Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2013

΄΄ΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ΄΄ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ Π-Υ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  44ο

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ        29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΘΕΜΑ                ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
                             ΄΄ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ΄΄

 Η δημοτική μας παράταξη στο πλαίσιο του καθήκοντός της καταθέσαμε προτάσεις επί του προϋπολογισμού για την χρήση του 2014 και για το νομικό πρόσωπο του δήμου ΄΄ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ΄΄.

Οι προτάσεις μας περιλαμβάνουν κωδικούς με συγκεκριμένα ποσά έχοντας ως βάση την ελάφρυνση των δημοτών στις συνδρομές τους στην συμμετοχή τους στα προγράμματα άθλησης και καλλιτεχνικών δράσεων.
Πέραν αυτού θεωρούμε ότι η διαχείριση του φεστιβάλ στο νταμάρι κάθε καλοκαίρι πρέπει να περιέλθει αποκλειστικά στον νομικό πρόσωπο και στον δήμο.
Θεωρούμε ακόμη ότι με την πρότασή μας, απολύτως τεκμηριωμένη, δίνει το περιθώριο να ανακαινιστούν οι ανοιχτοί χώροι άθλησης του δήμου στην οδό Ολύμπου.
Παρ΄όλο που δώσαμε γραπτώς τις προτάσεις μας στο νομικό πρόσωπο, η γραμματεία και ο πρόεδρος δεν ασχολήθηκαν αλλά ούτε και δόθηκαν, όπως απαιτείται ηθικά και δεοντολογικά, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Έτσι τα μέλη του συμβουλίου δεν είχαν μπροστά τους παρά μόνο τις εισηγήσεις του δήμου και της διοίκησης.

Θεωρούμε ότι η ενέργειά μας αυτή αποτελεί πρωτοπορία για τα καθιερωμένα αφού ποτέ και κανένας δεν κατέθεσε γραπτώς προτάσεις επί του προϋπολογισμού. Δεν φοβηθήκαμε μήπως μας κλέψουν τις ιδέες όπως συνηθίζεται αλλά με γνώμονα το συμφέρον του δημότη δώσαμε τις απόψεις μας και τις θέσεις μας ώστε να αποτελέσει ακόμη και απάντηση σε ερωτήματα της διοίκησης ΄΄ποια είναι η άλλη πρόταση΄΄.

Δημοσιεύουμε τις προτάσεις μας μέσα από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

                                ΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

  ΠΡΟΤΑΣΗ  ΓΙΑ  ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΣΜΟ  ΤΟΥ  ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Διαβάσαμε με προσοχή τον προϋπολογισμό του νομικού προσώπου για το οικονομικό έτος 2014.
Διαπιστώσαμε την δικαιολογημένη, ως ένα βαθμό, μειωμένη δράση του νομικού προσώπου εξ αιτίας των περικοπών προς την τοπική αυτοδιοίκηση.
Έχουμε την άποψη, την οποία έχουμε καταθέσει και στα προηγούμενα χρόνια, ότι υπάρχει μικρή αλλά ίσως ελαφρυντική συμβολή στα οικονομικά του νομικού προσώπου δυνατότητα αύξησης των εσόδων του με σοβαρές αλλαγές στην διαχείριση και κυρίως την εκμετάλλευση των μη φανερών δυνατοτήτων του.

Ο δημοτικός μας συνδυασμός δεν θα παραμείνει για ακόμη μια χρονιά στην στείρα αντιπαράθεση και ανούσια αντιπολίτευση προκειμένου να εκθέσουμε την δημοτική αρχή ως κάποιοι νομίζουν ή πιστεύουν. Κάθε χρόνο υπήρχε άρνηση στην υπερψήφιση των προϋπολογισμών και αποδοχή μας στο σκέλος των δαπανών για μισθοδοσία του προσωπικού και σε έργα που προτίθεται να προχωρήσει είτε το νομικό πρόσωπο είτε ο δήμος γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχουν δυνατότητες, που δεν έχουν εκμεταλλευθεί.

Έτσι και φέτος θα καταψηφίσουμε τον προϋπολογισμό με εξαίρεση και πάλι το σκέλος της μισθοδοσίας των εργαζομένων με όποια μορφή κι αν βρίσκονται στο νομικό πρόσωπο ως επίσης και στο σκέλος που αναφέρεται σε προγραμματισμένα έργα ή ακόμη και έκτακτα αρκεί να είναι τεκμηριωμένα στην οικονομική τους βάση και στο αποτέλεσμά τους.

Πλέον, όμως των ανωτέρω, προχωρούμε φέτος γραπτώς στις συγκεκριμένες προτάσεις μας επί του προϋπολογισμού γενικών θέσεων. Δεν έχουμε την δυνατότητα να καταγράψουμε σε αντίστοιχο πρόγραμμα προϋπολογισμού ώστε να εκτιμήσουμε το κόστος και το έσοδο με ακρίβεια. Γνωρίζουμε ότι προηγείται η μελέτη στις προτάσεις μας. Όμως οι δυνατότητές μας δεν μας επιτρέπουν να έχουμε σαφή οικονομική εικόνα αυτών προτάσεων. Αυτό δεν μειώνει σε καμιά περίπτωση την δυνατότητα και το κύρος των προτάσεων.

Έχουμε την ισχυρή άποψη ότι καινοτομούμε με την ενέργειά μας αυτή προχωρώντας σε πρόταση επί του προϋπολογισμού. Είναι η πρώτη φορά που εκπροσωπούμενη δημοτική παράταξη καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις στην συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Και το κάνουμε με στόχο να βοηθήσουμε και το νομικό πρόσωπο και τον δήμο αλλά κυρίως τον δημότη.

                                                    ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΕΣΟΔΑ

1. Αύξηση κατά 12,4% ή σε ποσό 56000 ευρώ επί του προτεινόμενου ποσού  από την διοίκηση.
2. Μείωση στις συνδρομές των ιδιωτών κατά 35600 ευρώ ή σε ποσοστό 53%.

ΕΞΟΔΑ

Στις δαπάνες προτείνουμε μειώσεις σε ορισμένους κωδικούς όπου παρατηρήσαμε αυξήσεις από την προηγούμενη χρήση χωρίς ισχυρό τεκμήριο. Οι μειώσεις φαίνονται στον πίνακα που καταθέτουμε στο διοικητικό συμβούλιο.
Προτείνουμε μόνο αύξηση στις πληρωμές ΠΟΕ όπου διαπιστώσαμε ανεξήγητη καθυστέρηση στις πληρωμές. Την αύξηση την προτείνουμε με σκοπό και οι προμηθευτές να είναι ικανοποιημένοι ώστε να εξυπηρετούν το νομικό πρόσωπο αλλά και να μην παρουσιάζονται οι καθυστερήσεις υψηλές.
Να επισημάνουμε ότι δεν έχουμε σαφή οικονομική εικόνα των οικονομικών του νομικού προσώπου ούτε και του Δήμου ώστε να τεκμηριώσουμε με περισσότερα στοιχεία την πρότασή μας.
Θεωρούμε, όμως, ότι είναι η πρόταση είναι απόλυτα εφικτή συγκρινόμενη μάλιστα και με τις προηγούμενες χρήσεις του νομικού προσώπου, τα στοιχεία του οποίου έχουμε από τους οικονομικούς απολογισμούς και τις λογιστικές καταστάσεις. Είναι πολύ πιθανόν να υπάρχουν κι άλλες αναδιαρθρώσεις των δαπανών ή και των εσόδων. Μπορούμε να το βεβαιώσουμε αν θα έχουμε όλα τα στοιχεία.

  Το προϊόν της πρότασής μας, που όπως δείχνουμε, είναι θετικό κατά 48000 ευρώ περίπου δείχνει ότι υπάρχει δυνατότητα να προβεί το νομικό πρόσωπο σε :

  1. Στην πρόσληψη περισσότερων ειδικοτήτων στα προγράμματα γυμναστικής.
  2. Οι μειώσεις στις συνδρομές που προτείνουμε πιστεύουμε ότι θα αυξήσουν την προσέλευση περισσοτέρων δημοτών που θα ισοσκελίσουν κατά κάποιο τρόπο τις μειώσεις που αναφέρουμε αλλά θα αυξήσουν πιθανό και τα τμήματα. Εκεί θα απαιτηθεί περισσότεροι  γυμναστές ή καλλιτέχνες για να ικανοποιηθεί η ζήτηση.
  3. Ανακαίνιση των ανοιχτών γηπέδων στην οδό Ολύμπου, κυρίως στον χώρο του μπάσκετ.

Η βασική μας πρόταση είναι:

Να αναλάβει εξ ολοκλήρου το νομικό πρόσωπο την διαχείριση, προγραμματισμό και υλοποίηση του φεστιβάλ στο Νταμάρι. Θεωρούμε ότι, το νομικό πρόσωπο είναι ισχυρότατο έμπειρο και θα έχει την οικονομική ευρωστία ώστε να προσφέρει στους δημότες ποιότητα και ποσότητα.
Άλλωστε η διαχείριση παλαιότερα ήταν αρμοδιότητα του παλαιού Πνευματικού Κέντρου του δήμου, που μικρότερες δυνατότητες κατάφερνε πολλά πράγματα.
Το επιχείρημα ότι απαιτείται κόπος και ικανότητες έχουμε την αίσθηση ότι προσβάλλει το ίδιο το νομικό πρόσωπο όταν μάλιστα άλλοι δήμοι έχουν την απόλυτη διαχείριση των εκδηλώσεων τα καλοκαίρι με δωρεάν παροχές προς τους δημότες μάλιστα.
Την πρόταση αυτή, να θυμίσουμε έχουμε κάνει από διετίας και κάθε χρόνο αποδεικνύεται ότι και σωστή είναι και θα δώσει κύρος και θέσεις εργασίας.


  ΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

     ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2013Ακολουθεί πίνακας εσόδων και δαπανών για το νομικό πρόσωπο όπου φαίνεται το πλεόνασμα του προϋπολογισμού, το οποίο προτείνουμε να δαπανηθεί για την ανακαίνιση των ανοιχτών αθλητικών χώρων επί της οδού Ολύμπου.


    ΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ


ΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

info@nikolaoszisis.gr


operiigitis@gmail.com

Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΙΘΑΝΟ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Το σενάριο εθνικών εκλογών βρίσκεται στο τραπέζι των συζητήσεων στα γραφεία του Μαξίμου. Από μια άποψη οι τελευταίες εξελίξεις αποτελούν, ίσως, μια σημαντική ευκαιρία στον Α. Σαμαρά να αποφασίσει την διενέργεια εθνικών εκλογών.
Η ευκαιρία έγκειται στο γεγονός ότι
1. Η βουλευτική ιδιότητα των συλληφθέντων βουλευτών της Χρυσής Αυγής δεν αίρεται. Εξακολουθούν να είναι μέλη του Ελληνικού κοινοβουλίου. Υπ΄αυτή την έννοια μπορεί να δοθεί η δυνατότητα στους βουλευτές αυτοί να παραιτούνται σταδιακά ώστε κάθε μήνα να έχουμε και τοπικές εκλογές στις περιφέρειες που χηρεύουν οι θέσεις.
2. Η διαδικασία των συνεχόμενων εκλογών δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα παρά μόνο καθυστέρηση και αποσυντονισμό στο έργο της κυβέρνησης.
3.Η πρωτοβουλία της κυβέρνησης να ανοίξει δυναμικά και αποφασιστικά το θέμα της χρυσής αυγής και η επιτυχία του αιφνιδιασμού θα είναι το μείζον ζήτημα που θα αναδείξει η κυβέρνηση για να αποδείξει το ισχυρό ενδιαφέρον της να λύσει τα ζητήματα της χώρας.
4.Διαφαίνεται ότι ο άλλος πολιτικός πόλος, ο ΣΥΡΙΖΑ, εμφανίζεται αποσβολωμένος. Φαίνεται ότι η πρωτοβουλία της κυβέρνησης περιόρισε τον πολιτικό λόγο και τις δηλώσεις με ενιαίο λόγο τα στελέχη του.
5. Τα απανωτά λάθη από την πλευρά των Ανεξάρτητων  Ελλήνων έβαλε φρένο την διαρροή ψήφων προς εκεί από την Χρυσή Αυγή.
6. Το ζήτημα της επιτυχίας του πρωτογενούς πλεονάσματος βρίσκεται στο προσκήνιο ενώ έχει αναγνωριστεί και από την πλευρά της Ε.Ε. και της τρόϊκα.
Όλα αυτά αποτελούν σύνολο αρκετά σοβαρών επιχειρημάτων ο κ. Σαμαράς να αποφασίσει να οδηγήσει την χώρα σε εκλογές ανανεώνοντας ταυτόχρονα τον βίο της κυβέρνησης, η οποία θα κληθεί να λάβει πολύ σύντομα σοβαρές αποφάσεις ακόμη και νέα μέτρα περιορισμού εισοδημάτων των πολιτών. Στο τελευταίο ενισχύεται και από την εκκρεμότητα στο ζήτημα των απολύσεων μεγάλου αριθμού δημοσίων υπαλλήλων., θέμα μεγάλου αγκαθιού στις εξελίξεις.
Έτσι μπορεί η σημερινή εξέλιξη να αποτελέσει την λύση το γόρδιου δεσμού της κυβέρνησης.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΕ VIDEO...

ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΟΥ ΄΄ΠΕΡΙΗΓΗΤΗ΄΄ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΕ VIDEO CLIPS
ΤΩΡΑ ΠΑΙΖΕΙ...ΠΑΡΙΟ....

ΠΕΝΤΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

Στο πλαίσιο της καταπολέμησης της ανεργίας η κυβέρνηση είχε αποφασίσει να προσληφθούν εργαζόμενοι στις δομές της διοίκησης. Η χρηματοδότηση εξασφαλίζεται από τον ΟΑΕΔ και ο αριθμός των εργαζομένων έχει υπολογιστεί στα 10000 άτομα.
Η τοπική αυτοδιοίκηση εντάσσεται στο πρόγραμμα αυτό και έτσι ο δήμος Βριλησσίων προχωρεί στην υλοποίησή του προσλαμβάνοντας 20 άτομα. Η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών έχει αρχίσει ενώ η αξιολόγηση θα γίνει από το ΑΣΕΠ.
Στην ιστοσελίδα του δήμου έχει αναρτηθεί η ανακοίνωση ενώ δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι έχοντες τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

2.  εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

3.  εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

4.  εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

5.  άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης ξεκινά στις 26-9-2013 και λήγει στις 11-10-2013 και ώρα 12η μεσημβρινή και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο.

Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΝΤΟΝΟΤΕΡΕΣ ΟΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πριν από λίγες ημέρες επιτροπή κατοίκων της οδού Αργυροκάστρου κατέφυγε στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας για να διαμαρτυρεί για την αυθαίρετη αντιδρόμηση από τον δήμαρχο Βριλησσίων της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, η οποία έγινε αιτία να εκτραπούν χιλιάδες αυτοκίνητα έξω από τα σχολεία της οδού Ταϋγέτου. Επίσης, κατέθεσε στον Υπουργό Εσωτερικών αίτημα τιμωρίας του διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας Βριλησσίων για τη σύνταξη εικονικής κυκλοφοριακής μελέτης και πρωτοφανούς προσβλητικής συμπεριφοράς εναντίον δημοτών.
Πρέπει επιτέλους κάποιος θεσμός να μας προστατεύσει. Παρακαλούμε όλους τους δημοτικούς συμβούλους, ανεξαρτήτως παρατάξεων, να θέσουν αποφασιστικά το ζήτημα στο δημοτικό συμβούλιο πριν θρηνήσουμε θύματα. Το θέμα δεν είναι πολιτικό ή παραταξιακό, είναι ανθρώπινο και αφορά στην ασφάλεια παιδιών.
Το έγγραφο που επιδώσαμε στη Νέα Δημοκρατία και τον Υπουργό Εσωτερικών είναι το παρακάτω: 

Θέμα: "Κυκλοφοριακές αυθαιρεσίες του δημάρχου Βριλησσίων Κων. Ιωαννίδη, που βάζουν σε κίνδυνο παιδιά"

Είμαστε κάτοικοι των Βριλησσίων και απειλείται η ασφάλειά μας εξ αιτίας μιας αυθαίρετης κυκλοφοριακής παρέμβασης του δημάρχου Κων. Ιωαννίδη. Με μια εικονική μελέτη λίγων σειρών ο δήμαρχος αντιδρόμησε τμήμα της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, που βρίσκεται δίπλα στη λεωφόρο Πεντέλης, και τη μετέτρεψε σε ιδιωτικό δρόμο μηδενικής κυκλοφορίας για  εκλεκτούς. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διοχετευθούν 3.000 αυτοκίνητα καθημερινά στις παρακείμενες και χωρίς πεζοδρόμια οδούς Αργυροκάστρου και Ταϋγέτου, που περνούν μπροστά από τέσσερα σχολεία. Από τότε έχουν γίνει δεκάδες ατυχήματα ανάμεσα σε διερχόμενους μαθητές και από τύχη δεν έχουμε θρηνήσει θύματα.

Στείλαμε επιστολές στον δήμαρχο και την Τεχνική Υπηρεσία, με τις οποίες ζητήσαμε την επανεξέταση του θέματος, κανείς, όμως, δεν απάντησε, παρά την υποχρέωση των δημόσιων υπηρεσιών να απαντούν στους πολίτες. Παρευρεθήκαμε, επίσης, σε δημοτικά συμβούλια, όπου ο δήμαρχος μας αντιμετώπισε με πρωτοφανή περιφρόνηση και αγένεια.

Επίσης, η Τεχνική Υπηρεσία μάς απηύθυνε ανοιχτή επιστολή, απόσπασμα της οποίας παραθέτουμε, για να φανεί η κατάντια του Δήμου Βριλησσίων: «Αναμένετε εναγωνίως το πρώτο ανθρώπινο θύμα, και μάλιστα παιδί, από ατύχημα, για να εκραγείτε και να καταλύσετε κάθε έννομη τάξη. Σε αυτό τον παροξυσμό, θύμα του μένους σας έχει πέσει και η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου. Αιδώς για σας τους κατοίκους που υπογράψατε το κείμενο διαμαρτυρίας». Εκεί κατάντησε ο δήμαρχος τη δημόσια διοίκηση στα Βριλήσσια, να προσβάλει βάναυσα οικογενειάρχες και να τους κατηγορεί εγγράφως ότι εύχονται ενδόμυχα να σκοτωθούν παιδιά. Δεν έχει ξανασυμβεί δημόσιες υπηρεσίες να προσβάλουν σε πρώτο πρόσωπο πολίτες, αυτό είναι ένα σοβαρότατο παράπτωμα, που δεν πρέπει να μείνει ατιμώρητο. Αντί να απαντήσουν επί της ουσίας στις αγωνιώδεις εκκλήσεις μας, μας επιτίθενται κι από πάνω.

Παρακαλούμε το Υπουργείο Εσωτερικών να υποχρεώσει τον δήμαρχο να πάρει αμέσως πίσω την επικίνδυνη κυκλοφοριακή ρύθμιση πριν ανοίξουν τα σχολεία και να απαντήσει στα πρωτοκολλημένα έγγραφα των δημοτών. Επίσης, να τιμωρήσει τον διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας για την πρωτοφανή γραπτή προσβλητική επίθεση προς τους δημότες, καθώς και για την εκπόνηση της εικονικής κυκλοφοριακής μελέτης. Θα καταφεύγαμε στη δικαιοσύνη για να βρούμε το δίκιο μας, αλλά αυτή απονέμεται πολύ αργά στη χώρα μας, ενώ το πρόβλημά μας είναι πολύ επείγον.

Παρακαλούμε, επίσης, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, που στήριξε τον Κων. Ιωαννίδη ως δήμαρχο στις δημοτικές εκλογές, να τον υποχρεώσει να δώσει εξηγήσεις για την αυθαιρεσία του. Πιστεύουμε ότι φέρουν και τα κόμματα ευθύνη για τις ακραίες συμπεριφορές των στελεχών τους. Δεν έχουμε κανένα λόγο τόσοι άνθρωποι να  κατηγορούμε άσκοπα τον δήμαρχο, δεν πρόκειται για πολιτική αντιδικία, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου η πολιτική του τοποθέτηση. Το μόνο που μας νοιάζει είναι ότι κινδυνεύουν παιδιά εξαιτίας του.

Για καλύτερη ενημέρωσή σας επισυνάπτουμε: α) φωτογραφίες που απεικονίζουν μερικά από τα πολλά ατυχήματα ανάμεσα σε μαθητές, β) την εικονική μελέτη που εξέτρεψε την κυκλοφορία έξω από τα σχολεία, γ) την προσβλητική επιστολή της τεχνικής υπηρεσίας εναντίον των δημοτών, δ) τις ενόργανες μετρήσεις του Δήμου Βριλησσίων, που αποδεικνύουν τη διέλευση 3.000 και πλέον αυτοκινήτων καθημερινά έξω από τα σχολεία.
Βριλήσσια 9 Σεπτεμβρίου 2013

Ομάδα κατοίκων Βριλησσίων

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

΄΄ΒΙΑ΄΄ ΑΡΘΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΕΝΤΟΥΚΑ

                                   ΒΙΑ
       Στον απόηχο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα
Πριν από λίγες ημέρες έγινε μία στυγερή προμελετημένη και καθοδηγούμενη δολοφονία. Δολοφόνησαν  ένα νέο άνδρα επειδή τόλμησε να έχει μια διαφορετική  πολιτική άποψη. Στοχοποιήθηκε για την αντιφασιστική του ιδεολογία . Οι εργολάβοι της νομιμότητας φρόντισαν να επιβάλλουν την υπεροχή τους με την εφαρμογή της οργανωμένης βίας και όχι με την υπεροχή των ιδεών και αξιών τους .Τελικά η βία είναι το τελευταίο επιχείρημα του αποτυχημένου.  
 Το πολιτικό σύστημα  που εκκόλαψε το αυγό του φιδιού και ανέθρεψε μια κοινωνία   ικανοποιημένη στο έχω και όχι στο είμαι ,μια κοινωνία γαλουχημένη στο ΕΓΩ και όχι στο ΕΜΕΙΣ και το χειρότερο οδήγησε σε μια κοινωνία των ανέργων ,των αυτοκτονιών, των συμπολιτών  μας που δεν έχουν πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, των αστέγων , των νέων παιδιών που μεταναστεύουν για να εργαστούν, των ληγμένων τροφίμων, προετοίμασαν μια κοινωνία έτοιμη για το έγκλημα και  ο εγκληματίας απλώς  διέπραξε το έγκλημα Αυτό το ίδιο πολιτικό σύστημα μέσα από τα τηλεοπτικά παράθυρα αποκηρύσσει τη βία φραστικά χωρίς να σημαίνει ότι την εξαφανίζει και πρακτικά .
Η βία δυστυχώς κυριαρχεί σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας , έχει γίνει αναπόσπαστη καθημερινή συμπεριφορά .
Στο σχολείο , στο δρόμο , στο γήπεδο ,στην οικογένεια, βία φραστική , οικονομική, σωματική, ψυχολογική, συναισθηματική, κοινωνική απομόνωση .
Η βία συγκαλύπτεται μόνο με ψέματα και τα ψέματα μόνο με τη βία όπως είπε ο Σολζενίτσιν .
Ας σπάσουμε λοιπόν τη βία αποκαλύπτοντας τα ψέματα.
                             ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΕΝΤΟΥΚΑ
 Μέλος Δ.Σ Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης
         Εκπρόσωπος από τα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

               Με επικεφαλής το ΝΙΚΟΛΑΟ ΖΗΣΗ 

Γιατί οι έντιμοι και ικανοί συνήθως δεν ασχολούνται με την Πολιτική;

Γιατί οι έντιμοι και ικανοί συνήθως δεν ασχολούνται με την Πολιτική;

Ο μεγάλος αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Πλάτων (427-347 π.Χ.) γύρω στο 374 π.Χ. έγραψε  το κορυφαίο έργο του Πολιτεία, μέσω του οποίου σχεδίασε την εικόνα του ιδα-νικού πολιτεύματος με επίγνωση του πόσο δύσκολη είναι η πραγματοποίησή του.
Στο έργο αυτό μέσα από την αφήγηση του Σωκράτη αναφέρεται και η συζήτηση που έγινε με θέμα τη φύση της δικαιοσύνης, αλλά κυρίως για τη δημιουργία ενός ιδανικού κράτους, στο οποίο θα κυριαρχεί η ιδέα του αγαθού και το οποίο κράτος θα υφίσταται  για να παρέχει την αληθινή ευτυχία στους πολίτες του. Για να επιτευχθεί όμως αυτό οι άρχοντες πρέπει να εργάζονται για το καλό των άλλων (των αρχομένων) και όχι το δικό τους! Ένα τέτοιο κράτος όμως βρίσκεται στη σφαίρα της ουτοπίας.
Ας δούμε τι ακριβώς γράφει ο Πλάτων για την εξουσία (άρχοντες - πολιτικούς) και τους εξουσιαζόμενους (αρχόμενους - πολίτες) [Πολιτεία, Βιβλίο Α, 346-347].
Αφηγείται ο Σωκράτης:
 «Καμιά τέχνη και καμιά εξουσία δεν έχει ως αντικείμενο της ασχολίας της την δική της προσωπική ωφέλεια, αλλά […] το αντικείμενο της εξουσίας και των προσταγών της είναι η ωφέλεια του εξουσιαζομένου, και το κάνει αυτό έχοντας εμπρός στα μάτια της το συμφέρον του εξουσιαζομένου που είναι ασθενέστερος και όχι το συμφέρον του ισχυροτέρου.
Γι’ αυτό ακριβώς […] κανένας δεν αποφασίζει με τη θέλησή του να γίνεται άρχων [μηδένα θέλειν  κόντα ρχειν] και να έχει στα χέρια του την ξένη αθλιότητα, προσπαθώντας να τη διορθώσει, αλλά ζητά μισθό, επειδή όποιος έχει την πρόθεση να δουλέψει ως σωστός τεχνίτης,  όταν οι προσταγές του είναι σύμφωνες με την τέχνη, δεν πράττει ούτε προστάζει ό,τι συμφέρει αυτόν τον ίδιον, αλλά ό,τι συμφέρει τον αρχόμενο. Γι’ αυτήν ακριβώς την αιτία, για όσους πρόκειται να αποφασίσουν να γίνουν άρχοντες, πρέπει να εξασφαλιστεί ως μισθός, ή χρήματα ή τιμή ή τιμωρία, εάν κανένας δεν θέλει να αναλάβει την εξουσία [μισθν δεν πάρχειν τος μέλλουσιν θελήσειν ρχειν, ργύριον τιμήν, ζημίαν ἐὰν μ ρχ.
Τι θέλεις να ειπείς μ’ αυτό Σωκράτη; είπε ο Γλαύκων. Τα δύο είδη του μισθού που ανέφερες μπορώ να τα καταλάβω• δεν αντιλαμβάνομαι όμως πώς εννοείς την τιμωρία και πώς την έχεις βάζεις στην ίδια μοίρα με τον μισθό.
Από την ερώτησή σου εικάζεται ότι δεν μπορείς να καταλάβεις ποιος είναι ο μισθός των εντίμων ανθρώπων, αυτός δηλαδή που παρακινεί τους ενάρετους ανθρώπους να φορτώνονται τα βάρη της εξουσίας, όταν αποφασίζουν να γίνονται άρχοντες, Μήπως δεν γνωρίζεις πως το να αγαπά κάποιος τις τιμές και τα χρήματα, όχι μόνο κατά την γνώμη του λαού, αλλά και στην πραγματικότητα είναι όνειδος;
Αυτό τουλάχιστον το γνωρίζω, είπε.
Γι’ αυτό ακριβώς, είπα εγώ, οι καλοί δεν παρακινούνται ούτε από χρήματα ούτε από τιμές να γίνονται άρχοντες [οτε χρημάτων νεκα θέλειν ρχειν ο γαθοί οτε τιμς]• γιατί δεν τους αρέσει ούτε λαμβάνοντας φανερά τον μισθό του αξιώματός τους να χαρακτηρίζονται ως έμμισθοι, ούτε να στιγματίζονται ως κλέφτες επωφελούμενοι κρυφά από την άσκηση της εξουσίας [οτε γρ φανερς πραττόμενοι τς ρχς νεκα μισθν μισθωτο βούλονται κεκλσθαι, οτε λάθρ ατο κ τς ρχς λαμβάνοντες κλέπται], ούτε πάλι η δόξα μπορεί να είναι κίνητρο γι’ αυτούς, αφού δεν αγαπούν τη δόξα. Δεν πρόκειται λοιπόν αυτοί να αποφασίσουν να γίνουν άρχοντες, αν δεν αναγκαστούν και απειληθούν με τιμωρία. Εξ αιτίας αυτού έχει επικρατήσει σχεδόν η γνώμη ότι είναι ντροπή να θέλει κανείς από μόνος του να αναλάβει εξουσία,  χωρίς να υπάρχει η απειλή του εξαναγκασμού. Και η πιο βαριά τιμωρία (για κάποιον έντιμο) είναι το να εξουσιάζεται από κάποιον χειρότερό του, στην περίπτωση που δεν αποφασίζει ο ίδιος να αναλάβει την εξουσία. Επειδή αυτή την τιμωρία, πιστεύω ότι φοβούνται οι ενάρετοι άνθρωποι, δέχονται να αναλάβουν την εξουσία, όταν γίνονται άρχοντες, και ασκούν τότε την εξουσία, όχι με την ιδέα ότι κάνουν κάτι καλό ούτε για να τους δοθεί μέσω των αξιωμάτων η ευκαιρία να περάσουν καλά, αλλά ενεργούν από ανάγκη, αφού δεν θα βρίσκεται καλύτερό τους ή όμοιός τους, για να παραλάβει την εξουσία. Γιατί υπάρχει κίνδυνος πως, αν υπήρχε μια πόλη κατοικημένη από εναρέτους (έντιμους) ανθρώπους, θα ήταν μέσα σ’ αυτή περιζήτητο πράγμα η μη ανάληψη της εξουσίας, σε όσο βαθμό είναι σήμερα (περιζήτητο) η ανάληψή της [πε κινδυνεύει πόλις νδρν γαθν ε γένοιτο, περιμάχητον ν εναι τ μ ρχειν σπερ νυν τ ρχειν]. Και στην περίπτωση αυτή θα γινόταν ολοφάνερο ότι πραγματικά στον χαρακτήρα του σωστού άρχοντα δεν είναι να επιδιώκει το συμφέρον του, αλλά το συμφέρον των αρχομένων (δηλ. των πολιτών). Έτσι κάθε γνωστικός άνθρωπος θα προτιμούσε να ωφελείται αυτός από άλλον και να μην έχει σκοτούρες εργαζόμενος προς όφελος των άλλων”.
Το ανωτέρω κείμενο του Πλάτωνα είναι πολύ επίκαιρο σήμερα. Οι έντιμοι και ικανοί συνήθως απέχουν από τα κοινά και δεν επιδιώκουν να αναλάβουν εξουσίες για τους ίδιους ακριβώς λόγους που αναφέρει ο Πλάτων. Όσοι το επιχείρησαν ή αφομοιώθηκαν από το κρατούν σάπιο πολιτικό σύστημα ή τα παράτησαν γρήγορα. Αλλά έως τώρα τουλάχιστον και ο πολύς λαός δεν προτιμά τους έντιμους και ικανούς.

Οι έντιμοι (αγαθοί - ενάρετοι, κατά τον Πλάτωνα) δεν επιδιώκουν τα αξιώματα και τις τιμές, ούτε έχουν ανάγκη από την εφήμερη δόξα που προσφέρει η ανάληψη εξουσίας. Ούτε φυσικά θα καταδεχτούν να γυρίζουν στην αγορά και στα καφενεία, ή και στα μνη-μόσυνα ακόμα, για να ζητήσουν την ψήφο του οποιουδήποτε. Οι ικανοί, επίσης, δεν αφήνουν την εργασία τους για να ασχοληθούν με την πολιτική για να λάβουν διάφορα αξιώματα, τα οποία φέρνουν εύκολο χρήμα και πρόσκαιρες τιμές. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι τον καταργηθέντα, ευτυχώς, νόμο για το ασυμβίβαστο του βουλευτικού αξιώμα-τος και της ασκήσεως επαγγέλματος εισηγήθηκαν και υποστήριξαν επαγγελματίες πολιτικοί, οι οποίοι δεν άσκησαν  ποτέ οποιοδήποτε επάγγελμα στη ζωή τους!

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΣΠΕΥΣΕ Ο κ. ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ....!!!!!

Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη το νέο νομικό πλαίσιο με το οποίο θα διενεργηθούν οι επερχόμενες εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ο κ. Κουβέλης έσπευσε να .....στηρίξει τους υποψηφίους των εκλογών του 2010.
Από την μια απαιτεί ανεξάρτητη τοπική αυτοδιοίκηση και από την άλλη στηρίζει συγκεκριμένους υποψηφίους!!!
Ιδού πως βλέπει και το νέο σύστημα το πολιτικό σύστημα.
Να σημειώσουμε ότι η ΔΗΜΑΡ στήριξε τους σημερινούς δημάρχους κ.κ. Καμίνη, Μπουτάρη, Δημαρά Σκοτινιώτη και Φίλιο.
Οι ίδιοι φέρονται να έχουν συναντηθεί στην Αθήνα, στο γραφείο του κ. Καμίνη προκειμένου να οργανώσουν περισσότερο το ΄΄κίνημα των 5΄΄ με στόχο να φαίνονται ότι υποστηρίζουν την ανεξαρτησία της τοπικής αυτοδιοίκησης.

ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ

Σε 48ωρη απεργία κατέρχονται και πάλι οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η απόφαση ελήφθη χθες στο πλαίσιο των αντιδράσεων της ΠΟΕ -ΟΤΑ κατά της κινητικότητας και της διαθεσιμότητας, κυρίως για τους 3000 εργαζόμενους στην δημοτική αστυνομία.
Ερωτηματικό παραμένει αν θα συμμετάσχουν και στην αναγγελθείσα 48ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ, Τρίτη και Τετάρτη.

Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013

΄΄ΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ΄΄ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                  

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  43ο

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ        20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΘΕΜΑ                ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ

 Η δημοτική μας παράταξη καταδικάζει το γεγονός της στυγερής δολοφονίας ενός συμπολίτη μας. Η Ελληνική οικογένεια έχασε ένα μέλος της από χέρι άλλου συμπολίτη μας εν ονόματι πολιτικών αντιθέσεων.
Καταδικάζουμε και καταγγέλλουμε την βία όποιας μορφής κι αν είναι από κάθε αιτία και πηγή, που προέρχεται.
Το πολύτιμο αγαθό της ζωής δεν έχει κανείς δικαίωμα να αφαιρέσει για οποιονδήποτε λόγο, πολύ περισσότερο εξ αιτίας πολιτικών θέσεων και απόψεων.
Υποστηρίζουμε τον διάλογο και την ανταλλαγή θέσεων και απόψεων εντός των κανόνων της δημοκρατίας.
Αναγνωρίζουμε ότι σήμερα υφίσταται έλλειμμα δημοκρατικού διαλόγου σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχει έλλειμμα σεβασμού στην αντίθετη άποψη. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν αναγνωρίζουμε η όποια αντίθεση να είναι αιτία να οπλίζεται χέρι συμπολίτη μας και να αφαιρεί ζωή συνανθρώπου μας.
Είναι γεγονός ότι η σημερινή κατάσταση στην χώρα και όχι μόνο αλλά και στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι προϊόν αλαζονικών και αντιδημοκρατικών ενεργειών και λογικής. Όμως ισχυριζόμαστε ότι αυτή η κατάσταση δεν αντιμετωπίζεται με αίμα και βία.
Υποστηρίζουμε τον ελεύθερο και δημοκρατικό διάλογο, την ελευθερία των απόψεων και των πολιτικών θέσεων.
Η σημερινή κατάσταση από την οποία διέρχεται η χώρα απαιτεί μεγαλύτερη υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Είναι καιρός να αποδεχθεί το πολιτικό σύστημα σε όλα τα επίπεδα ότι οι αντιθέσεις και οι εντάσεις δεν δίνουν λύσεις. Λύση είναι ο δημιουργικός διάλογος και η εφαρμογή των κανόνων δικαίου και δημοκρατίας. Κάθε δήλωση με εμπρηστικό περιεχόμενο οδηγεί σε μεγαλύτερες εντάσεις και δεν βοηθά στην απεμπλοκή της χώρας από την δύσκολη θέση που βρίσκεται. Ούτε η Ελληνική οικογένεια θα μπορεί να υφίσταται τα δεινά, που προέρχονται από τις διαχρονικά  αδυναμίες του πολιτικού συστήματος, και σε βαθμό μάλιστα που να χάνονται ζωές και μέλη της.
Η πολιτική φλυαρία να τελειώσει εδώ και τώρα. Ο άδικος θάνατος ενός μέλους της Ελληνικής οικογένειας να είναι το τέλος άγριων και βίαιων φαινομένων.
Οι καιροί απαιτούν ηρεμία, δικαιοσύνη, σεβασμό στα βάσανα του λαού, γνώση, αλληλεγγύη και συσπείρωση να στηριχθεί η Ελληνική οικογένεια.
Εμείς, παρ΄όλο που συναντούμε και τοπικά φαινόμενα έλλειψης διαλόγου και σεβασμού ή ακόμη και πρόθεση δημιουργίας εντάσεων και διχασμού, θα προσπαθούμε να βρισκόμαστε απέναντι σε κάθε τέτοια πρόθεση και ενέργεια.
Θα κινούμαστε πάντα με σεβασμό στην όποια διαφορετική άποψη και θα καλλιεργούμε πνεύμα πολυπολιτισμού, με δημοκρατικό διάλογο. Καλούμε δε όλες τις δημοτικές παρατάξεις του δήμου να στηρίξουν τουλάχιστον αυτές τις βασικές αρχές της λειτουργίας μας και να μην περιμένουμε να χυθεί αίμα για να αλλάξουμε νοοτροπίες και λογικές ενός άρρωστου πολιτικού παρελθόντος.

    ΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ


ΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

info@nikolaoszisis.gr

operiigitis@gmail.comΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΡΕΜΑΤΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Η ΡΕΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ
Μια ωδή στη ρεματιά Πεντέλης- Χαλανδρίου
Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου στις 7μμ
 στο Ευριπίδειο θέατρο Ρεματιάς Χαλανδρίου

Τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου στις 7μμ το Ευριπίδειο θέατρο Ρεματιάς Χαλανδρίου υποδέχεται την ιστορία της ρεματιάς, τις αναμνήσεις των γειτόνων της, το όραμα των ανθρώπων που την νοιάζονται κι όλα αυτά με καλή μουσική!

Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος και Ρεματιάς Πεντέλης -Χαλανδρίου, μια ομάδα ενεργών πολιτών που συμπληρώνει 20 και πλέον χρόνια δράσης για την πολύτιμη πράσινη λωρίδα, προσκαλεί επιστήμονες και καλλιτέχνες, επώνυμους και ανώνυμους φίλους της ρεματιάς να μιλήσουν με γνώση και συναίσθημα για έναν χώρο μοναδικό.

Μεταξύ των ομιλητών:
             - Καθηγ. Χρήστος Ζερεφός: Ακαδημαϊκός, Επόπτης του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών
             - Γιάννης Μιχαήλ: Αρχιτέκτων- πολεοδόμος, Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
             - Τάσος Τανούλας: Αρχιτέκτων- Αναστηλωτής, Υπεύθυνος  του έργου αποκατάστασης των Προπυλαίων της Ακρόπολης
             - Ηλίας Δημητρίου: Γεωλόγος, ειδικός στη διαχείριση υδάτων Ερευνητής του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών και Εσωτερικών Υδάτων
-  Γιώργος Δενδρινός: Ιατρός, Συγγραφέας βιβλίου για το Χαλάνδρι του ‘60
- Νότης Μαυρουδής: Μουσικοσυνθέτης
- Γιώργος Κουράσης: Δήμαρχος Χαλανδρίου
- Γιάννης Μαρίνης: Πρόεδρος παλιών προσκόπων Χαλανδρίου
- Διατελέσαντες πρόεδροι του Συλλόγου μας

Για την ιστορία, τον φυσικό πλούτο, το ευεργετικό μικροκλίμα, τη “γειτονιά” και τους ανθρώπους της, τις αναμνήσεις της νιότης, αλλά και για την επαγρύπνηση που απαιτείται για τη διαφύλαξή της πολλαπλώς απειλούμενης ρεματιάς μιλούν άνθρωποι που ξέρουν σε ανθρώπους που θα ήθελαν να αναλογιστούν και να μάθουν περισσότερα.

Το κοινό θα μπορέσει να θέσει ερωτήσεις και να μοιραστεί τις αναμνήσεις και τις σκέψεις του με τους ομιλητές.

Τραγούδια από την παράδοση, ως το νέο κύμα, τον Χατζιδάκι τον Θεοδωράκη και τον Βαμβακάρη από τους Άννα- Μαρία Κάλφα (τραγούδι) - Σωτήρη Σαραντάκο (πιάνο) συνάδουν με το περιβάλλον, τις αναμνήσεις, τις σκέψεις.

sosrematia.blogspot.com

Με εκτίμηση,
Το Δ.Σ. του συλλόγου

Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013

«Θέλω η Ελλάδα να εγκαταλείψει την Ευρωζώνη. Διότι αυτό είναι καλύτερο για το ευρώ και καλύτερο για την Ελλάδα». Οι Γερμανοί δεν έβαλαν μυαλό!!!


Ένας Γερμανός δημοσιογραφίσκος και o αρχηγός του κόμματος των ευρωσκεπτικιστών βρέθηκαν στην γερμανική τηλεόραση για να απαξιώσουν ακόμη μια φορά την Ελλάδα, τους Έλληνες.
Η εικόνα δείχνει την εντύπωση που έχουν οι κύριοι αυτοί για τους Έλληνες ταυτίζοντας τους πολιτικούς με την χώρα του δίδαξε πολιτισμό και παιδεία.
Δεν έμαθαν οι κύριοι αυτοί ότι ο λαός δεν ταυτίζεται πάντα με τους εκπροσώπους στην βουλή, δεν κατάλαβαν ότι για την σημερινή κατάσταση δεν ευθύνεται ο περήφανος Ελληνικός λαός αλλά ένα σάπιο πολιτικό σύστημα που δεν ταυτίστηκε ποτέ με την ίντριγκα και σαπίλα.
Οι κύριοι αυτοί πάτησαν την Ελληνική σημαία, την τρύπησαν και την τύλιξαν γύρω από τον γερμανό πολιτικό, που θέλει να εκδιώξουν την Ελλάδα από την Ευρώπη.
Στο Tele-5 ο ΄΄κύριος΄΄ Μπέρντ Λούκε αρχηγός του ευρωσκεπτιστικού κόμματος ζητά την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη.
΄΄Θέλω η Ελλάδα να εγκαταλείψει την Ευρωζώνη διότι είναι καλύτερο και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη΄΄ είπε ο ΄΄σοφός΄΄ γερμανός!!!
Στο τρέϊλερ της εκπομπής του παρουσιαστή εμφανίζεται ο ίδιος με την Ελληνική σημαία τρύπια και ρωτά τον καλεσμένο του ΄΄τι θα κάνουμε σήμερα;΄΄ για να πάρει την απάντηση του γερμανού πολιτικού ΄΄θα με τυλίξουμε με την Ελληνική σημαία΄΄.
Ο δημοσιογράφος τύλιξε την τρύπια Ελληνική σημαία στο σώμα του γερμανού πολιτικού και παρασύροντάς τον πρόσθεσε ΄΄και θα φωνάξουμε ΄΄έξω οι ναζί΄΄.
Οι προσβολές πολλές, η υποτίμηση από κάποιους που θέρισαν την ανθρωπότητα με θανάτους, που σκόρπισαν την δυστυχία στους λαούς, που έκαψαν και βασάνισαν με εξωφρενικούς τρόπους αθώους και ανήμπορους έφτασαν σήμερα να ποδοπατούν εθνικά σύμβολα με τέλειο απαξιωτικό τρόπο.
Όχι μόνο δεν θα φύγει η Ελλάδα από την Ευρώπη αλλά η Ευρώπη να έλθει στην Ελλάδα εξαιρουμένης της Γερμανίας!!!!
Κρίμα γιατί δεν έβαλαν μυαλό, είναι αμετανόητοι.


Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η τρέχουσα εβδομάδα αποτελεί μια ισχυρή δοκιμασία για την κυβέρνηση αφού πολλοί φορείς εργαζομένων θα βρεθούν στους δρόμους διαδηλώνοντας για το ζήτημα της διαθεσιμότητας.
Στον χώρο της παιδείας ήδη τρέχει πενθήμερη απεργία, από σήμερα έως την Παρασκευή. Την ίδια ημέρα το συνδικαλιστικό όργανο των εκπαιδευτικών θα συνεδριάσει εκ νέου ώστε να αποτιμήσει την κατάσταση και θα αποφασίσει την περαιτέρω κινητοποίηση για μια ακόμη πενθήμερη.
Στο χορό των απεργιών θα βρεθούν και οι εκπαιδευτικοί της ιδιωτικής εκπαίδευσης με 48ωρη απεργία.
Δεν θα παραμείνουν έξω οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα απεργήσουν Τρίτη και Τετάρτη με 48ωρη απεργία.
Οι διοικητικοί υπάλληλοι των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων απεργούν από σήμερα και για άγνωστο διάστημα αφού ήδη ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν κλείσει από την περασμένη εβδομάδα.
Στον χώρο της υγείας οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό απεργούν για το θέμα της κινητικότητας και της διαθεσιμότητας.
Επίσης οι εργαζόμενοι διοικητικοί υπάλληλοι στον ΟΑΕΔ και στο ΙΚΑ συμμετέχουν στην 5μερη απεργία.
Οι σχολικοί φύλακες βρίσκονται ήδη σε μόνιμη κινητοποίησ.
Όλοι οι φορείς θα προσπαθήσουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε συλλαλητήρια στο κέντρο της Αθήνας αντιδρώντας στις αποφάσεις της κυβέρνησης για την διαθεσιμότητα και την κινητικότητα.
Η κυβέρνηση θα βρεθεί αντιμέτωπη με τις αντιδράσεις των εργαζομένων και θα δοκιμαστεί στις αντοχές της.

Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2013

΄΄ΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ΄΄ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                          ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ        15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΘΕΜΑ                ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΩΣ ΤΟΠΙΚΗ               
                            ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

 Το 2010 συμμετείχαμε στις αυτοδιοικητικές εκλογές υποστηρίζοντας την άποψη ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να αποτελέσει την ανεξάρτητη διοικητική βαθμίδα στον κρατικό μηχανισμό και στην πολιτική.
Αποτέλεσε το ισχυρό επιχείρημα να βρεθούμε στην εκλογική διαδικασία θέτοντας στην ουσία της την παρουσία των υποψηφίων στην διεκδίκηση της τοπικής εξουσίας, της διαχείρισης και των πολιτικών εξελίξεων.
Τότε, το 2010, δυστυχώς τα κόμματα βρέθηκαν απέναντί μας, πολεμώντας μας και ισχυριζόμενα ότι οι υποψήφιοι θα ΄΄χριστούν΄΄, θα πάρουν την ευλογία του κόμματός τους για να διεκδικήσουν την ψήφο.
Τι γίνεται σήμερα;
Όλοι μιλούν για ανεξάρτητη τοπική αυτοδιοίκηση!!! Όλοι μιλούν για τον απογαλακτισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης από τον κομματικό εναγκαλισμό.
Η συνάντηση του πρωθυπουργού με δημάρχους έδειξε ότι η Νέα Δημοκρατία προσανατολίζεται προς την κατεύθυνση αυτή, της απαλλαγής των υποψηφίων από την εξάρτησή τους από τα κόμματα και τους μηχανισμούς τους.
Όλοι οι σημερινοί δήμαρχοι δημιουργούν ακριβώς την επιχειρηματολογία που είχαμε εμείς, ως δημοτική παράταξη, το 2010.
Αλλάζουν την στάση τους σήμερα όταν το 2010 βρίσκονταν απέναντί μας επιχειρώντας να δείξουν ότι η αυτοδιοίκηση απαιτεί ισχυρά πολιτικά και κομματικά ερείσματα.
Οι δημοτικές παρατάξεις σχηματίστηκαν στο πλαίσιο της απόλυτης χειραγώγησης της κοινωνίας, παρασύροντας τους πολίτες σε διλήμματα με κομματικό περιεχόμενο.
Σήμερα διαπιστώνουν όλοι ότι τα κόμματα απαξιώθηκαν και είναι ανίσχυρα να στηρίξουν πολιτικές και υποψηφίους. Αδύνατη εμφανίζεται η κομματικοκρατία να επιβάλλει και πάλι τους δικούς της κανόνες στις τοπικές κοινωνίες. Οι πολίτες εμφανίζονται πιο μπροστά από τα κόμματα. Κι αυτό είναι εξαιρετικά σπουδαίο, τουλάχιστον σε μας που δώσαμε πρώτοι, τοπικά, το σύνθημα μιας νέας σελίδας στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Πόσο, όμως, αξιόπιστο θα είναι και πάλι το πολιτικό σύστημα με τις ΄΄νέες ιδέες΄΄ του; Πόσο ο πολίτης μπορεί να πιστέψει στο νέο προσωπείο των απαξιωμένων κομμάτων; Πόσο η επιχειρηματολογία θα πείσει τον ψηφοφόρο να απαλλαγεί, τελικά από τους ανίκανους, τους άσχετους και εν πολλοίς, τους ετερόφωτους; Πόσο μπορεί να στηριχθεί ο δημότης σε μια ομάδα υποψηφίων, που βρέθηκαν με αλλότρια κριτήρια από τα αυτοδιοικητικά σε  μια δημοτική παράταξη;
Παρατηρούμε πρόσωπα της κεντρικής πολιτικής σκηνής, αποτυχημένα να εκλεγούν στις εθνικές εκλογές, να δηλώνουν ΄΄το ενδιαφέρον΄΄ τους για τους δήμους και τις περιφέρειες!!! Προβλέποντας μια επόμενη αποτυχία τους στις εθνικές εκλογές, όποτε κι αν γίνουν, προτιμούν την τοπική εξουσία. Κανένα αυτοδιοικητικό κριτήριο!!! Απλά υποψηφιότητα. Θα δούμε αν τα κόμματα θα παρέμβουν υποδεικνύοντας αυτά τα πρόσωπα ώστε να απαλλαγούν από τις λίστες των υποψηφίων στα εθνικά ψηφοδέλτια ενώ ταυτόχρονα μεταφέρουν τα προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες.
Εμείς είμαστε σταθεροί στην άποψή μας, αυτή που δείξαμε και δημοσιοποιήσαμε στις εκλογές του 2010. Η ανεξάρτητη τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί πρόοδο και δημοκρατικό στοιχείο. Είναι εργαλείο διαλόγου και δημιουργίας αλλά και ικανότητας.
Το επιχείρημα πολλών σημερινών δημάρχων ότι δεν θα μπορούν να διαχειριστούν τα πράγματα αν δεν έχουν την πλειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο φαντάζει ανίσχυρο μπροστά στις ισχυρές προϋποθέσεις των ανεξάρτητων εξελίξεων στις τοπικές κοινωνίες.
Κάτω απ΄αυτό το επιχείρημα είναι πιθανή η συμμετοχή της κομματικοκρατίας με κάποιο τρόπο, που δεν είναι ορατός αυτή την ώρα. Εκφράζουμε την δυσπιστία μας στον λόγο των κομμάτων. Γι΄αυτό και θέτουμε από τώρα το ζήτημα ώστε οι τοπικές κοινωνίες να ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν μια τέτοια κατάσταση. Το πολιτικό σύστημα δεν θα παραδοθεί εύκολα. Αν τελικά τα κόμματα αποστασιοποιηθούν από αυτά τα σχέδια θα αποτελέσει μια κατάκτηση της κοινωνίας ενώ το σύστημα θα πρέπει να αποδεχθεί μια ισχυρή ήττα. Η απάντηση να δοθεί από την ίδια την κοινωνία σ΄ εκείνους που το 2010 εμφανίζονταν ως ικανότεροι αφού είχαν το ΄΄εκ Θεού΄΄  χρίσμα!!!!
Θα είμαστε εδώ να υπερασπιστούμε και πάλι την αλήθεια, την πραγματικά ανεξάρτητη τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό θα είναι το πρώτο βήμα, θέτοντας από τώρα το ζήτημα της ποιοτικής πολιτικής παρουσίας στην τοπική αυτοδιοίκηση, που είναι το επόμενο βήμα και για το οποίο θα παρουσιάσουμε στην πορεία.

    ΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ


ΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ


ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΕΙ - ΤΕΙ

Το νέο σύστημα εισαγωγής των υποψηφίων στα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας προβλέπει:
Ο κάθε μαθητής υποψήφιος θα έχει πέντε βαθμούς. Τέσσερις που έχουν προκύψει από τις γραπτές εξετάσεις και ένας από την γενική πρόοδο του μαθητής όλες τις τάξεις του Λυκείου.
Ο πέμπτος αυτός βαθμός θα προκύπτει από τον σταθμισμένο μέσο όρο του γενικού βαθμού σε κάθε τάξη. Για την Α΄Λυκείου ο συντελεστής είναι ο 0,4, για την Β΄Λυκείου 0,7 και για την Γ΄Λυκείου 0,9.
Οι πέντε αυτοί βαθμοί θα δώσουν τον βαθμό πρόσβασης στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Θα δώσουμε αριθμητικό παράδειγμα σε λίγες ημέρες όταν εξετάσουμε όλα τα στοιχεία του νόμου. Αποφεύγουμε αυτή την ώρα επιφυλασσόμενοι για κάποια λεπτομέρεια που δεν έχουμε δει ακόμη.

Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΗΜΑΡΧΩΝ

                                                                                                                        Αθήνα                                                                                     10 Σεπτεμβρίου  2013                                                                                                                         
                                                               
                                                             ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
                      ΤΗΣ ΑΠΑΞΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ                                                      
                    ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ κ. Αλέξη Τσίπρα                        
                                        ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Το Δ.Σ. της ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ καταγγέλει ως υβριστική, ανεπίτρεπτη και απαξιωτική τόσο για το θεσμό του Δημάρχου και της Αυτοδιοίκησης ειδικότερα, όσο και για τους πολίτες-ψηφοφόρους γενικότερα, την πρόσφατη συμπεριφορά του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξη Τσίπρα.
Η προφανής πρόθεση υποτίμησης συλλήβδην των Δημάρχων, με μοναδικό κριτήριο την μη κομματική συγγένειά τους με το κόμμα του, γυρίζει την πολιτική σε εποχές παλαιοκομματισμού και χειραγωγημένης Αυτοδιοίκησης.
Αφού υπενθυμίσουμε σε όλους τους θεσμικούς και μη παράγοντες ότι η Αυτοδιοίκηση είναι κατά το Σύνταγμα διακριτός θεσμός και ότι οι 325 αιρετοί Δήμαρχοι έχουν ακριβώς την ίδια νομιμοποιητική βάση με τους 300 κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους.
Απαιτούμαι  τουλάχιστον σεβασμό στην κρίση των πολιτών.
Και κυρίως σεβασμό στην προσωπικότητα των αιρετών.
Οι Δήμαρχοι ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης και  υπό αντίξοες συνθήκες τις οποίες δημιούργησαν και δημιουργούν πολλοί από τους σημερινούς όψιμους κριτές τους,  αγωνίζονται να στηρίξουν μια κοινωνία που βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης.
Παρόμοιες δηλώσεις και αντίστοιχες συμπεριφορές κοινοβουλευτικών μ εκπροσώπων οδήγησαν κυριολεκτικά σε τέλμα την αξιοπιστία των ίδιων,  αλλά   και του θεσμού της Βουλής.
Εμείς δηλώνουμε ότι δεν  θα επιτρέψουμε να συμβεί το ίδιο για τους αιρετούς και για το θεσμό της Αυτοδιοίκησης, από οιονδήποτε, εσκεμμένα ή μη.

                                                                                                              ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΕΝΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΟΒΑΡΟ ΘΕΜΑ!!!!!Το Αμερικανο_κορεατικό Ινστιτούτο Τζόνς - Ηόπκινς έδωσε στην δημοσιότητα μια φωτογραφία που δείχνει ότι πυρηνικό εργοστάσιο στην Βόρεια Κορέα εκπέμπει καπνούς δείγμα ενεργοποίησής του.
Κοντά στον σταθμό υπάρχουν σε εξέλιξη εργασίες με άγνωστο αντικείμενο. 
Η Ρωσία δηλώνει ανήσυχη για την εξέλιξη και για τις ενδεχόμενες συνέπειες στην επαναλειτουργία του πυρηνικού σταθμού, ο οποίος είναι τεχνολογίας της δεκαετίας του ΄50 με πολλά προβλήματα στην υποδομή του.
΄΄Δεν έχουμε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο αντιδραστήρας επαναλειτουργεί΄΄ τόνισε ρωσική πηγή.
Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για την Βόρεια Κορέα δήλωσε από την πλευρά του ότι αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για την επαναλειτουργία του αντιδραστήρα θα πρόκειται για πολύ σοβαρό θέμα.
Το Ινστιτούτο ανακοίνωσε ταυτόχρονα ότι η Βόρειος Κορέα φαίνεται να έχει θέσει σε επαναλειτουργία τον πυρηνικό αντιδραστήρα στον σταθμό Γιανγκμπιον, ο οποίος παράγει πλουτώνιο για να επιταχύνει το στρατιωτικό πυρηνικό του πρόγραμμα.
Η φωτογραφία ελήφθη στις 31 Αυγούστου και δείχνει ατμό να βγαίνει από ένα από τα παρακείμενα κτίρια του σταθμού.
Από την Βιέννη ο γενικός διευθυντής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) Γιουκίγια Αμάνο δήλωσε ότι παρακολουθεί την δημοσίευση των πληροφοριών αλλά δεν έχει σαφή εικόνα για την κατάσταση εκεί.
Ο αντιδραστήρας αυτός έχει την ικανότητα να παράγει 6 κιλά πλουτωνίου ετησίως, το οποίο η Βόρεια Κορέα μπορεί να χρησιμοποιήσει για μια σχετική αύξηση του μεγέθους του πυρηνικού της οπλοστασίου.
Ο αντιδραστήρας σταμάτησε να λειτουργεί το 2007 στο πλαίσιο διεθνούς συμφωνίας με την υποστήριξη των ΗΠΑ.

ΣΤΑ ΥΨΗ Η ΑΝΕΡΓΙΑ!! Η ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ!!!

Σήμερα ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ τους δείκτες ανεργίας στην χώρα.
Εμφανίζεται η υψηλότερη της περιόδου μετά τον πόλεμο. Να σημειώσουμε ότι ακόμη και με το αμερικανικό κράχ του 1929 η ανεργία είχε φτάσει μέχρι το 24,5%!!!! Στη συνέχεια με ΄΄συνταγή  Κέϋνς΄΄ ο δείκτης άρχισε να υποχωρεί εντός τριών ετών.
Η ανεργία, λοιπόν, για τον Ιούλιο 2013 ανήλθε στο 27,9%. Σε απόλυτο αριθμό οι άνεργοι που καταγράφονται επισήμως είναι 1403.698 άτομα.
Θερίζει στους νέους κάτω των 24 ετών, ποσοστό 58,8% και στις γυναίκες 31,9%.
Το μεγαλύτερο ποσοστό μετράται στην Ήπειρο και την Μακεδονία. Στην Δυτική Μακεδονία ανέρχεται στο 29,7% και στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη στο 29,5%.

Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2013

ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΘΑ ΨΗΦΙΣΤΟΥΝ ...ΤΩΡΑ (!) ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2015-2016

Μέτρα ύψους 5 δις συνολικά πρόκειται να ψηφιστούν εντός του 2013 στο πλαίσιο του νέου μνημονίου 2014-2017.
Τα μέτρα προβλέπουν αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΗ, τέλη κυκλοφορίας, αντικειμενικές αξίες ακινήτων, ειδικός φόρος κατανάλωσης στα νερά και στα αναψυκτικά και χυμούς.
Τα νέα μέτρα προβλέπουν αύξηση, επίσης κατά 25% στα εισιτήρια των μέσων μεταφοράς και στον ΟΣΕ ενώ τα έσοδα από τους φόρους από τα νερά, τους χυμούς και τα αναψυκτικά υπολογίζονται στο επίπεδο των 215 εκατομμυρίων ευρώ.
Αυτά τα θέματα βρίσκονται στο τραπέζι των συζητήσεων στο υπουργείο οικονομικών σήμερα προετοιμάζοντας την έλευση της τρόϊκας στις 22 Σεπτεμβρίου.
Το δημοσιονομικό κενό της διετίας 2015-2016 η τρόϊκα το υπολογίζει στα 5 περίπου δις για την κάλυψη του οποίου έρχονται τα νέα μέτρα. 
Παράλληλα να επισημάνουμε ότι στα μέτρα αυτά εντάσσεται και η στόχευση της κυβέρνησης να μονιμοποιήσει το όποιο πρωτογενές πλεόνασμα προκύψει με το τέλος της χρήσης του 2013.

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ.... ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ


Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2013

ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟ 2014! ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014

Παρ΄ολες τις προσπάθειες του πρωθυπουργού να δώσει νότες αισιοδοξίας από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τα στοιχεία του προϋπολογισμού του 2014 δείχνουν ότι και το 2014 θα είναι και πάλι ένα έτος αυστηρής λιτότητας.
Και ως ένα βαθμό ήταν αναμενόμενο διότι η μετάβαση από ρυθμούς ύφεσης σε ρυθμούς ανάπτυξης δεν επιτυγχάνεται με το πάτημα ενός κουμπιού αλλά στο βαθμό που διαβάζουμε από το προσχέδιο του προϋπολογισμού διαπιστώνουμε ότι οι πολίτες θα συναντήσουν όλοι και πάλι μια άκρως δύσκολη χρονιά.
Πώς φαίνεται αυτό; Ιδού μερικά στοιχεία από τον νέο προϋπολογισμό ενδεικτικά για το κλίμα.
Στο υπουργείο εργασίας, υπουργείο γενικώς κοινωνικής πολιτικής, εργασίας και ανεργίας μαζί οι δαπάνες εμφανίζονται μειωμένες κατά 1,8 δις ευρώ σχετικά με την προηγούμενη χρονιά. Από 13,97 δις το 2012 στα 12,16 το 2014. Το μεγάλο πλήγμα θα έλθει στα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία θα συναντήσουν σημαντικά προβλήματα ρευστότητας με αποτέλεσμα την πιθανή μείωση των εφάπαξ κατά 20% περίπου.
Στο υπουργείο παιδείας όπου κλείνουν σχολικές μονάδες, σε διαθεσιμότητα περί τους 16000 εκπαιδευτικοί, οι δαπάνες εμφανίζονται μειωμένες κατά 400 εκατομμύρια περίπου, από 5,2 δις σε 4,88 περίπου.
Μείωση και στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων κατά 500 εκατομμύρια, από 6,9 δις σε 6,4 δις ευρώ.
Ένας από τους στόχους του προϋπολογισμού είναι η μείωση των δαπανών στην πληρωμή των τόκων. Εκεί εμφανίζεται μείωση πράγματι μείωση από 10,9 δις σε 8,9 δις, μειωμένες κατά 2 δις ευρώ.
Γενικώς παρουσιάζεται μείωση δαπανών κατά 6,4 δις στο σύνολο του νέου προϋπολογισμού.
Υπάρχουν περικοπές δαπανών και σε άλλα υπουργεία μικρότερης κλίμακας ενώ στο υπουργείο δικαιοσύνης δεν εμφανίζονται κάποιες μειώσεις.

Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2013

΄΄ΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ΄΄ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΣ

Ακόμη μια χρονιά αρχίζει με τα ίδια δεδομένα των προηγούμενων στην εκπαιδευτική κοινότητα, κυρίως στους Παιδικούς Σταθμούς.
Καμιά νέα πολιτική και ουσιαστική πρωτοβουλία από την πλευρά της διοίκησης δεν υπάρχει για την κάλυψη περισσότερων παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς.
Από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ η δημοτική αρχή θα εισπράξει πάνω από 330.000 ευρώ για την ερχόμενη σχολική χρονιά. Θα εισπράξει, επίσης, περί τις 160.000 ευρώ πάλι από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την λειτουργία του ΄΄Κρίκου΄΄.
Παρ΄όλο που η επιχορήγηση είναι σημαντική, η δημοτική αρχή δεν κατάφερε να αναπτύξει πρωτοβουλίες να καλύψει τις ανάγκες 80 περίπου παιδιών, που μένουν έξω από τους Παιδικούς Σταθμούς, αναμένοντας σε λίστες αναμονής.
Και για την φετινή χρονιά, η δημοτική αρχή, διατήρησε την ίδια διαδικασία αποδοχής και ικανοποίησης αιτήσεων παιδιών χωρίς να λάβει υπ΄όψη της τα χειρότερα δεδομένα από οικονομικής άποψης που αντιμετωπίζουν οι δημότες, την ώρα που άλλοι δήμοι φροντίζουν να καλύψουν όλες τις ανάγκες των δημοτών αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες.
Η δημοτική μας παράταξη έχει καταθέσει από το 2011 γραπτώς προτάσεις αντιμετώπισης των σημερινών προβλημάτων των δημοτών. Ζητήσαμε την λειτουργία νέου παιδικού σταθμού, έστω και σε ενοικιαζόμενο χώρο ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες. Είχαμε με επιτυχία προβλέψει, δυστυχώς, την οικονομική δυσχέρεια των δημοτών και των οικογενειών τους και στο πλαίσιο αυτό προτείναμε τις αναγκαίες πρωτοβουλίες με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των δημοτών.
Δυστυχώς η δημοτική αρχή σε κανένα επίπεδο δεν αποδέχθηκε τις παρατηρήσεις μας, που δεν είναι κάτι άλλο από τα αιτήματα των δημοτών. Ούτε αποδέχθηκε την αλλαγή των δεδομένων στα κριτήρια αποδοχής και ικανοποίησης των αιτήσεων για τους Παιδικούς Σταθμούς.
Παρουσιάσαμε ολοκληρωμένη μελέτη για την λειτουργία τους με αντικειμενικά και κοινωνικά κριτήρια, που δυστυχώς δεν έγινε δεκτή από καμιά πλευρά του δημοτικού συμβουλίου προτιμώντας να παραμείνουν στις ξεπερασμένες αντιλήψεις του παρελθόντος, ασκώντας πολιτικές ανούσιες και αόριστες. 
Η μελέτη αυτή παραμένει με διαχρονική αξία έτοιμη να εφαρμοστεί σε κάθε χρονική στιγμή δίνοντας προοπτική σχετικά με τις κοινωνικές ανάγκες των δημοτών.
Τα χρήματα που θα εισπράξει ο δήμος από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ είναι πάρα πολλά που θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες περισσότερων δημοτών ή ακόμη να μειωθούν τα τροφεία απαλλάσσοντας τους δημότες από οικονομική επιβάρυνση σ΄αυτή την άκρως αρνητική συγκυρία.
Δεν ασκήσαμε κρητική στο σχέδιο της δημοτικής αρχής αλλά προτιμήσαμε να καταθέσουμε την θέση μας απόλυτα τεκμηριωμένη και δίκαιη και πάντα προσαρμοσμένη στις σημερινές ανάγκες. 
Στο πρόγραμμα ΄΄Κρίκος΄΄, η χρηματοδότηση είναι εξαιρετικά σημαντική και σε βαθμό να μπορούν να αναπτυχθούν σπουδαίες δράσεις προς όφελος του προγράμματος. Έτσι, περίπου, ήταν και την περσινή χρονιά και παρ΄όλο που καταθέσαμε σημαντικές προτάσεις για την λειτουργία του, δυστυχώς, και πάλι συναντήσαμε άρνηση.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι από την χρηματοδότηση του προγράμματος ΕΣΠΑ υπάρχει περίσσευμα, που δεν φαίνεται παρά στην μειωμένη συμμετοχή του δήμου στις δράσεις του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.
Θεωρούμε ότι, χωρίς να θίξουμε κανένα ή να υποβαθμίσουμε άλλες προτάσεις και σκέψεις διατυπώσαμε και καταθέσαμε σημαντικές προτάσεις, που στήριζαν σημαντικά τους δημότες. Δυστυχώς δεν ακουστήκαμε παρά δεχόμαστε πάντα επιθέσεις υποτίμησης και απαξίωσης.
Εμείς θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε στον τόπο μας με θέσεις και με γνώμονα το συμφέρον του δημότη και την στήριξή του σ΄αυτό το τόσο αρνητικό οικονομικό περιβάλλον.

    ΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ. του Ι. Ασλανίδη

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ
«Αρχή άνδρα δείξει» (ΒΙΑΣ)

            Οι προχειρότητες, οι σκοπιμότητες και οι άστοχες ενέργειες των κυβερνήσεών μας, δεν έχουν τέλος. Θέλουν π.χ. να περιορίσουν την γραφειοκρατία, παίρνουν μέτρα που φέρνουν ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα, θέλουν να περιορίσουν τα οικονομικά έξοδα και την σπατάλη στο Κράτος, με τα μέτρα που παίρνουν επιτυγχάνουν επίσης το αντίθετο αποτέλεσμα.
            Το πολιτικό σύστημα και ιδιαίτερα η νοοτροπία αυτού συμπαρομαρτούντος και του λεγομένου «Πολιτικού κόστους», έχουν καταρρεύσει ανεπανόρθωτα και παράλληλα έχουν παρασύρει μια ηρωική και ιστορική χώρα στην οικονομική καταστροφή.
            Το ιδιαίτερο σήμερα είναι ο ηδονικός χαρακτήρας της κοινωνίας μας, στην καταναλωτική εθελοδουλία.
            Αποτέλεσμα, της μη δυνατότητος εισπράξεως, από τους πραγματικά υπεύθυνους της οικονομικής συμφοράς, με τις αδυναμίες που παρουσιάζουν οι κυβερνήσεις της χώρας, προβαίνουν σε βίαιες ενέργειες προς λαθεμένες κατευθύνσεις. Έτσι, ο βίαιος αυτός περιορισμός με αντιλαϊκά μέτρα της καταναλωτικής ευχέρειας προκαλεί στερητικό σύνδρομο, το οποίο με την σειρά του επιτείνει ραγδαία την εξαθλίωση των ψηφοφόρων πολιτών, με αποτέλεσμα να τρέπονται αυτοί σε επιλογές συμπεριφοράς οργής και εκδίκησης του πολιτικού μας συστήματος. Το παράδοξο και σ’ αυτήν την περίπτωση είναι, ενώ αντιλαμβάνονται το πρόβλημα, δεν επιθυμούν ν’ αλλάξει, από το σαθρό αυτό κομματοπολιτικό σύστημα δυστυχώς τίποτε.
            Δυνατότητα αντίστασης στην καινούργια μορφή υποδούλωσης είναι, η αγάπη προς την πατρίδα και η παιδεία των νέων που θα στηρίζεται σε αρχές και αξίες, που καταξιώθηκαν στο πέρασμα του χρόνου.
            Ερχόμαστε λοιπόν στο φλέγον σήμερα θέμα των ΟΤΑ.
ΠΡΩΤΟΝ: Το μεγάλο λάθος ξεκίνησε εδώ και χρόνια, όταν καταξιωμένοι στο πέρασμα του χρόνου θεσμοί κατηγορήθηκαν ως αναχρονιστικοί και στο όνομα της προοδευτικότητας διέλυσαν τα πάντα.
            Υπήρχε ο Δήμαρχος αιρετός σε κάθε Δήμο, όπου συγκέντρωνε περισσότερους από έναν συγκεκριμένο αριθμό πολιτών, κάτω από αυτόν τον αριθμό συνοικισμοί ή χωριά, είχαν τους κοινοτάρχες επίσης αιρετοί. Τέλος υπήρχε ο Νομάρχης στο Δήμο και στις Κοινότητες διορισμένος από την Κυβέρνηση. Με αποτέλεσμα ο εκάστοτε Νομάρχης ήταν εκπρόσωπος της Κυβέρνησης στην Επαρχία αυτή και εκπρόσωπος ταυτόχρονα στην κυβέρνηση της επαρχίας στην οποία ήταν Νομάρχης. Ήλθαν λοιπόν οι κακώς εννοούμενες προοδευτικές αντιλήψεις, επενέβησαν σ’ αυτό το καταξιωμένο σύστημα διοίκησης και έφθασαν την χώρα στον αδικαιολόγητο, ύπουλο και επικίνδυνο για την ακεραιότητα της Πατρίδος μας «Καλλικράτη», όπου χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί την μάννα.
            Αποτέλεσμα:
        Να απομακρυνθεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση, από τον απλό Δημότη που έχει την απόλυτη ανάγκη του.
        Ένας τραγέλαφος γραφειοκρατίας, αυξήσεως κόστους λειτουργίας και πάλι εις βάρος του Κρατικού Κορβανά.
        Να μη γνωρίζει ο Δημότης τις αρμοδιότητες των δύο φορέων, εν πολλοίς ούτε και οι υπάλληλοι που υπηρετούν σ’ αυτούς. Ευτυχώς! ακόμη λειτουργούν τα Κ.Ε.Π. που είναι τα μόνα κοντά στον πολίτη.
        Το δε σοβαρότερο και επικίνδυνο, δια νόμου οι μεγάλες αυτές Περιφέρειες, ενώ δεν προσφέρουν τίποτε το καλύτερο στον Πολίτη, έχουν (αν δεν κάνω λάθος) το δικαίωμα να εκβιάζουν την Κυβέρνηση της χώρας, με αποκοπή από τον κορμό της χώρας με δημοψήφισμα.
ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Ερχόμαστε στο κυρίως θέμα μας. Είναι αλήθεια όπως συμβαίνει και σε άλλους φορείς υπάρχουν Δήμοι στην Ελληνική επικράτεια, που είναι σε άριστη οικονομική κατάσταση, διότι διοικούνται από σωστούς ηγέτες και νοικοκυραίους όπως λέει ο Ελληνικός Λαός. Υπάρχουν όμως και μειωμένης ικανότητας Δήμαρχοι και Διοικητικά Συμβούλια, τα οποία, δεν θέλω να πω ότι καταχράστηκαν το Δημόσιο χρήμα, δεν μπόρεσαν όμως να ελέγξουν τις δαπάνες των, μέσα στα όρια των εσόδων των και σήμερα καταχρεωμένοι ζητούν το οικονομικό τους έλλειμμα να καλύψει το Υπουργείο Οικονομικών από τις φορολογίες του Ελληνικού Λαού. Είναι λάθος, είναι αμαρτία ο δύσμοιρος αυτός Λαός να πληρώνει την ανικανότητα των δημοτικών Αρχόντων.
            Μπρος σ’ αυτό το πολύ σοβαρό θέμα, η Κυβέρνηση με πρόθεση οπωσδήποτε, εξαλείψεως του φαινομένου αυτού, δημιουργεί το «Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ», το οποίο αποτελείται:
        Πρόεδρος: ένας σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέλη:
·       Ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών.
·       Ο αρμόδιος Διευθυντής από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών υπηρεσιών του ΥΠΕΣ.
·       Ένας εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΑΚΕ) όταν πρόκειται για Δήμους ή ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, όταν πρόκειται για περιφέρειες.
·       Ένας εμπειρογνώμονας εγνωσμένου κύρους.
·       Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, και
·       Ο Γενικός Διευθυντής Θησαυροφυλακίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
        Το ως άνω παρατηρητήριο θα έχει ως αποστολή:
·       Να παρακολουθεί σε μηνιαία βάση την πορεία των οικονομικών στοιχείων και την επιχειρησιακή δράση των ΟΤΑ. Δηλαδή, θα παρακολουθεί τους μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους και τις προθεσμίες που έχουν τεθεί για την απόδοση λογαριασμών και αποπεράτωση έργων. Θα παρακολουθεί γενικά την όλη δραστηριότητα των ΟΤΑ και όπου θα χρειάζεται θα επεμβαίνει κ.λπ.
Το σκεπτικό της Κυβερνήσεως είναι σωστό, διότι δεν μπορεί να επιτευχθεί τίποτε χωρίς έλεγχο, και χωρίς ποινές, αλλά συμπληρώνω και χωρίς όμως πρωτοβουλίες των ικανών επίσης δεν επιτυγχάνεται πρόοδος και αποτέλεσμα.
Προσωπικά έχω την γνώμη ότι, το σκεπτικό για κάποια μέτρα σωστό, αλλά αυτός ο τρόπος επιλύσεως του προβλήματος άστοχος, ανεφάρμοστος και αντί να λύσει το πρόβλημα, δημιουργεί και άλλα προβλήματα, δια τους παρακάτω λόγους:
        Το Συμβούλιο αυτό όντως αποτελείται από εξέχουσες προσωπικότητες, αλλά, αυτοί δεν είναι απαραίτητοι και αναγκαίοι στο χώρο όπου σήμερα προσφέρουν υπηρεσίες;
        Πώς θα μπορούν να συντονισθούν οι άνθρωποι αυτοί, επί συνεχούς βάσεως, για να επιτελέσουν το πολύ δύσκολο έργο που καλούνται να επιλύσουν;
        Μπορείτε να φανταστείτε τι γραμματειακή υποστήριξη χρειάζεται και τι επικοινωνιακά μέσα χρειάζεται για να ελέγχει τους Δήμους και τις Περιφέρειες επί καθημερινής βάσεως;
        Δηλαδή οι καλοί, οι νοικοκυραίοι και οι άξιοι Δήμαρχοι στο ίδιο καζάνι, με τους άχρηστους, ανίκανους για διοίκηση και διασπαθιστές του Δημοσίου χρήματος. Όχι είναι άδικο.
        Ενώ βασική, αναγκαία και επιτακτική ανάγκη είναι η μείωση του Κράτους σε προσωπικό και έξοδα, εμείς κολλημένοι στην παλαιοκομματική νοοτροπία, κινούμεθα προς αντίθετη κατεύθυνση. Έτσι δικαιολογείται γιατί εδώ και δύο χρόνια τα κόμματα έχουν κατορθώσει να εμφανίζουν την ζωτική ανάγκη κατάλυσης του πελατειακού κράτους, σαν εκβιαστική αξίωση και απάνθρωπη αναλγησία της τρόικας των δανειστών μας.
Το βασικό αίτημα του κοινωνικού δικαίου και θεσμικά λειτουργικού μας Κράτους είναι, η μείωση των εξόδων λειτουργίας και η απλοποίηση λειτουργίας του Κράτους και προπαντός η μείωση της γραφειοκρατίας στις Δημόσιες Υπηρεσίες:
Προτάσεις:
        Κατάργηση του επικίνδυνου, πολυδάπανου και άνευ ουσιαστικού έργου «Καλλικράτη» και επάνοδο στο απλό, λειτουργικό και οικονομικό και από απόψεως προσωπικού και λειτουργικών εξόδων, παλαιό σύστημα των Νομαρχιών. Για να φυλάμε και τα ρούχα μας από τυχόν απάτριδες.
        Εις ότι αφορά την οικονομική λειτουργία των Δήμων, οι παροχές που δίδονται από το Κράτος με αίτημα των Δήμων, θα διατίθενται αποκλειστικά για το συγκεκριμένο έργο που ζητήθηκαν ή δόθηκαν. Οι δαπάνες θα εκτελούνται με συγκεκριμένες διαδικασίες (έκθεση απαιτούμενης Δαπάνης, Διαγωνισμοί έκθεση γενομένης Δαπάνης κ.λπ.) και οι οποίες θα ελέγχονται οπωσδήποτε από την Εφορία.
        Ο Δήμος θα διατηρεί την πλήρη οικονομική αυτοτέλεια εις ότι αφορά τα δικά του έσοδα, μιας και είναι απ’ ότι λένε συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτή, αλλά με το πέρας της θητείας του Δημάρχου και του Διοικητικού του Συμβουλίου, ουδεμία οικονομική εκκρεμότης θα παραδίδεται στον επόμενο Δήμαρχο. Κατά την παράδοση-παραλαβή των Δήμων, οι νέοι Δήμαρχοι θα παραλαμβάνουν λευκό οικονομικό Μητρώο. Τυχόν ελλείμματα ή οικονομικές εκκρεμότητες θα χρεώνονται κατ’ ευθείαν στην προσωπική περιουσία του Δημάρχου κατά 50% και κατά 50% στις προσωπικές περιουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου. Μόνον έτσι θα επέλθει τάξη και νοικοκυριό στα οικονομικά των Δήμων, για να μη πληρώνουν πλέον οι φορολογούμενοι από τον πενιχρό κορβανά τους, τα λάθη, τις παραλήψεις και την αδιαφορία των Δήμων.
Τέλος, έτσι θα εκτιμάται και το πραγματικό έργο των Δήμων, ως και οι νοικοκυραίοι, άξιοι και ικανοί Δήμαρχοι. Όχι όλοι στο ίδιο καζάνι.

Ιωάννης Μ. Ασλανίδης

Αντγος ε.α.