Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2012

΄΄ΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ΄΄ Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ Τ.Α. ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Νο 18

------------------------------------
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΘΕΜΑ Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Στη δημοτικό συμβούλιο της Δευτέρας 27 Αυγούστου 2012 διαπιστώσαμε ότι η δημοτική αρχή δεν έθεσε τα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης έτσι όπως θα όφειλε, κατά την άποψή μας.

Η τοπική αυτοδιοίκηση έχουμε ήδη καταθέσει και δημοσιεύσει πριν από αρκετό διάστημα βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης.

Περιγράφηκε στο δημοτικό συμβούλιο, επιφανειακά και σύντομα το πρόβλημα χωρίς να υπάρχει πρόθεση από την δημοτική αρχή να εμβαθύνει το δημοτικό συμβούλιο σ’ ένα ζήτημα, το οποίο γίνεται η αιτία πολλών κακών εξελίξεων.

Διενεμήθη στους δημοτικούς συμβούλους η ανακοίνωση της ΠΕΔ Αττικής και που θα αποτελέσει ένα μέρος της εισήγησης της ΚΕΔΕ στο έκτακτο συνέδριο της Πέμπτης.

Δεν τέθηκε ζήτημα διεύρυνσης των αιτημάτων, δεν τέθηκε το ζήτημα της ποιότητας των αιτημάτων και κυρίως αν και κατά πόσο συμφωνεί το δημοτικό συμβούλιο στο κλείσιμο των δήμων 29 και 30 Αυγούστου.

Δυστυχώς η επιδερμική και ανεύθυνη στάση της δημοτικής αρχής διατηρεί το σκοτάδι στα οικονομικά του δήμου και τι θα προκύψει στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Εμείς βρήκαμε το σύνολο της πρότασης της ΚΕΔΕ και έχουμε θέση επί των προτάσεων αυτών και τις διατυπώνουμε δημόσια, επισημαίνοντας ότι είμαστε ο μοναδικός δημοτικός συνδυασμός που έχει θέση και τολμά να δημοσιοποιήσει απόψεις επί των προτάσεων αυτών.

Υπενθυμίζουμε ότι έχουμε προτείνει την έκδοση Έντοκου Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου ύψους 1 δις ευρώ και διάρκειας 18 μηνών, ανανεώσιμο στην λήξη του και αποκλειστικά και μόνο για τις υποχρεώσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι οφειλές των προηγουμένων ετών από το κράτος για οποιαδήποτε αιτία προς την Τ.Α. κινδυνεύουν να διαγραφούν οριστικά αν δεν δοθούν σύντομα. Έτσι με τον τρόπο αυτό οι πόροι αυτοί διασφαλίζονται και εισπράττονται οριστικά.

Στην πρόταση αυτή δεν έχει πάρει θέση κανείς, τουλάχιστον, έως τώρα.

Συνεχίζουμε την πρότασή μας με τα εξής, ειδικά για τον δήμο μας:

-Ορθολογισμός των δαπανών του δήμου.

-Περιστολή των δαπανών σε δραστηριότητες που δεν έχουν άμεση και κοινωνική παροχή.

-Αναστολή ή και ακύρωση των αποφάσεων της δημοτικής αρχής που αναφέρονται στις αμοιβές των αντιπροέδρων των νομικών προσώπων του δήμου.

-Περιστολή των αμοιβών των προέδρων των νομικών προσώπων στο 20% της αρχικής απόφασης.

-Περιστολή των δαπανών στα δύο νομικά πρόσωπα, τα οποία δεν στηρίζουν άμεσα τις ανάγκες των δημοτών.

-Συμφωνούμε στην πρόταση της ΚΕΔΕ στην μείωση του επιτοκίου των δανείων των δήμων και ταυτόχρονα την επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας αποπληρωμής τους από οποιονδήποτε φορέα κι αν έχει ληφθεί.

-Συμφωνούμε στην πρόταση της ΚΕΔΕ της μείωσης του εργολαβικού οφέλους από το 28% στο 18%, το οποίο χρεώνεται στο δήμο και οδηγείται στο σύνολό του στον εργολάβο.

-Συμφωνούμε στην πρόταση της ΚΕΔΕ της ενεργοποίηση του Πράσινου Ταμείου, το οποίο, δυστυχώς, δεν ενεργοποιήθηκε στην ουσία ποτέ. Το Πράσινο Ταμείο ήταν μια σημαντική πόρων για τους δήμους, η οποία προβλέπονταν από τον ‘’Καλλικράτη’’.

-Η περιστολή των δαπανών, που αναφέρθηκαν πριν να οδηγηθούν στην ενίσχυση της λειτουργίας των δομών του δήμου με κοινωνικό χαρακτήρα όπως στο πρόγραμμα ‘’Κρίκος’’, ο οποίος κινδυνεύει να κλείσει, στους παιδικούς σταθμούς και στο πρόγραμμα ‘’Βοήθεια στο σπίτι’’, το οποίο, επίσης, κινδυνεύει.

-Άμεση καταγραφή της περιουσίας του δήμου, η οποία δύναται να εκμεταλλευθεί και επαναπροσδιορισμός της περιουσίας που ήδη βρίσκεται στα χέρια ιδιωτών, όπως το Ο.Τ. 365-366.

-Την ίδρυση νέου παιδικού σταθμού. Χώρο εξυπηρέτησης προτείνουμε τον χώρο όπου υπολειτουργεί σήμερα το Στέκι Νεολαίας. Οι δαπάνες λειτουργίας, που θα επιβαρύνουν τον δήμο μπορούν να καλυφθούν μέσα από τον προϋπολογισμό. Σε ό,τι αφορά το προσωπικό θεωρούμε ότι μια ανακατανομή του και με τις νέες προσλήψεις είναι δυνατή η υποστήριξή του.

-Ενίσχυση του θεσμού του εθελοντισμού με την θέσπιση οργάνου καταγραφής και παρακολούθησης του προγράμματος με συμμετοχή όλων των δημοτικών συμβούλων στο όργανο, όπως, επίσης και θέσπισης τράπεζας εθελοντών με ειδικότητες.

-Ίδρυση και θέσπιση ταμείου χρημάτων εθελοντικής προσφοράς με στόχο την στήριξη οικονομικά αδυνάτων δημοτών.

-Να ανοίξει ο δημόσιος διάλογος αρχής γενομένης από το δημοτικό συμβούλιο για την δυνατότητα εφαρμογών των αρχών της κοινωνικής οικονομίας. Ενεργοποίηση των επαγγελματικών φορέων του δήμου πάνω σε συγκεκριμένες προτάσεις συνεργασίας με το δήμο. Συμμετοχή όλων των παρατάξεων του δημοτικού συμβουλίου στην διαμόρφωση αυτών των δράσεων και των προτάσεων.

-Ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας με την αναθέρμανση των τοπικών συμβουλίων.

Σε όλες αυτές τις προτάσεις δεν υπάρχει κόστος, δεν θα επιβαρυνθεί ο δήμος με επί πλέον δαπάνες, αντίθετα μάλιστα θα αποκομίσει κέρδος σε δύο άξονες. Πρώτον, την εθελοντική παροχή υπηρεσιών των δημοτών και δεύτερον την συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στα προβλήματα και στη λύση τους.

Προτάσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση γενικά.

-Κατάργηση όλων των προγραμμάτων ημιαπασχόλησης ή απασχόλησης (και όχι εργασίας) μέσα από τον ΟΑΕΔ και άλλων φορέων σχετιζόμενα με τους ανέργους ενώ τα χρήματα, που στηρίζουν τα προγράμματα αυτά να οδηγηθούν στην αύξηση των πόρων των δήμων. Να ανοίξει ο δρόμος των προσλήψεων στους δήμους με μόνιμο προσωπικό όπως ορίζουν οι ανάγκες τους. Να περιοριστούν οι προσλήψεις εργαζομένων ορισμένου χρόνου και να καλυφθούν με μόνιμο προσωπικό. Θεωρούμε ότι τα χρήματα, που έχουν δοθεί για την στήριξη προγραμμάτων ανέργων προς διάφορους φορείς και με διάφορους τρόπους ούτε απέδωσαν ούτε έλυσαν το πρόβλημα της ανεργίας ούτε και προβλήματα των δήμων. Αντίθετα μάλιστα καθιέρωσαν μηχανισμούς ρουσφετιών και στήριξαν οικονομικά φορείς που δεν είχαν καμιά σχέση με το αντικείμενο (ΜΚΟ, ιδιώτες κλπ)

-Να αποκατασταθούν όλες οι στρεβλώσεις, όπως έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση, των διατάξεων του ‘’Καλλικράτη’’ ύστερα από διάλογο με τους θεσμικούς φορείς της Τ.Α.

-Να θεσμοθετηθεί ο έλεγχος των δαπανών στους δήμους με διαφορετικό τρόπο από τον σημερινό επαναπροσδιορίζοντας τον ρόλο των επιτρόπων.

-Η Γενική Γραμματεία Τ.Α. του υπουργείου να κινείται γρήγορα προς την κατεύθυνση της άμεσης επίλυσης των προβλημάτων της Τ.Α. διευκολύνοντας τις διαδικασίες. Είναι αδύνατον να λιμνάζουν ζητήματα των δήμων στο υπουργείο για πολλά χρόνια ενώ οι δήμαρχοι να συνωστίζονται έξω από το γραφείο του Γ.Γ. προκειμένου να λύσουν τα προβλήματά τους συντηρώντας το σύστημα της ‘’προσωπικής εξυπηρέτησης’’.

Από το σύνολο των 15 προτάσεων στην εισήγηση της ΚΕΔΕ συμφωνούμε σ’ αυτές που ήδη αναφέρουμε ενώ οι υπόλοιπες θεωρούμε ότι μεταφέρουν τα προβλήματα σε άλλους φορείς και κυρίως στο ίδιο χρεοκοπημένο σύστημα.

Συμφωνούμε, επίσης, στο κλείσιμο των δήμων 29 και 30 Αυγούστου, χωρίς να αποτελεί αποτελεσματικό μέτρο σ’ αυτή την συγκυρία αλλά αποτελεί ένα σύνθημα προς την κυβέρνηση ότι η τοπική αυτοδιοίκηση καταρρέει.

Το πακέτο αυτών των προτάσεων είναι δυνατόν να συμπληρωθεί και με άλλες, οι οποίες αναφέρονται στην απαλλαγή της λειτουργίας των δήμων από γραφειοκρατικές διαδικασίες και την στήριξη της αυτοδιοικητικής λειτουργίας τους.


ΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

www.tavrilissiatonpoliton.gr