβολα τοπική υπόθεση, η οποία ναι μεν αφορά και το κράτος (βλ. π.χ. άρθρο 162 ΚΔΚ σε σχέση με τον έλεγχο της νομιμότητας του προϋπολογισμού των Δήμων από την κρατική αποκεντρωμένη διοίκηση) αλλ' ασφαλώς τουλάχιστον εξ ίσου και τον ενδιαφερόμενο Δήμο».


Συμπερασματικά, όπως αναφέρει ο έγκριτος νομικός, «τον έλεγχο αυτό (δι' ορκωτών λογιστών) μπορεί να αποφασίζει και σε σχέση με τα νομικά του πρόσωπα δημοσίου δικαίου και με τις δημοτικές επιχειρήσεις του.
»Για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου την αρμοδιότητα την έχει ο Δήμος βάσει της διατάξεως του άρθρο 168 ΚΔΚ: αφού την αρμοδιότητα αυτή έχει ο Υπουργός Εσωτερικών και ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοικήσεις, a fortiori την έχει και ο Δήμος. Εξ άλλου υπέρ αυτού συνηγορούν και οι διατάξεις των άρθρων 234 παρ. 3 και 236 παρ. 1 του ΚΔΚ.
»Για τις δημοτικές επιχειρήσεις ο Δήμος έχει αρμοδιότητα βάσει του άρθρου 261 παρ. 2 του ΚΔΚ».


Η νομιμότητα της δαπάνης


Όπως, τέλος, λέει σε σχετική γνωμοδότησή του ο Αθανάσιος Τσιούρας, ειδικός σύμβουλος του δημάρχου Αθηναίων, «σύμφωνα με την παγία νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους οι ΟΤΑ δύνανται νομίμως, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να προβαίνουν στη διάθεση πιστώσεων και την συνακόλουθη καταβολή δαπανών, που δεν προβλέπονται μεν από τη διάταξη του νόμου, όμως είναι λειτουργικές για τον οικείο ΟΤΑ, συνάδουν δηλαδή προδήλως με την αποστολή και τις αρμοδιότητές του και συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών του ή στην αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών του (Πρ. VII Τμ. ΕΣ 369/2009, 230/2010, 358/2010 κ.λπ.)».


Όπως, εξάλλου, συμπληρώνει και καταλήγει, «η νομιμότητα της δαπάνης για την πρόσληψη ορκωτού ελεγκτή για τη διενέργεια εκτάκτου διαχειριστικού ελέγχου παρελθουσών χρήσεων δικαιολογείται σε κάθε περίπτωση για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου (ειδικότερα, κατά το νομοθετικό πλαίσιο, που αναλύθηκε, για την προώθηση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς), αλλά και ως εκπλήρωση της αρμοδιότητας για την, κατ' άρθρον 75 Ι α' περ. 12 ω. 3463/2006, διαχείριση, η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση της δημοτικής και κοινοτικής περιουσίας. Επομένως, είναι νόμιμη ως δαπάνη σε κάθε περίπτωση».

Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

ΤΟ ΄΄1.000.000΄΄ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ....ΚΟΥΒΕΛΟ

Δεν ήταν βουλευτής τελικά ο κατέχων το ένα εκατομμύριο ευρώ που ΄΄διέφυγε΄΄ στο εξωτερικό!!!!! Ήταν του συζύγου της κ. Μπακογιάννη, το οποίο προορίζονταν για την .....αγορά ενός πλοίου!!!!
Αυτό θα πει μυστήριο που επιτέλους ΄΄λύθηκε΄΄ απο την Ελληνική Δημοκρατία!!!
Τι να υποθέσει κανείς τώρα!!!

Αναβάλλεται η σύνοδος Κορυφής στις 2 Μαρτίου – Απροθυμία της Γερμανίας να συζητήσει την χρηματοδότηση των μηχανισμών στήριξης - Αγκάθι το «τείχος προστασίας»

Αναβάλλεται, σύμφωνα με πληροφορίες του Γαλλικού πρακτορείου, το οποίο επικαλείται ευρωπαϊκές πηγές, η σύνοδος Κορυφής των ευρωπαίων ηγετών την Παρασκευή.Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η σύνοδος κορυφής ακυρώθηκε εξαιτίας της απροθυμίας της Γερμανίας να συζητήσει την χρηματοδότηση του τείχους προστασίας της ΕΕ.

ΙΣΧΥΡΗ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Από τα ξημερώματα η πόλη μας δέχεται ισχυρή χιονόπτωση, κυρίως στην περιοχή του πατήματος. Τα συνεργεία των εργαζομένων του δήμου βρίσκονται στους δρόμους του πατήματος και ρίχνουν αλάτι ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στην κίνηση των αυτοκινήτων.
Η πρόβλεψη είναι ότι θα συνεχιστεί η χιονόπτωση σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, με διακοπές. Αργά το βράδυ θα ενταθεί η χιονόπτωση και είναι πιθανόν να το ΄΄στρώσει΄΄ δυνατά.
Έτσι τα συνεργεία θα πρέπει να βρίσκονται συνεχώς επί ποδός. Εκείνοι γνωρίζουν πολύ καλά τη δουλειά τους και πολλές φορές χωρίς την παρουσία προϊσταμένων.
Προσοχή, λοιπόν, απ΄όλους, πεζοί και αυτοκίνητα.

ΣΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σήμερα στις επτά, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο της πόλης. Η ημερήσια διάταξη αναφέρεται στην αποδοχή του προγράμματος ΄΄εξοικονομώ΄΄ ύψους περίπου επτακοσίων χιλιάδων ευρώ για τα έτη 2009-2015, πρόταση τεχνικής στήριξης για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ, την δημιουργία αναπτυξιακής σύμπραξης  για τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες.
Ενδιαφέρον ζήτημα θέτουν προς συζήτηση ο Σύλλογος εργαζομένων του δήμου περί των απολύσεςων περικοπών και του ενδεχόμενου ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών του δήμου προς τους δημότες, στο πλαίσιο του μνημονίου 2.

Η πρώτη εν λειτουργία χρεοκοπία στον πλανήτη – Σε καθεστώς selective dufault πλέον η Ελλάδα από την S&P - Τα παλαιά ομόλογα σε default και τα νέα με βαθμολογία Β – Η συμμετοχή στο PSI+ θα κρίνει αν θα υπάρξει credit event και πληρωμή των CDS

H Ελλάδα κατάφερε το ακατόρθωτο. Κατάφερε να αποτελέσει την πρώτη οικονομία του πλανήτη που χρεοκοπεί εν λειτουργία, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις πληροφορίες του www.bankingnews.gr ότι αυτή την εβδομάδα η Ελλάδα θα βρεθεί σε καθεστώς selective default.Είναι ξεκάθαρο ότι μετά το πρώτο χτύπημα από την Standard and Poor's που υποβάθμισε την Ελλάδα σε καθεστώς selective default άμεσα και οι οίκοι αξιολόγησης Moody’s, Fitch θα υποβαθμίσουν την Ελλάδα σε καθεστώς επιλεκτικής χρεοκοπίας SD ή περιορισμένης χρεοκοπίας (Restricted Default - RD), ενώ τα ελληνικά ομόλογα που θα ανταλλαγούν θα υποβαθμιστούν σε D (default).


O οίκος Standard & Poor's υποβάθμισε την Ελλάδα στην κατηγορία SD (Selective Default) μετά την επίσημη ανακοίνωση από τη χώρα της πρόσκλησης για το PSI και την εισαγωγή της ρήτρας συλλογικής ευθύνης (CACs).


H S&P είχε προηγουμένως την Ελλάδα στην κατηγορία «CC» αναφορικά με το μακροπρόθεσμο χρέος και στην κατηγορία «C» για το βραχυπρόθεσμο.


Η ενεργοποίηση των CACs έχει στόχο να δεσμεύσει όλους τους κατόχους συγκεκριμένων σειρών τίτλων να τροποποιήσουν τις οφειλόμενες προς αυτούς πληρωμές σε περίπτωση που μια προκαθορισμένη απαρτία πιστωτών συμφωνήσει να γίνει αυτό», σημειώνει στην ανακοίνωση της η S&P. «Σύμφωνα με τη γνώμη μας η αναδρομική εισαγωγή των CACs ουσιωδώς αλλάζει τους αρχικούς όρους των χρεών που αφορά και αποτελεί την έναρξη αυτού που εκτιμούμε ότι αποτελεί υπό πίεση ‘distressed’αναδιάρθρωση χρέους».


Στην ανακοίνωση του το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι


Όπως ήταν αναμενόμενο, η S&P προχώρησε στην υποβάθμιση της Ελλάδας σε βαθμίδα “SD” και τον κατάλογο των επιλέξιμων τίτλων του PSI σε βαθμίδα “D”, λόγω της νομοθετικής εισαγωγής των CACs (ρήτρες συλλογικής δράσης) στα ομόλογα ελληνικού δικαίου και της έναρξης της μεγάλης έκτασης εθελοντικής προσφοράς του PSI.


Η κίνηση αυτή είχε ανακοινωθεί εκ των προτέρων και όλες οι επιπτώσεις της έχουν προβλεφθεί, σχεδιαστεί και αντιμετωπιστεί με τις σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Eurogroup. Η αξιολόγηση αυτή δεν έχει καμία επίπτωση στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα καθώς η όποια επίδρασή της στην ρευστότητα έχει ήδη αντιμετωπιστεί από την Τράπεζα της Ελλάδας και μετέπειτα από το EFSF


Η Ελληνική Δημοκρατία θα παραμείνει στην αξιολόγηση “SD” όσο διάστημα θα παραμένει ανοιχτή η προσφορά του PSI. Μετά την ολοκλήρωση του PSI η Ελληνική Δημοκρατία αναμένεται να επαναξιολογηθεί προς τα πάνω.


Μετά την χρεοκοπία έρχεται η αναβάθμιση αλλά...


Στη συνέχεια και μετά την ολοκλήρωση του PSI+, τα νέα ελληνικά ομόλογα θα αναβαθμιστούν σε Β ενδεχομένως.


Το πρώτο σκέλος της διαδικασίας είναι τεχνικό και δεν θα έχει άμεση επίδραση στην κοινωνία.


Οι τράπεζες θα προστατευθούν όσον αφορά το σκέλος της ρευστότητας τους από το ELA της ΤτΕ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και προφανώς και την ΕΚΤ.


Το δεύτερο σκέλος της αναβάθμισης θα έχει επίδραση θετική στα collaterals των ελληνικών τραπεζών που καταθέτουν στην ΕΚΤ για να λαμβάνουν ρευστότητα. Θα είναι λιγότερα collaterals αλλά θα είναι πιο ποιοτικά καθώς θα φέρουν υψηλότερη πιστοληπτική ικανότητα.


Αυτό είναι το τεχνικό μέρος της όλης διαδικασίας σε μια χώρα που βρίσκεται σε εν λειτουργία χρεοκοπία.


Η Ελλάδα χρεοκοπεί και λειτουργεί ταυτόχρονα και αυτό βεβαίως θα πρέπει να αποδοθεί κυρίως στην Τρόικα και την Γερμανία που ενώ από την μια θέτουν το δίλλημα εντός ή εκτός ευρώ αλλά από την άλλη στηρίζουν την διάσωση της Ελλάδος.


Το πρακτικό μέρος της όλης διαδικασίας έχει ήδη ξεκινήσει και εδράζεται στα εξής 4 βασικά σημεία.


1)Η συμμετοχή στο PSI+ είναι καθοριστική. Για να είναι έγκυρο το PSI+ πρέπει να συμμετάσχουν εθελοντικά το 50% των κατόχων ανταλλάξιμων ομολόγων.


Όμως το καταλυτικό ποσοστό είναι το 66,66% ή τα 2/3 των συνολικών κεφαλαίων που αντιστοιχούν σε ελληνικά ομόλογα και στα οποία δεν περιλαμβάνονται τα 56,6 δις ευρώ ονομαστικής αξίας χρεόγραφα που κατείχαν η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες και τώρα έχουν περιέλθει στην Ελλάδα.


Αν η Ελλάδα καταφέρει να συγκεντρώσει εθελοντικά το 66,66% των ελληνικών ομολόγων τότε θα ενεργοποιήσει τα CACs δηλαδή τις ρήτρες συλλογικής δράσης και αν αυτό συμβεί η διαδικασία του PSI+ παύει να είναι εθελοντική και καθίσταται υποχρεωτική. Σε μκα τέτοια περίπτωση πιστοποιείται credit event και πληρώνονται τα CDS. Οι θέσεις σε CDS εκτιμώνται μεταξύ 3,5 με 4 δις δολάρια πλέον και αν πληρωθούν μπ[ορεί να επιφέρουν κέρδος περί τα 15 δις δολάρια.


2)Η αντίδραση των τραπεζών είναι δεδομένη έχουν συναποφασίσει να συμμετάσχουν εθελοντικά.


Αυτό όμως δεν συμβαίνει με τα hedge funds τα οποία ήδη προετοιμάζονται για αντεπίθεση.


Το Alea Group Holding από τις Βερμούδες θυγατρική του Fortress έχει ζητήσει να διερευνηθούν 2 βασικές παράμετροι.


Πόσο σύννομη ήταν η διαδικασία που ακολουθήθηκε ώστε τα ελληνικά ομόλογα ονομαστικής αξίας 56,6 δις ευρώ των ΕΚΤ και εθνικών κεντρικών τραπεζών να μεταβιβαστούν στην Ελλάδα νωρίτερα από την ψήφιση των CACs και πόσο σύννομη είναι η ετεροχρονισμένη θέσπιση των CACs των ρητρών συλλογικής δράσης.


(Οι ρήτρες συλλογικής δράσης ισχύουν από τα τέλη του 19ου αιώνα και έχουν στόχο να διαφυλάττουν τους εκδότες χρέους στην περίπτωση αθέτησης πληρωμών. Οι ρήτρες συλλογικής δράσης είναι υποχρεωτική διαδικασία και όχι εθελοντική). Μόνο αν ενεργοποιηθούν τα CACs η ISDA η Διεθνής Ένωση Swaps και παραγώγων δεν θα μπορεί να εθελοτυφεί.


Η διαδικασία του PSI+ μπορεί να φέρει τον μανδύα της εθελοντικής διαδικασίας αλλά είναι μια εθελοντική υποχρέωση.


3)Η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους αποτελεί επίσης ένα τεράστιο ερωτηματικό.


Η Ελλάδα είναι ακόμη απίθανο να προβλεφθεί πότε και αν θα βγει εκ νέου στις αγορές.


Το ζητούμενο είναι πόσο θα αντέξει η χώρα υποβασταζόμενη από την Τρόικα και την ΕΕ;


Μέχρι πότε ο φορολογούμενος πολίτης της Ευρώπης θα στηρίξει την ελληνική οικονομία;


4)Το σκέλος των φυσικών προσώπων που κατέχουν ελληνικό χρέος ύψους 3,1 με 3,2 δις ευρώ μπορεί να είναι μικρό στο συνολικό πρόβλημα αλλά η λύση που θα επιλεγεί θα επιτρέψει ή όχι την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και κράτους ή θα την διαταράξει ανεπανόρθωτα

Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2012

Στο ΙΚΑ το «Βοήθεια στο Σπίτι»

Ένα νέο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» αντικαθιστά το προηγούμενο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, με τη συγκρότηση μιας μόνιμης δομής παροχής της υπηρεσίας στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε στον εφαρμοστικό νόμο για την Υγεία ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργος Κουτρουμάνης.


Με τη δημιουργία της νέας δομής αναβαθμίζονται οι παροχές και εξασφαλίζεται μακροπρόθεσμα η βιωσιμότητα του προγράμματος. Σκοπός του προγράμματος, που θα παρέχει οικιακή και νοσηλευτική φροντίδα σε συνταξιούχους φορέων κύριας κοινωνικής ασφάλισης, είναι η εξασφάλιση συνθηκών αυτόνομης διαβίωσης των ηλικιωμένων και των αναπήρων συνταξιούχων στην κατοικία τους, ώστε να παραμείνουν στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, και να προληφθούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού.


ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κατά των φωτοβολταϊκών στο Πεντελικό

Πεντέλη 24 Φεβρουαρίου 2012


Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτη Κουβέλη είχε η Συντονιστική Επιτροπή κατά των φωτοβολταϊκών στο Πεντελικό. Οι επαφές θα συνεχισθούν μέχρι να ενημερωθούν όλα τα κόμματα του ελληνικού κοινοβουλίου
Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτη Κουβέλη είχαν τα στελέχη της Συντονιστικής Επιτροπής, στο πλαίσιο των επαφών ενημέρωσης με αρχηγούς και εκπροσώπους των κομμάτων της Βουλής.


Η συντονιστική επιτροπή δηλώνει ικανοποιημένη από τη συνάντηση με τον κ. Κουβέλη και αναμένεται να συνεχίσει τις επαφές έως ότου ενημερωθούν το ταχύτερο τα ελληνικά κόμματα.


Τέλος είναι ξεκάθαρο πλέον ότι η συντονιστική επιτροπή εκφράζει απόλυτα τον αγώνα της τοπικής κοινωνίας για το θέμα, τη στιγμή που η δημοτική αρχή εξακολουθεί να είναι απούσα και επιλέγει ένα ύποπτο δρόμο αδράνειας, σιωπής και μυστικοπάθειας.

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012

ΜΗΝΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΤΟΝ ΣΠΑΠ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΜήνυμα αγάπης για το περιβάλλον έστειλε ο Σ.Π.Α.Π στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του για το 2012


Μηνύματα αγάπης για το δάσος και το περιβάλλον έστειλε ο Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π) με την ευκαιρία της εκδήλωσης που πραγματοποίησε στο Δημαρχείο Αμαρουσίου για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας για το 2012. Τους προσκεκλημένους στη γιορτή υποδέχτηκε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου και Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης, και μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έκοψαν την πίτα του Συνδέσμου για το 2012 με ευχές για την πορεία του Σ.Π.Α.Π αλλά και τους ανθρώπους του, εθελοντές, συνεργάτες και εργαζομένους.


Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Σ.Π.Α.Π κ. Πατούλης, ευχήθηκε μετά τη χρονιά αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού της λειτουργίας του που ήταν του 2011, οι προσπάθειές του Συνδέσμου να φέρουν ακόμη περισσότερους καρπούς και να γίνουν περισσότερα βήματα μπροστά. «Στις δύσκολες εποχές που διανύει η πατρίδα μας και η κοινωνία μας, η προσωπική στάση του καθενός, κι όχι η παρουσία του αδύναμου και ασθενικού κράτους μας, είναι αυτή που θα κάνει τη διαφορά. Πίστη μας είναι ότι μέσα από την ενότητα, την κοινή δράση και τη συνεργασία έρχονται και τα καλύτερα αποτελέσματα. Για αυτό και ζητούμε από τους Δήμους μέλη του Συνδέσμου με ακόμη μεγαλύτερη θέρμη να συμβάλουν στην προώθηση των στόχων του. Θέλουμε τα μέλη της οικογένειας του Σ.Π.Α.Π να είναι ενεργά αλλά και να αποτελούν το παράδειγμα για τους συμπολίτες μας κινητοποιώντας ακόμα περισσότερα ζωντανά κύτταρα των τοπικών κοινωνιών μας» ανέφερε ο κ. Πατούλης, και έδωσε ραντεβού με τους παρευρισκομένους στην επόμενη αναδάσωση στο Πεντελικό την Κυριακή 4 Μαρτίου 2012.


Η εκδήλωση συνεχίστηκε με την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση του βιβλίου – λευκώματος «Στηρίζουμε τη δεντροφύτευση προσφέρουμε στον άνθρωπο και στο περιβάλλον» που κέρδισε τους επαίνους του ακροατηρίου. Στην παρουσίασή της η συγγραφέας Μαρία Γκουργκούνη, μίλησε για το δέντρο και το δάσος, τα φυσικά αυτά μνημεία της ανθρωπότητας και την αξία τους στη ζωή του ανθρώπου, στέλνοντας το μήνυμα της σημασίας της δεντροφύτευσης ως μέσο προσφοράς στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Επίσης, λόγω απουσίας, δια εκπροσώπου αναγνώστηκε χαιρετιστήριο μήνυμα της δεύτερης συγγραφέα του βιβλίου Γεωργία Αϊτάκη, ενώ για την εκδοτική αυτή προσπάθεια λίγα λόγια είπε και ο εκδότης Ηλίας Καυκάς.


Για τη σημαντική συμβολή του στην έκδοση του βιβλίου βράβευσε ο Πρόεδρος του Σ.Π.Α.Π κ. Πατούλης, τη χορηγό εταιρία J&P αβαξ, παραδίδοντας τιμητική πλακέτα στο Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρίας Ιωάννη Κούμενο, συγχαίροντας την εταιρία για την περιβαλλοντική της ευαισθησία.


Ακολούθησε η κοπή της πίτας από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Π.Α.Π μεταφέροντας μήνυμα ενότητας για το 2012 προκειμένου να προωθήσει ο Σ.Π.Α.Π ακόμη πιο δυναμικά τις επιδιώξεις του.


Ιδιαίτερη στιγμή στη βραδιά αποτέλεσε η παράδοση τιμητικής πλακέτας στον Πρόεδρο του Σ.Π.Α.Π κ. Πατούλη, για την προσφορά του στην προστασία του δάσους και εν γένει του φυσικού περιβάλλοντος στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου Μαΐου – Οκτωβρίου 2011. Την πλακέτα παρέδωσε ο Αντιδήμαρχος Σπάτων Αρτέμιδας και μέλος του Δ.Σ. του Σ.Π.Α.Π Αθανάσιος Μαργέτης.

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012

΄΄ΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ΄΄ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η δεινή οικονομική θέση της οικονομίας της πατρίδας μας αποτέλεσε σημείο συζήτησης και προβληματισμού στο δημοτικό μας συνδυασμό, ΄΄ΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ΄΄.
Πιστεύουμε οτι και όλοι οι δημότες και οι πολίτες έχουν ως αντικείμενο συζητήσεων στην καθημερινότητά τους την οικονομία της χώρας και κατ΄επέκταση την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους.
Πέραν της οποιασδήποτε ενέργειας που ο δημοτικός μας συνδυασμός κάνει προς την κατεύθυνση της αλληλέγγυας θέσης μας απέναντι στους συνανθρώπους μας, αποφασίσαμε να μην στηρίζουμε ξένα προϊόντα πλέον ή εισαγόμενα προϊόντα όταν υπάρχουν αντίστοιχα Ελληνικά με υπογραφή.
Στο πλαίσιο αυτό ξεκινήσαμε έρευνα ανεύρεσης των προϊόντων αυτών και πολύ περισσότερο προσπαθούμε να βρούμε τους ίδιους τους παραγωγούς  ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ (!!!) , με σκοπό την στήριξη και την προώθησή τους.
Έχουμε ήδη έλθει σε επαφή με πολλούς απο αυτούς και είμαστε σε θέση να οργανώσουμε έκθεση αυτών των προϊόντων σε τιμές καθαρές και χωρίς μεσάζοντες. Το κόστος τους θα εκπλήξει τους πάντες όπως εξέπληξε κι εμάς και επιθυμούμε να το μοιραστούμε με όλους.
Η κίνηση αυτή έχει στόχο την στήριξη της Ελληνικής οικονομίας με ουσιαστικό τρόπο και παροτρύνουμε όλους τους πολίτες να ακολουθήσουν αυτή την πορεία.
Θα προσπαθήσουμε να βρεθούμε δημόσια μαζί με τους ίδιους τους παραγωγούς στον τόπο μας για να προσφέρουν τα προϊόντα τους σε τιμές πάρα πολύ χαμηλές χωρίς να υποτιμάται η ποιότητά τους.
Θα υπάρξει νέα ανακοίνωση όπου θα γνωστοποιούμε το αποτέλεσμα αυτής της μεγάλης προσπάθειάς μας προς όφελος όλων.

ΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ ION. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΧΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ!!

Για όσους τρώνε σοκολάτες.


Η σοκαλατοποιία ΙΟΝ είναι η μόνη που ανήκει ακόμα σε Έλληνα επιχειρηματία. Η ιστορία των τελευταίων ετών παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πολλές φορές τον πλησίασαν μεγάλες πολυεθνικές για να
αγοράσουν την επιχείρηση, η απάντηση του ήταν άμεση και χωρίς δεύτερη σκέψη. Μάλιστα λέγεται ότι κάποια στιγμή που τον πίεσαν υπερβολικά, αυτός τους είπε να του κάνουνε την προσφορά γραπτώς. 'Όπως και τους απάντησε γραπτώς.


«Η προσφορά σας δεν με ενδιαφέρει».


Επενδύει μόνο στην παραγωγή, τα έπιπλα των γραφείων είναι από την 10ετία του 60, θυμίζουν κάτι από ταινίες του Κωνσταντάρα. Η ποιότητα όμως των υλικών για αυτόν δεν
χωράει συμβιβασμούς στο κόστος. 85 χρονών σήμερα ο επιχειρηματίας είναι κάθε μέρα μέχρι τις 6 το απόγευμα στο γραφείο και μέχρι πέρσι οδηγούσε μόνος του κάθε μέρα μέχρι την δουλειά, γνωρίζει προσωπικά και είναι φίλος με όλους τους εργαζόμενους στην επιχείρησή του οι οποίοι βέβαια πίνουννερό στο όνομά του.


Στην επιχειρησή του δουλεύουν μόνο Έλληνες
και όσες φορές, αν του προτάθηκε συνεργασία με τούρκικη επιχείρηση, απλά δεν ασχολήθηκε.
Επειδή ποτέ δεν του άρεσε η δημοσιότητα, δεν δίνω το όνομα του, αλλά ένα είναι σίγουρο ότι σπίτι μου μπαίνουν μόνο οι δικές του σοκολάτες .
Ας μάθουμε να χρησιμοποιούμε τα Ελληνικά προϊόντα. (Αυτά που αξίζουνε).
Δεν είναι κακό.
Σαν επιβράβευση των κόπων αυτού του ανθρώπου, στείλε
το μήνυμα αυτό και στους φίλους σου. Θα τους κάνεις ένα όμορφο δώρο...
Θα μάθουν για έναν Έλληνα επιχειρηματία.

Διαβάστε ένα ωραίο ποίημα για Ελλάδα της Ελένης Νικ. Δάλλα...

Η Ελλάδα αντιστέκεται. Οι Έλληνες δεν υποτάσσονται. Η ψυχή τους θα είναι πάντα ελεύθερη. Το βραβείο ποίησης, που απέσπασε η Ελένη Νικ. Δάλλα από τη Πανελλήνια Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών, αναδεικνύει ακριβώς όλα τα παραπάνω.


Οι στίχοι "μιλούν" απευθείας στη καρδιά του κάθε πατριώτη. Αξίζει, να τους διαβάσετε:


<<Ευλογημένη γη μου
Σωπαίνω από δέος
Φεγγοβολάει η γνώση μου
Σ' ότι αρχαίο αγγίζει το βλέμμα μου.
Αιώνια φωτεινή γή
Απαρομοίαστη ιστορία της χώρας μου.
*
Πεταρίζει ο νους μου
Στα μακρινά ταξίδια,
στις ολόφωτες χώρες των ημίθεων,
που ξεπροβάλλουν
απ' τα βάθη των αιώνων,
σ' ένα ευλογημένο τόπο
που το ήρεμο γαλάζιο χρώμα
τ' ουρανού και της θάλασσας,
είναι η βαθιά ματιά που διαπερνά,
παραστέκεται στοχαστικά,
αναδιπλώνει τους χιτώνες της,
αγναντεύοντας το φως
της κορφής τ' Ολύμπου
*
Θάθελα ν' ανέβω στη κορφή του
μα καίγεται το κορμί μου
από φωτιά και μέταλλο.
*
Κυρίαρχε Δία παντογνώστη
Γενναιοδώροι αθάνατοι
Ολύμπιοι θεοί
Μία ιστορία από μύθους
*
Θύμηση μου και ανάσα μου
κάθε φορά που κάτι με πληγώνει,
κλείνω τις πληγές μου και πάλι
λυτρώνομαι μεγαλόπρεπα.
αναρριχώμαι καρποφόρα
μέσα απ' τους αιώνες.
Μα ποτέ κανείς δεν με ξεχνά.
Μία ιστορία ένα όνομα
Ελλάδα!!!!>>


(βιβλίο "Δύναμη Ψιθύρων")
(Η Ελένη Νικ. Δάλλα γεννήθηκε στους Σοφάδες Καρδίτσας και μεγάλωσε στην Αθήνα. Έχει σπουδάσει οικονομικά, δημοσιογραφία και γραμμικό σχέδιο.
Παρακολούθησε σεμινάρια ελληνικής λογοτεχνίας όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ιταλία (Φλωρεντία) παράλληλα με τις σπουδές της.
Συμμετέχει στη λογοτεχνική ζωή του τόπου με ποιήματα άρθρα και πεζά κείμενα της, που τακτικά δημοσιεύονται σε πολιτιστικά περιοδικά.
Ασχολείται, παράλληλα, με την ζωγραφική, έχει εκθέσει έργα της τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό αποσπώντας τιμητικές διακρίσεις.


Οι ποιητικές της συλλογές <<Εναστρη σιωπή>> και <<Δύναμη ψιθύρων συμπεριλαμβάνουν έργα ζωγραφικής, καθώς επίσης και στο παιδικό της βιβλίο <<Σήμερα γιορτάζουμε !!! Μην πυροβολείτε !!!>> από τις Εκδόσεις Μιχ. Σιδέρη εκτός από την συγγραφή της έκανε ή ίδια την εικονογράφηση)

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ!!

Αν κάθε Έλληνας καταφέρει μέσα στο 2012 να αγοράσει ελληνικά προϊόντα αξίας 1.000 ευρώ στη θέση ξένων προϊόντων που αγόρασε πέρυσι, τότε θα προστεθεί στην προβληματική ελληνική οικονομία το αστρονομικό ποσό των 12 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ολόκληρο το περιβόητο ΕΣΠΑ που υποτίθεται ότι θα αναζωογονούσε τη χώρα, είναι 18 δισεκατομμύρια για τέσσερα χρόνια.Στροφή στο ελληνικό τρόφιμο, στο ελληνικό ποτό, στροφή στον Έλληνα παραγωγό. Και σιγά-σιγά, στροφή στο ελληνικό ρούχο και το ελληνικό παπούτσι. ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΧΟΥΝ BARCODE ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ 520 !!!

Με 20 εκατ. ευρώ ενισχύει το ΥΠΕΣ τους δήμους για την κάλυψη αναγκών των σχολείων

Με το 20 εκατομμύρια ευρώ ενισχύει το Υπουργείο Εσωτερικών τους δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής τους αρμοδιότητας.Σύμφωνα με την απόφαση, που υπογράφει ο υπουργός Εσωτερικών Τάσος Γιαννίτσης, το ανωτέρω ποσό κατανέμεται από τον λογαριασμό του υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών».

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2012

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2012 του ΒΑΟ: Γιορτινή και γεμάτη από χαμόγελα και ελπίδα εκδήλωση ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΤην Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012 ο ΒΡΙΛΗΣΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. πραγματοποίησε την εκδήλωση της κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Συλλόγου στην αίθουσα «Ν. Εγγονόπουλος» (πάρκο «Μ. Θεοδωράκης» - πρώην ΤΥΠΕΤ).


Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν αθλητές, προπονητές, τα μέλη και οι φίλοι του ΒΑΟ.


Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Δήμαρχος Βριλησσίων κος Κων. Ιωαννίδης, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Βριλησσίων κος Αναστ. Δημητρίου, ο επικεφαλής του συνδυασμού ″Βριλήσσια Δήμος Δημιουργίας″ κος Ξένος Μανιατογιάννης και ο επικεφαλής του συνδυασμού ″Τα Βριλήσσια των Πολιτών″ κος Νικ. Ζήσης.


Η ατμόσφαιρα ήταν γιορτινή και γεμάτη από χαμόγελα και ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον.


Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου ευχήθηκε σ’ όλους Καλή Χρονιά με Υγεία για τον καθένα και επιτυχία στους στόχους των τμημάτων του Συλλόγου. Στην συνέχεια έγινε ένας σύντομος απολογισμός των πεπραγμένων του συλλόγου, τόσο από την πλευρά της Διοίκησης, όσο και από την πλευρά της αγωνιστικής παρουσίας του συλλόγου στις διοργανώσεις που συμμετέχει. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην άνοδο στην Β’ ΕΣΚΑ της ομάδας των Ανδρών και στην επιτυχία των ομάδων των Εφήβων (πέρασαν στις 22 καλύτερες ομάδες της ΕΣΚΑ) και των Παίδων (3οι στον όμιλό τους).
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εκτιμώντας την πολυετή προσφορά τους στο Σύλλογο, βράβευσε με τιμητικές πλακέτες τους κκ Κων/νο Παπαδή (ιδρυτικό μέλος και επί σειρά ετών Πρόεδρο), Ιωάννη Πελέση (ιδρυτικό μέλος και επί σειρά ετών Γραμματέα και Ταμία) και Χρήστο Αναστασίου (προπονητή και τεχνικό σύμβουλο από την ίδρυση του συλλόγου).
Η όλη εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την κοπή της πίτας, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και την κλήρωση των τριών (3) δώρων που αντιστοιχούν σε φλουρί.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο


Ο Πρόεδρος
Αναστάσιος Αργυρίου

Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2012

THN ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Την Τετάρτη στις 29 φεβρουαρίου 2012, στις 18.30 και στο Πνευματικό Κέντρο του δήμου συγκαλείται η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης με αντικέιμενο συζήτησης η αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της πόλης.
Το προς συζήτηση θέμα αποτελεί μια απο τις σημαντικότερες ενέργειες, που μπορεί να γίνουν σε κάθε δήμο. Η αναθεώρηση των συντελεστών δόμησης, ο καθορισμός νέων στοιχείων στην καθημερινότητα του δημότη, ο εντοπισμός των αναγκών σε εκπαίδευση, αθλητισμό, κοινωνική φροντίδα και το κυκλοφοριακό σε μια πόλη, η συγκοινωνία, το πράσινο, οι ελεύθεροι χώροι αποτελούν στοιχεία πολιτισμού και προόδου.
Η διαδικασία επομένως ενδιαφέρει όλους τους δημότες και γι΄αυτό η συζήτηση στην επιτροπή διαβούλευσης και όχι μόνο πρέπει να βρίσκεται σε απόλυτη προτεραιότητα στα ενδιαφέροντα της πόλης μας.
Οι συζητήσεις αυτές είναι δημόσιες κι έτσι επιτρέπεται η παρουσία δημοτών.
Στην συζήτηση θα παρουσιαστεί η πρόταση των μελετητών και θα δοθεί η ευκαιρία στα μέλη της επιτροπής να εμπλουτίσουν με τις δικές προτάσεις και σκέψεις την μελέτη, προκειμένου να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012

Επικίνδυνες λακκούβες στην οδό Μπακογιάννη


Εδώ και αρκετές ημέρες υπάρχουν δυο βαθιές λακκούβες στη διασταύρωση των οδών Μπακογιάννη και Πλαταιών, μέσα στις οποίες πέφτουν πολλά αυτοκίνητα. Προχθές το βράδυ είδαμε με τα μάτια μας να κόβονται κομμάτια τα λάστιχα ενός αυτοκινήτου και να διασκορπίζονται στον δρόμο. Ευτυχώς που δεν περνούσε κανένας πεζός δίπλα από το σημείο, γιατί θα μπορούσε να εμπλακεί στο ατύχημα.


Γνωρίζουμε ότι ο Δήμαρχος έχει αφιερωθεί με ζήλο στην προετοιμασία της προαναγγελθείσας κυκλοφοριακής μελέτης των Βριλησσίων, γι αυτό ίσως δεν του μένει χρόνος να ασχοληθεί με τα τετριμμένα θέματα της ασφάλειας των οδηγών και των πεζών στους δρόμους της πόλης μας. Για να μην τον αποσπούμε από το όραμά του, μήπως υπάρχει κάποιος άλλος φωστήρας εκεί στο δημαρχείο να δώσει την εντολή να κλειστούν οι λακκούβες της οδού Μπακογιάννη, πριν κινδυνέψουν άνθρωποι και καταστραφούν κι άλλα οχήματα;


Ευχαριστώ για τη φιλοξενία


Γιώργος Ζαφειρόπουλος
Δημότης Βριλησσίων

Εμείς να σημειώσουμε οτι μόλις στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο δόθηκε παράταση παραλαβής της εργολαβίας ασφαλτοστρώσεων στους δρόμους της πόλης, που δεν τις είδαμε πουθενά, επικαλούμενοι τις βροχοπτώσεις και τον ψυχρό καιρό και δεν ....πρόλαβαν να τελειώσουν το έργο!!!
Η επιτροπή παραλαβής να κάνει αυτοψία και να επιβεβαιώσει όχι μόνο την κατα΄σεκυή αλλά και την ΚΑΛΗ κατασκευή.

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2012

Η ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΔΕΞΙΩΘΗΚΕ ΤΟΥΣ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Πρωτοβουλία πήρε η Ένωση Γονέων και Κηδαιμόνων του δήμου να δεξιωθεί τους δημοτικούς άρχοντες της πόλης και τους εκπροσώπους των συλλόγων γονέων των σχολείων της πόλης.
Παρευρέθηκαν σχεδόν όλοι σ΄ένα κλίμα φιλικό και συναινετικό, όπου αρκετές φορές διασκεδάστηκε η συνεύρεση αυτή με την αναζήτηση οικονομικής στήριξης της εκπαιδευτικής κοινότητας απο την πλευρά του δήμου.
Τα πηγαδάκια έδωσαν και πήραν. Η πολιτική, η οικονομκή κατάσταση ακόμη και οι στόχοι της Ένωσης ήταν το αντικείμενο των συζητήσεων.
Ένα ποτήρι κρασί, ευχές και το κόψιμο της Πρωτοχρονιάτικης πίτας ήταν οι....εργασίες της συνάντησης.
Υπήρξε κι ένα θεματάκι, το οποίο έκανε εντύπωση, τουλάχιστον σε μερικούς που γνωρίζουν τα θέματα. Κυκλοφόρησε μια άποψη, η οποία έλεγε ότι θα ήταν καλύτερο να ακυρωθεί η κυκλοφοριακή μελέτη της πόλης και τα χρήματα αυτά να δοθούν στα σχολεία. Κι αυτό εξ αιτίας των αρνητικών οικονομικών συγκυριών.
Η άποψη αυτή, όπως μάθαμε, δεν είναι καινούρια. Έχει αναπτυχθεί απο συγκεκριμένο φορέα και υποστηρίζεται απο συγκεκριμένη ομάδα δημοτών.
Κανείς, ασφαλώς, απο τους δημοτικούς άρχοντες δεν έλαβε θέση επί του ζητήματος. Όμως το ζήτημα καλλιεργείται με τεχνικό και προοδευτικό τρόπο. Θα λέγαμε ότι καλό θα ήταν οι κύκλοι, που προσπαθούν να ενδυναμώσουν το ζήτημα να το πουν καθαρά και όχι μέσα απο υπόγειες διαδρομές!!!
Άλλωστε δεν θα λέγαμε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε λογικές ....κόβουμε το ένα και το δίνουμε ...εκεί...!!! Να στηριχθούν όλες οι ανάγκες των δημοτών, της πόλης, των σχολείων και να παύσουν να οργανώνονται φιέστες προκειμένου να διατηρούμε σε καλό επίπεδο τις δημόσιες σχέσεις!!!!
Δυστυχώς η κυκλοφοριακή μελέτη δεν έχει αρχίσει ακόμη. Υποθέτουμε οτι η δημοτική αρχή δεν έχει ενδώσει σε πιέσεις αυτού του τύπου!!

Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2012

ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Οι χθεσινές πολιτικές εξελίξεις στη Βουλή αλλά κυρίως αυτά που συνέβησαν έξω απο την Βουλή κατέδειξαν ένα ζήτημα. Το πολιτικό σύστημα κατέρρευσε. Κανένα κόμμα δεν μπορεί να πείσει τον Έλληνα.
Η αρχή έγινε με τους αγανακτισμένους πριν ένα χρόνο περίπου όταν γέμιζαν οι πλατείες. Ήταν το μήνυμα που δεν έλαβαν ποτέ οι πολιτικοί ταγοί του τόπου. Η σημερινή κυβέρνηση υπό τον κ. Λ. Παπαδήμο είναι η μεταβάση απο το παλαιό στο νέο. Ποιό είναι το νέο, κανείς δεν γνωρίζει. Μόνο μια τέτοια κυβέρνηση θα μπορούσε να διαχειριστεί τη σημερινή κατάσταση. Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί δεν κατέχουν θέσεις ευθύνης. Αυτό που κάνουν είναι να αποφασίζουν μέσα απο τις θεσμικές διαδικασίες στη Βουλή. Έτσι κρύπρονται όλοι πίσω από τον θεσμικό ρόλο τους στη Βουλή, επικαλούμενοι την απουσία τους απο την εξουσία.
Ο λαός έδειξε ακόμη μια φορά οτι προηγείται των πολιτικών και της πολιτικής τους.
Ανοίγει ο δρόμος για τρομακτικές αλλαγές σε όλο το φάσμα της πολιτικής σκηνής. Τώρα φαίνεται η αδυναμία και η ανικανότητα των σημερινών πολιτικών.
Δίχως να κάνουμε σφάλμα, στις επόμενες εκλογές, που αναμένονται στο αμέσως προσεχές διάστημα θα δούμε την εκδίωξη πολλών στοιχείων. Ο λαός θα τιμωρήσει. Είναι ισχυρισμοί που λέγαμε πρίν ένα χρόνο, περίπου και δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε.
Η διαγραφή 45 βουλευτών με μια κίνηση δεν είναι καθόλου τυχαίο. Στο ΠΑΣΟΚ η κατάσταση ήταν ήδη σε ένταση. Θα λέγαμε όλο το κόμμα βρίσκεται υπο διάλυση. Είναι αμφίβολο αν θα υπάρξει μετά τα τελευταία γεγονότα υποψήφιος αρχηγός. Είναι αμφίβολο αν θα υπάρχει ΠΑΣΟΚ με τη γνωστή μας μορφή.
Η διαγραφή των βουλευτών της Ν.Δ. αποτελεί έκπληξη για πολλούς. Ασφαλώς ο Α. Σαμαράς προειδοποίησε. Όμως αυτό απέχει πολύ απο την απόφαση διαγραφής ιστορικών στελεχών αλλά κυρίως στελεχών κοντά στον Α. Σαμαρά. Τι τον έκανε, όμως, να είναι τόσο αυστηρός; Μήπως κρύβεται κάτι πίσω απ΄αυτές τις εξελίξεις; Μήπως η φήμη λίγο μετά την ψηφοφορία, που κυκλοφόρησε ότι η άρνηση των βουλευτών να υπερψηφίσουν ήταν οργανωμένο σχέδιο, που σχεδιάστηκε τις τελευταίες ημέρες έχει ισχυρή βάση; Μήπως τελικά βρέθηκε η αφορμή διάλυσης της Ν.Δ. με την σημερινή της μορφή; Είναι η πρώτη φορά στα κοινοβουλευτικά δρώμενα να διαγράφονται ομαδικά και με ένταση τόσο μεγάλος αριθμός βουλευτών!!
Η διαμορφώμενη κατάσταση έχει άμεσες επιπτώσεις στη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το ερχόμενο διάστημα θα φανεί ακόμη περισσότερο έντονα η μοναξιά της. Θα φανεί πόσο ικανή είναι απο μόνη της να αντέξει στα δεινά που έρχονται. Πόσο θα μείνει όρθια στο πλευρό του δημότη.
Είναι βέβαιο ότι οι επόμενες δημοτικές εκλογές θα δώσουν άλλες κατευθύνσεις και άλλες προοπτικές. Πάντως σε καμιά περίπτωση, κατά την δική μας εκτίμηση, το σημερινό σκηνικό δεν θα μοιάζει με αυτό μετά δύο χρόνια!!!

ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Τ.Α.

Επι πλέον μειώσεις προβλέπει η νέα δανειακή σύμβαση προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
140 εκατομμύρια ευρώ περικόπτονται οριστικά απο το πρόγραμμα ΣΑΤΑ.
50 εκατομμύρια περικόπτονται απο τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους των περιφερειών και που αφορούν λειτουργικές δαπάνες και όχι επενδυτικές.
61 εκατομμύρια απο τους συμβασιούχους, που εργάζονται στους δήμους και τις περιφέρειες.
4 εκατομμύρια απο τις αποζημιώσεις των αιρετών. Μειώνονται οι αντιδήμαρχοι, περικόπτονται οι αποζημιώσεις των περιφερειαρχών, δημάρχων και αντιδημάρχων.
Η κατάσταση στην τοπική αυτοδιοίκηση αρχίζει να είναι πάρα πολύ δύσκολη. Οι πόροι έχουν περιοριστεί σε επικίνδυνο βαθμό. Μέχρι στιγμής προβλέπεται η μείωση μόνο σε λειτουργικές δαπάνες. Ίσως το επόμενο βήμα να είναι περιορισμός και σε δαπάνες που αναφέρονται σε επενδύσεις των δήμων και περιφερειών.
Τι θα κάνουν οι δήμοι που είναι ανοιχτοί και σε δάνεια; Τι θα γίνει με τις λειτουργίες των δήμων; Θα υπάρχουν εργαζόμενοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες προς τους δημότες; Μήπως τελικά θα αντικαταστασθούν απο ιδιώτες, όπως στην καθαριότητα;
Δύσκολες ημέρες έρχονται!

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

Μαθαίνουμε ότι πολλοί από το χώρο του ΠΑΣΟΚ μετακινούνται (ήδη έχουν μετακινηθεί) προς της αριστερή πλευρά, προς το κόμμα του κ. Κουβέλη.
Εντύπωση μπορεί να μην προκαλεί αλλά οπωσδήποτε στην ΄΄προοδευτική΄΄ παράταξη του ΠΑΣΟΚ εμφανίζονται σημεία απόλυτης διάλυσης.
Το επισημαίνουμε κυρίως γιατί οι εξελίξεις αυτές θα έχουν επιπτώσεις και στη δημοτική παράταξη του κ. Μανιατογιάννη. Πολλοί το αποσιωπούν τεχνιέντως και θα λέγαμε σκοπίμως. Όμως αποτελεί σημείο συζήτησης. Μόνος, τελικά, θα μείνει ο κ. Μανιατογιάννης εκτός κι αν ακολουθήσει κι αυτός την ίδια πορεία προς την πλευρά της Δημοκρατικής Αριστεράς. Μπορεί να κάνει και κάτι άλλο. Να έχει το ένα πόδι στο ένα κόμμα και το άλλο στο άλλο κόμμα. Επικίνδυνο λίγο, θα λέγαμε εμείς.
Ακόμη και τοπικά μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στο χώρο της .....΄΄΄προοδευτικής΄΄ παράταξης αγωνιωδώς προσπαθούν να μην ασχολούνται με το τόσο σοβαρό ζήτημα. Κάνουν το...παπάκι, ως συνήθως.
Βέβαια θα ισχυριστούν ότι δεν αποτελεί μείζον ζήτημα για την πόλη και δεν επηρεάζει τα τεκταινόμενα στην πόλη. Ας θυμηθούν, όμως, τι έλεγαν προ των δημοτικών εκλογών!!!
Είχαμε ακούσει το αμίμητο....΄΄η παράταξη είναι στηριγμένη από κόμμα εξουσίας και έχει δύναμη. Πώς θα συζητήσει με μικρές δημοτικές παρατάξεις, που δεν έχουν προοπτική εξουσίας!!!΄΄
Θα επανέλθουμε στο θέμα.

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2012

Θα γίνουν διορθώσεις στον «Καλλικράτη 2»

Συμφώνησαν αιρετοί και πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΣ - Κατηγορηματικό το ΟΧΙ ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ στο ενδεχόμενο νέων περικοπών

Κοινή συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών είχαν σήμερα το πρωί το προεδρείο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας με αντικείμενο τις ενστάσεις και τις διαφωνίες τους με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση, την αποκεντρωμένη διοίκηση και την μεταναστευτική πολιτική - ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».Θα υπάρξουν οι απαραίτητες διορθώσεις


Κοινή εκτίμηση των εκπροσώπων των δύο συλλογικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας είναι πως η συνάντηση ήταν εποικοδομητική και αποτελεσματική, αφού η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών δέχτηκε να υπάρξουν οι απαραίτητες διορθώσεις σε διατάξεις που έχουν προκαλέσει τη διαφωνία της Αυτοδιοίκησης. Προς τούτο αποφασίστηκε η σύσταση μικτής επιτροπής, η οποία μέχρι την Παρασκευή θα προχωρήσει στις συμφωνημένες και απαραίτητες διορθώσεις με βάση τις προτάσεις της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ και θα υποβάλει τις τελικές προτάσεις για τα επιμέρους θέματα του σχεδίου νόμου.


Κατηγορηματικό το όχι σε νέες περικοπές


Να τονιστεί ότι ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Κ. Ασκούνης έθεσε στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών τη ρητή και κατηγορηματική διαφωνία της Αυτοδιοίκησης για νέες περικοπές των πόρων, ύψους 400 εκ. ευρώ, σύμφωνα με τη αναμενόμενη νέα συμφωνία τρόικας και κυβέρνησης. Ο κ. Γιαννίτσης είπε ότι δεν έχει ενημέρωση για το ζήτημα, δεν γνωρίζει κάτι για τη συμφωνία, ενώ ο κ. Ασκούνης υπογράμμισε ότι σε περίπτωση νέων περικοπών οι δήμοι θα κλείσουν.


Κ. Ασκούνης , πρόεδρος ΚΕΔΕ: «Υπήρξε ανταπόκριση εκ μέρους του υπουργού Εσωτερικών»


Θέσαμε με ένταση στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών το ζήτημα της νέας περικοπής πόρων στον πρώτο βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης . Ο κ. υπουργός μας είπε πως δεν γνωρίζει κάτι για το ζήτημα και ότι και ο ίδιος περιμένει τη συμφωνία, η οποία θα επιτευχθεί.


Εμείς, τονίσαμε όμως με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι εάν στα 450 εκ. ευρώ - που εκ παραδρομής δεν είχαν εγγραφεί στον φετινό προϋπολογισμό και είχαν δεσμευτεί και το υπουργείο Οικονομικών και ο κ. Πρωθυπουργός ότι θα αποδοθούν στους δήμους - προστεθούν άλλα 400 εκ. ευρώ, οι δήμοι δεν μπορούν να λειτουργήσουν, θα κλείσουν, θα καταρρεύσουν.


Το δεύτερο που συζητήσαμε κατά τη σημερινή συνάντηση ήταν το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα σε ότι αφορά στον Καλλικράτη. Έγινε μια εποικοδομητική συζήτηση, ένας πάρα πολύ καλός διάλογος. Εμείς θέσαμε τις διαφωνίες, τις ενστάσεις και εκείνα τα ζητήματα που δεν είχαν συμπεριληφθεί στο σχέδιο νόμου, ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και εύρυθμα οι δήμοι μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη. Είχαμε μια θετική ανταπόκριση εκ μέρους του υπουργού κ. Γιαννίτση και συνολικά της πολιτικής ηγεσίας.


Θεωρούμε ότι μέχρι την Παρασκευή στην κοινή Επιτροπή, την οποία συστήσαμε, όλα αυτά θα συμπεριληφθούν ώστε να επιλύσουμε και τις τελευταίες διαφωνίες και ενστάσεις που υπάρχουν ανάμεσα στον Α΄ και Β΄ βαθμό Αυτοδιοίκησης και στο υπουργείο Εσωτερικών. Η σημερινή συζήτηση έρχεται να επιβεβαιώσει ότι όταν ο διάλογος διεξάγεται με καλή διάθεση, τότε μπορούν να εξευρεθούν οι καλύτερες δυνατές λύσεις.


Γ. Σγουρός, πρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε.: «Γόνιμος και εποικοδομητικός διάλογος με την ηγεσία του Υπουργείου»


«Είχαμε έναν γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο για όλα τα θέματα του σχεδίου νόμου με την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.


Στόχος όλων μας είναι να λειτουργήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα ο Α' και Β' βαθμός προς όφελος του πολίτη, ο οποίος πρέπει να εξυπηρετείται.


Εάν συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία στο ίδιο θετικό πνεύμα τότε θα γίνει πράξη αυτό που υποστηρίζω χρόνια, να μικρύνει δηλαδή η απόσταση μεταξύ Κεντρικής Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Αυτό θα λύσει προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα και θα μπορούμε πλέον να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες».


ΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερωθήκαμε για τις εξελίξεις που υπήρξαν στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Κομοτηνή στο τέλος του Ιανουαρίου 2012.
Δεν παραβρεθήκαμε εκεί αλλά η ενημέρωσή μας έγινε μέσα απο τις ανακοινώσεις, τα ψηφίσματα και τις εισηγήσεις των συμμετεχόντων και ακόμη απο τα θεσμικά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Στο συνέδριο υπήρξαν σοβαρές και ουσιαστικές παρεμβάσεις που αγγίζουν την σημερινή πραγματικότητα και την καθημερινότητα στη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εύστοχες και ουσιαστικές οι παρατηρήσεις και τα αιτήματα του συλλογικού οργάνου.
Θα επισημάνουμε ότι στο οικονομικό επίπεδο, που αποτελεί για μας μεγάλη προτεραιότητα θα έπρεπε τα θεσμικά όργανα να είναι περισσότερο διεκδικητικά, προκειμένου να μην βρεθούν οι δήμοι, κυρίως, στη δυσάρεστη θέση να κόψουνβασικές παροχές προς τους δημότες τους.
Δηλώνουμε ότι οι εισηγήσεις και το ψήφισμα μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους, στο θεσμικό και στο οικονομικό επίπεδο.
Η εμμονή της κυβέρνησης στις περικοπές, που έχουν ως αποτέλεσμα την συρρίκνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, το άνοιγμα στην ιδιωτικοποίηση βασικών λειτουργιών της, στον περιορισμό του εργατικού και στελεχιακού δυναμικού της τοπικής αυτοδιοίκησης, την περιστολή των επιχορηγήσεων και ασφαλώς η άρνησή της να καταβάλλει τα συμφωνηθέντα και οφειλόμενα προηγουμένων ετών στην τοπική αυτοδιοίκηση, θα φέρει πολύ σύντομα τα χειρότερα αποτελέσματα στην καθημερινότητα των δήμων.
Είναι αλήθεια, επίσης, ότι η διαμορφωμένη ήδη κατάσταση στις προσλήψεις, στις απολύσεις και στις εφεδρείες θα επιφέρουν σημαντικές αρνητικές εξελίξεις και στην οικονομική ζωή των εργαζομένων και των δημοτών.
Η κατάσταση αυτή μας βρίσκει απόλυτα αντίθετους και προσθέτουμε κι εμείς τη δική μας φωνή σε όλες εκείνες που στο συνέδριο και αλλού διεκδικούν αν μη τι άλλο την πραγματικά ανεξάρτητη τοπική αυτοδιοίκηση.

ΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΝΤΕ ΑΚΡΙΒΩΣ

Σε λίγα λεπτά αρχίζει η συνεδρίαση των πολιτικών αρχηγών για την τελική απόφαση επι των σημαντικών θεμάτων που ταλανίζουν την οικονομική ζωή της χώρας και που οι αποφάσεις τους θα δεσμεύσουν για πολλά χρόνια την χώρα μας.
Η πιο κρίσιμη συνεδρίαση της πολιτικής στα τελευταία χρόνια.

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΟΧΗ

Όταν ΄΄κάποιοι΄΄ αφαιρούσαν το 2003 λόγω ΄΄έλλειψης χρημάτων΄΄ απο τις δημόσιες επενδύσεις την κατασκευή των αγωγών ομβρίων στην περιοχή Βριλησσίων - Χαλανδρίου (Πάτημα) δεν ήξεραν την πραγματική κατάσταση στην πολύπαθη περιοχή.
Ακόμη και σήμερα, ύστερα απο πολλές παρεμβάσεις και μερική τοποθέτηση αγωγών ομβρίων υδάτων, κυρίως στα Βριλήσσια, η κατάσταση δεν περιγράφεται.
Χθές, αργά την νύχτα, με την πρώτη νεροποντή βγήκαμε στην οδό Αγ. Αντωνίου, ακριβώς στον ναό του Αγ. Αντωνίου και περπατήσαμε σε όλο το μήκος της οδού. Δείτε, λοιπόν, τι επικρατούσε χθές το βράδυ εκεί.
 Σ΄αυτές τις καταστάσεις ποιό συνεργείο θα μπορούσε να δώσει λύσεις; Κανένα. Κι αυτό δεν έγινε μόνο χθές αλλά γίνεται πάντα και με τις πρώτες βροχές.
Το μόνο φώς που υπάρχει όπως θα δείτε είναι το καντηλάκι του ναού, που έχτισε ο Σύλλογος Ανεγέρσεως του Νέου Ναού του Αγ. Αντωνίου με τον αλησμόνητο πατέρα Θεόκλητο, να φέγγει τα βήματα των πεζών. Ας είναι καλά εκεί που βρίσκεται. Κανείς δεν είχε ποτέ την ΄΄σοφία΄΄ να βάλλει φώτα στο δρόμο, τουλάχιστον να βλέπει ...΄΄πού πατάει΄΄ ο πεζός για να μην βρεθεί στην.... Αττική οδό!!!
Δείτε, λοιπόν, την αδράνεια και την διαφορία της πολιτείας και των δήμων Χαλανδρίου και Βριλησσίων.
Σήμερα να ευχηθούμε να μην έχουμε χειρότερα.
Άπειρες φορές ο Παπα-Αντώνης του Ναού σήκωσε τα ράσα να μαζέψει τα νερά και τα φερτά απο την εκκλησία. Ποιός όμως ακούει και βλέπει:::::!!!!!Αντιδρά έντονα η ΚΕΔΕ στο ενδεχόμενο νέων περικοπών κονδυλίων στους ΟΤΑ

Την έντονη αντίδραση του προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος προκάλεσαν τα όσα αναφέρονται για περαιτέρω μειώσεις στα έσοδα των Δήμων, κατ' απαίτηση της τρόικας.

«Οι προβλέψεις και συζητήσεις μεταξύ κυβέρνησης και τρόικας για περαιτέρω περικοπές στα έσοδα των δήμων της χώρας κατά 400 εκ. ευρώ, βρίσκει σύσσωμη την Τοπική Αυτοδιοίκηση κατηγορηματικά αντίθετη» δηλώνει ο Κώστας Ασκούνης.

Ο ίδιος υπενθυμίζει ότι πριν από λίγες εβδομάδες, η ίδια η κυβέρνηση αναγνώρισε ότι από λάθος του Γενικού Λογιστηρίου δεν ενεγράφησαν στον προϋπολογισμό του 2012 κονδύλια 450 εκατ. ευρώ, και δεσμεύθηκε για την απόδοσή τους προκειμένου να μην καταρρεύσουν οι δήμοι.
«Να θυμίσουμε επίσης ότι οι πόροι των δήμων για την τετραετία 2009-2012 έχουν ήδη μειωθεί πάνω από 50%.
» Να υποθέσουμε δηλαδή, ότι για το 2012 οι περικοπές θα φτάσουν στα 850 εκ. ευρώ, αφού -παρά τη δέσμευση και του πρωθυπουργού- ότι θα αποδοθούν τα 450 εκ. ευρώ, αυτά δεν έχουν αποτυπωθεί στον κρατικό προϋπολογισμό του 2012;» καταλήγει.


Kρίσιμη συνάντηση στο ΥΠΕΣ για τον «Καλλικράτη»


Έως αργά χτες το απόγευμα συνεδρίαζε το ΔΣ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας εν όψει της συνάντησης (την Τετάρτη) με την ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με το πολυνομοσχέδιο που αφορά ρυθμίσεις στον «Καλλικράτη».
Όσον αφορά τα οικονομικά, η ΚΕΔΕ ζητά σειρά ρυθμίσεων με τις οποίες θα είναι δυνατή η παράκαμψη γραφειοκρατικών διαδικασιών που ισχύουν σήμερα.
Μεταξύ αυτών, ζητά ρύθμιση των χρεών τρίτων προς τους δήμους με απόφαση ΔΣ που θα λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία και με την οποία θα καθορίζονται οι δόσεις, η ελάχιστη καταβολή και ο τρόπος ρύθμισης.
Αύξηση του ποσού για το οποίο δεν χρειάζεται προληπτικός έλεγχος από 100.000 ευρώ σε 200.000 ευρώ. Εξώδικο συμβιβασμό μέχρι 30.000 ευρώ. Απευθείας αναθέσεις με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
Σε περίπτωση εξόφλησης δανείου πριν από τη λήξη της δανειακής σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ο δήμος να επιβαρυνθεί με το υπόλοιπο άληκτο του δανείου μειωμένο κατά 25%.
Ακόμη ζητείται να εξαιρεθούν από τον προληπτικό έλεγχο καθημερινές δαπάνες σε εκδηλώσεις (όπως προσκλήσεις για εκδηλώσεις, στολισμός για πολιτικούς γάμους, προμήθεια εφημερίδων).
Σε ό,τι αφορά τα περιουσιακά στοιχεία δημάρχων, αντιδημάρχων και μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής των δήμων, ζητείται η υποχρεωτική ανάρτηση της περιουσιακής τους κατάστασης στην ιστοσελίδα του δήμου.
Στα θέματα προσωπικού, η ΚΕΔΕ θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει εξαίρεση του προσωπικού των κοινωνικών δομών της αυτοδιοίκησης (π.χ. παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί) από το υπάρχον πλαίσιο προσλήψεων.
Επίσης ζητά να εξαιρεθεί από τους περιορισμούς της αναλογίας 10 προς 1, η πρόσληψη δημοτικών αστυνομικών προκειμένου να στελεχωθούν δημοτικά αστυνομικά τμήματα. Σε περίπτωση λύσης ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ Α' βαθμού, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου να μπορεί να μεταφερθεί με την ίδια σχέση εργασίας στο δήμο και σε ΝΠΔΔ του δήμου με απόφαση δημοτικού συμβουλίου.
Ακόμη, αιτείται να συμπεριληφθεί στον επερχόμενο νόμο η μεταφορά των λιμενικών ταμείων στους δήμους και η εκπροσώπηση της τοπικής αυτοδιοίκησης στα νοσοκομεία.
Οι νησιωτικοί δήμοι να μπορούν να αναθέτουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τη μεταφορά επιβατών, όταν περιορίζονται τα δρομολόγια και για τις ώρες που δεν λειτουργούν τα πλοία.
Η αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων δρομολογίων και η ανάγκη λειτουργίας συγκοινωνιών καθ' όλο το 24ωρο θα τεκμηριώνεται με απόφαση ΔΣ.


Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αλλαγές στο Σχέδιο Νόμου που τροποποιεί ρυθμίσεις του "Καλλικράτη" ζητά η ΠΕΔΑ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔΑ συνεδρίασε χθές Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου και συζήτησε το σχέδιο νόμου που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή από το Υπουργείο Εσωτερικών και αφορά τροποποιήσεις και διορθωτικές παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο της Αυτοδιοίκησης, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί με τον Νόμο «Καλλικράτης».Το ΔΣ της ΠΕΔΑ εκτιμά ότι οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Νόμου δεν ικανοποιούν τις πάγιες θέσεις και αιτήματα της Αυτοδιοίκησης. Και αυτό, παρά το ότι το Σχέδιο Νόμου συντάχθηκε κατόπιν επιμονής της Αυτοδιοίκησης με μόνο σκοπό να αντιμετωπιστούν προβλήματα και δυσλειτουργίες που έχουν επισημανθεί στη λειτουργία των νέων θεσμών. Και επίσης, παρά τις θετικές προσδοκίες που είχαν διαμορφωθεί στο προ δεκαημέρου Συνέδριο της ΚΕΔΕ, μετά τις τοποθετήσεις και δεσμεύσεις της πολιτικής ηγεσίας.Κατά τη συζήτηση επισημάνθηκαν διατάξεις του Σχεδίου Νόμου οι οποίες βρίσκονται σε αντίθεση με τις θέσεις και προτάσεις της Αυτοδιοίκησης και ζητείται να αποσυρθούν. Τονίστηκε επίσης ότι μεγάλος αριθμός προτάσεων που έγκαιρα έχουν καταθέσει στο Υπουργείο τα θεσμικά όργανα της Αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΕ και ΠΕΔ) δεν έχουν συμπεριληφθεί στο Σχέδιο Νόμου, ενώ τέλος συμπεριλαμβάνονται άλλες ρυθμίσεις τις οποίες η Αυτοδιοίκηση δεν έχει συζητήσει μέχρι στιγμής.


Το ΔΣ της ΠΕΔΑ αποφάσισε να καταγραφούν αναλυτικά όλα τα παραπάνω σημεία, με βάση τη συζήτηση και τις επισημάνσεις που έγιναν κατά τη συνεδρίαση.


Σε συνεργασία με το ΔΣ της ΚΕΔΕ που συνεδριάζει την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου να διαμορφωθούν και να κατατεθούν στο Υπουργείο οι προτάσεις της Αυτοδιοίκησης για τις απαραίτητες αλλαγές στο Σχέδιο Νόμου.


Από την υιοθέτηση ή όχι των σημαντικότερων τουλάχιστον από τις προτάσεις αυτές των Δήμων θα εξαρτηθεί προφανώς και η τελική στάση της Αυτοδιοίκησης για την προώθηση προς ψήφιση του Σχεδίου Νόμου, όπως και οι όποιες άλλες αντιδράσεις της κριθούν αναγκαίες ανάλογα με τις εξελίξεις.


Από 9 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για την αυτεπιστασία στους Δήμους

Ξεκινάει στις 9 Φεβρουαρίου 2012 και ολοκληρώνεται στις 29 Φεβρουαρίου 2012, η ηλεκτρονική υποβολή στον ΟΑΕΔ, από όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν σε Δήμους ως προσωπικό για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και μέσω των δήμων.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

1. Δ.Ε. Ηλεκτρολόγος
2. Δ.Ε. Οδηγός
3. Δ.Ε. Τεχνίτης Οικοδόμος
4. Δ.Ε. Τεχνίτης Ελαιοχρωματιστής
5. Δ.Ε. Τεχνίτης Σιδεράς
6. Δ.Ε. Υδραυλικός
7. Δ.Ε. Χειριστής Μηχανημάτων
8. Υ.Ε. Εργάτης Γενικών Καθηκόντων
Οι άνεργοι που ενδιαφέρονται να προσληφθούν για εκτέλεση έργου με αυτεπιστασία σε κάποιο δήμο της χώρας και οι οποίοι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται, υποβάλλουν αποκλειστικά μέσω διαδικτύου με ηλεκτρονικό τρόπο την αίτησή τους στον ΟΑΕΔ, αναφέροντας την ειδικότητά τους και προσδιορίζοντας μέχρι τρεις φορείς στους οποίους επιθυμούν κατά προτεραιότητα να προσληφθούν.

ΤΟ Ο.Τ.61 ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΚΑΙ ΠΑΛΙ

Στη χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ο δήμαρχος ενημέρωσε το δημοτικό συμβούλιο περί της εμπλοκής του προϋπολογισμού στην Περιφέρεια εξ αιτίας και πάλι της μη τεκμηριωμένης εγγραφής της επένδυσης για το Ο.Τ. 61 (πρώην τένις κλάμπ) ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ.
Η αφορμή δόθηκε (κατά πάσα πιθανότητα) απο το δημοσίευμα της εφημερίδας του δημοτικού συνδυασμού ΄΄ΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ΄΄ όπου αναφέρονταν στην εμπλοκή του θέματος.
Στην ενημέρωση ο δήμαρχος ανέφερε ότι θα εξακολουθήσει ο δήμος να κινείται στην ίδια κατεύθυνση προκειμένου να προχωρήσει ξανά στην αναγκαστική απαλλοτρίωση. Ισχυρίστηκε ότι το θέμα είναι νομικό λέγοντας ότι απο την μια απαιτείται να εγγραφεί στον προϋπολογισμό η δαπάνη και απο την άλλη απαιτείται να έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει το απαιτούμενο ποσό για την αποπληρωμή στον ιδιώτη όταν είναι άγνωστο το ύψος της συνολικής δαπάνης για να μπορέσει ο δήμος να έχει ζητήσει απο φορέα χρηματοδότησης το συγκεκριμένο ποσό. Φορέα εννόησε σαφώς τραπεζικό, αναφέροντας μάλιστα τις προϋποθέσεις λήψης δανείου, πράγμα που δεν είναι δυνατόν αφού δεν υπάρχει απόφαση τελικής τιμής αποπληρωμής. Μάλιστα είπε ότι με τις σημερινές συνθήκες των οικονομικών και της αυξημένης προσοχής των δικαστών για το ύψος των δαπανών που επιδικάζουν είναι πιθανό να έχουμε μια μικρότερη αξία στην τιμή μονάδος προς όφελος του δήμου.
Η επιχειρηματολογία έχει πράγματι μια βάση. Όμως ξεχνά ο δήμαρχος ότι υπάρχει ήδη δικαστική απόφαση αναγνώρισης και καθορισμού τιμής μονάδος.  Ξεχνά ότι η ανάγκη ξεκαθαρίσματος της υπόθεσης είναι άμεση, ξεχνά ότι η προσφυγή στην επιτροπή του άρθρου 152 δεν εξασφαλίζει αυτά που ισχυρίζεται.
Ξέχασε, επίσης, να αναφέρει τις ευθύνες που υφίστανται στο προηγούμενο διάστημα και που είναι η αιτία να βρισκόμαστε σ΄αυτήν κατάσταση.
Αρνήθηκε την πρόταση απο την πλευρά του κ. Ζήση να υπάρξει συνεδρίαση των επικεφαλής των συνδυασμών προκειμένου να διερευνηθούν όλοι οι τρόποι διασφάλισης του Ο.Τ. 61 και να υπάρξει σχεδιασμός των κινήσεων στο επόμενο διάστημα.
Επιμένει, λοιπόν, στην κατά μόνας κίνηση, να συζητήσει με την επιτροπή του άρθρου 152 κατά πόσο η Περιφέρεια νόμιμα επέστρεψε τον προϋπολογισμό.
Η εμμονή αυτή ευχόμαστε να έχει καλή κατάληξη. Στο ενδεχόμενο όμως μιας αποτυχίας και της διαγραφής της επένδυσης απο τον προϋπολογισμό ας αναλάβει την αποκλειστική του ευθύνη.

Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2012

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΩΡΑ

Επιχείρηση εκκένωσης του νοσοκομείου, για λόγους ασφαλείας, είναι σε εξέλιξη στον Πύργο...


ΚΑΙ Ο ΑΚΕΡΜΑΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΗΜΕΡΑ

Στην Αθήνα και ο επικεφαλής της Deutsche Bank Γ. Ακερμαν για τις διαπραγματεύσεις για το κούρεμα του ελληνικού χρέους.

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΡΙΣΙΜΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

Στη 12 το μεσημέρι, ο Λουκάς Παπαδήμος θα συναντηθεί με την τρόικαΣτις 15:00 η συνάντηση Παπαδήμου – Παπανδρέου – Σαμαρά – Καρατζαφέρη – Λήγει το τελεσίγραφο των Ευρωπαίων για τη συμφωνία με την Τρόικα

Ο ΝΕΟΣ ΜΑΙΚΛ ΤΖΑΚΣΟΝ ΕΙΝΑΙ....ΑΦΓΑΝΟΣ!!!!ΤΟΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΝ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΑΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΣΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

Επιστολή στον Έλληνα βουλευτή : Γνωρίζω ότι γνωρίζεις...

Αγαπητέ εκπρόσωπέ μου – το Σύνταγμα σε λέει υπηρέτη αλλά στην δημοκρατία δεν χρειαζόμαστε υπηρέτες,


Στην ψηφοφορία του μεσοπρόθεσμου μου είπες ότι δεν γνωρίζες, ότι δεν είχες ενημερωθεί, ότι δεν μπορούσες να κάνεις αλλιώς.
Στην ψηφοφορία αυτή εκπρόσωπε ψήφισες, μεταξύ άλλων, το κεφάλαιο Α του εφαρμοστικού νόμου που αφορά την «αξιοποίηση» της δημόσιας περιουσίας.
Σε εκτιμώ εκπρόσωπε και πιστεύω ότι πράγματι δεν ήξερες τι ψήφισες γιατί αλλιώς δεν θα το ψήφιζες ποτέ! Λοιπόν αγαπητέ βουλευτή έχεις μια πραγματικά μεγάλη ευκαιρία για να αλλάξεις τα πράγματα.


Με την νέα δανειακή σύμβαση θα ξαναέρθει στην Βουλή η παλαιά δανειακή σύμβαση την οποία έχει υπογράψει μόνο ο πρώην υπουργός οικονομικών και κατά συνέπεια δεν έχει καμία νομική ισχύ.
Επίσης θα έρθει στην Βουλή προς κύρωση από 180 βουλευτές, εκείνος ο εφαρμοστικός νόμος που δεν είχες προλάβει να διαβάσεις και ειδικά το κεφάλαιο-Α. Ο νόμος αυτός είναι αυτή την στιγμή στον αέρα γιατί δεν έχει ψηφισθεί από τα 2/3 της Βουλής των Ελλήνων.


Αγαπητέ βουλευτή είχες αρκετό χρόνο για να διαβάσεις τι ψήφισες τότε και έτσι εγώ ο εκλογέας, εντολοδόχος και τελικός κριτής σου γνωρίζω ότι γνωρίζεις.
Γνωρίζεις ότι στο άρθρο 1, παρ 1-4 ψηφίζεις την εκχώρηση στους δανειστές κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ελληνικού κράτους (συμπεριλαμβανομένων ακόμη και ταμειακών διαθεσίμων των υπό εκχώρηση στοιχείων).
Γνωρίζεις ότι στο άρθρο 1, παρ 6 ψηφίζεις την παραίτηση του Ελληνικού δημοσίου από κάθε δικαίωμα που απορρέει από τα υπό «αξιοποίηση» περιουσιακά στοιχεία. Δηλαδή τα έσοδα όλων των δημόσιων υπηρεσιών και παγίων πάνε αυτούσια στους δανειστές.
Γνωρίζεις ότι στο άρθρο 1, παρ 7 ψηφίζεις ότι ο Ελληνικός λαός που έχει παραιτηθεί από κάθε έσοδο των υπό «αξιοποίηση» στοιχείων αναλαμβάνει όλα τα έξοδα για την εύρυθμη λειτουργία τους.
Γνωρίζεις ότι στο άρθρο 1, παρ 11 ψηφίζεις ότι το Ελληνικό δημόσιο δεν πρόκειται να λάβει ούτε ευρώ σε φόρους ή εισφορές από το ταμείο «αξιοποίησης». Ώπως, επίσης, γνωρίζεις το δικό μου αφορολόγητο είναι στις 5.000 ευρώ προς το παρόν.
Γνωρίζεις ότι στο άρθρο 4, παρ 1 ψηφίζεις ότι η απόφαση για το που θα διατεθούν τα στοιχεία λαμβάνεται από τους δανειστές. Μπορεί ας πούμε το αεροδρόμια ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ να πουληθεί στα σκόπια και να αλλάξει ονομασία.
Γνωρίζεις ότι στο άρθρο 9, παρ 1 δίνεις την δυνατότητα στους δανειστές να τροποποιούν τα καταστατικά των οργανισμών με μια απλή απόφαση. Δηλαδή άνετα μπορούν να αυξήσουν τα τιμολόγια ρεύματος, νερού κλπ επειδή έτσι γουστάρουν.
Γνωρίζεις ότι στα άρθρα 11-14 ψηφίζεις την δυνατότητα των δανειστών να αλλάζουν συντελεστές δόμησης, να αλλάζουν χρήσεις γης, να καταλαμβάνουν αιγιαλούς και φυσικά να απαιτούν από το Ελληνικό «κράτος» να τους κατασκευάζει τις συνοδευτικές υποδομές με δικά του έξοδα.


Αγαπητέ εκπρόσωπε,


Δεν θέλω να μιλήσουμε για το παρελθόν, δεν θέλω να μιλήσουμε ούτε για το μέλλον θέλω μόνο να μιλήσουμε μόνο για εκείνη την στιγμή που η ματιά της ιστορίας θα πέσει πάνω σου.
Την στιγμή της κρίσιμης ψηφοφορίας που θα ακούσεις το όνομά σου και θα πρέπει να πεις ένα ναι ή ένα ΟΧΙ!
Εκείνη την στιγμή είμαι σίγουρος ότι τα γόνατά σου δεν θα τρέμουν επειδή θα σε κοιτάζουν τα μάτια 10.000.000 Ελλήνων. Δεν θα τρέμουν γιατί γνωρίζεις ότι θα πρέπει να πεις το μεγάλο ΟΧΙ!
Και θα το πεις αγαπητέ εκπρόσωπε γιατί τώρα ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ!
Θα κλείσω με την αγαπημένη σου ευχή προς εμένα τα τελευταία 30 χρόνια.


ΚΑΛΗ ΨΗΦΟ...

Η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ


Εμείς θα βρεθούμε εκεί, να δείξουμε την συμπαράστασή μας στον μεγάλη προσπάθεια που κάνει η εταιρεία αυτή. 
Λίγοι γνωρίζουν την προσπάθεια αυτή, που κάνει αυτή η εταιρεία και είναι αξιέπαινη.
Θα είμαστε εκεί.

΄΄SOS΄΄ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ PARTY MASQUE

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΓΙΑΤΙ Ο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΘΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΟΤΑΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΞΙΟΧΡΕΟ;;;;;;;
ΤΙΟ ΚΡΥΒΕΙ ΑΥΤΗ Η ΕΜΜΟΝΗ;;;;
ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ PSI+
ΟΠΟΙΟΣ ΤΟ ΒΡΕΙ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ !!!!!!

ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΜΕ 12 ΨΗΦΟΥΣ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΑΤΑ ΔΙΚΑΙΩΣΕ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ.
ΕΤΣΙ ΧΑΘΗΚΕ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ, ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ, ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ.

ΕΛΗΞΕ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ

Η Ιταλία παρέβη τις υποχρεώσεις της, μεταξύ των άλλων, ανακοίνωσε το δικαστήριο. Σε λίγο τα υπόλοιπα.

ΖΩΝΤΑΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΧΑΓΗ

ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΤΟ ΄΄ΡΑΔΙΟΠΕΡΙΗΓΗΤΗΣ΄΄ ΕΙΝΑΙ ΖΩΝΤΑΝΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΟΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2012

΄΄ΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ΄΄ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΜΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Υποστηρίζουμε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση ξεχωρίζει σε περιεχόμενο και ουσία όταν ξεχωρίζει ο χειριστής της εξουσίας. Αν ο χειριστής είναι απλός διαχειριστής ή εφαρμόζει απόλυτα πιστά τον νόμο είναι αδύνατο να ξεχωρίσει και πολύ περισσότερο να αποτελεί πυλώνα πολιτικής και οράματος!!
Για μας η απόλυτα πιστή εφαρμογή του νόμου δεν αποτελεί και στοιχείο ΧΡΗΣΤΗΣ διοίκησης ή ΗΘΙΚΗΣ αντιμετώπισης των θεμάτων του δημόσιου συμφέροντος.
Σ΄αυτό το σημείο στηριχθήκαμε και θα στηριχθούμε στο μέλλον για να προσφύγουμε στον Ελεγκτή Νομιμότητας της Περιφέρειας προκειμένου να ακυρωθεί η κατά πλειοψηφία απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την παραχώρηση χώρου της πλατείας Τρίτση για να εγκατασταθεί μηχανοστάσιο της ΔΕΗ, εξυπηρετώντας ιδιώτη.
Για ΄΄ΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΊΤΩΝ΄΄ αποτέλεσε σημαντικό ζήτημα η υπερψήφιση απο την συμπολίτευση και μέρος της αντιπολίτευσης της παραχώρησης ανεξάρτητα αν μπορεί να το προβλέπει ο νόμος. Η ουσία ήταν και είναι ο τρόπος που χειρίζεται κανείς το δημόσιο συμφέρον και πως το αντιμετωπίζει.
Η προσφυγή μας απερρίφθη απο τον Ελεγκτή Νομιμότητας. Το σκεπτικό της απόρριψης διαβάζοντάς το παραπέμπει στην εφαρμογή νομικών διατάξεων με απόλυτο τρόπο.
Η απόρριψη στην ουσία της στηρίζεται στο γεγονός ότι ο κοινόχρηστος χώρος δεν είναι ΄΄ΠΑΡΚΟ΄΄ όπου θα μπορούσε να εφαρμοστεί η απαγορευτική διάταξη και να γίνει δεκτή η προσφυγή  αλλά ΄΄ΠΛΑΤΕΙΑ΄΄ όπου μπορεί και επιτρέπεται η χωροθέτηση αν και εφ΄όσον ΄΄ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΚΟΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ΄΄!!!
Επομένως η δημοτική αρχή δέχθηκε την χωροθέτηση των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ επειδή ο χώρος δεν χαρακτηρίζεται ΄΄ΠΑΡΚΟ΄΄ αλλά ΄΄ΠΛΑΤΕΙΑ΄΄ και ασφαλώς με το ίδιο σκεπτικό το μέρος της αντιπολίτευσης που δέχθηκε θετικά την εισήγηση υπερψήφισε την εισήγηση της δημοτικής αρχής. Αν τώρα δημιουργείται προηγούμενο και μπορεί να στηριχθούν και άλλοι ΄΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ΄΄  να εκμεταλλευθούν την ΄΄ΔΙΑΦΟΡΑ΄΄ μεταξύ πάρκου και πλατείας, αν το περιβάλλον επηρεάζεται, αν σε μια πλατεία μπορεί να απολαμβάνουν οι δημότες και εγκαταστάσεις της ΔΕΗ, δεν έχει καμιά σημασία.
Δεν παίζει, επίσης, σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι οι ΄΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ΄΄, που έχουν ΄΄ΠΡΟΣΒΑΣΗ΄΄  στους μηχανισμούς εξουσίας, μπορούν να παρεμβαίνουν τόσο προκλητικά στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος!!!
Εμείς, ως δημοτικός συνδυασμός, ΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, δεν δεχόμαστε το σκεπτικό της απόφασης, δεν δεχόμαστε τον τρόπο άσκησης και διαχείρισης της εξουσίας απο τη δημοτική αρχή. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας να ακυρώσουμε την απόφαση αυτή, που πιστεύουμε δεν είναι υπέρ του δημοσίου συμφέροντος.
Παραθέτουμε τμήματα της απόφασης.