Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2015

ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ

Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από αναγνώστες σχετικά με την ίδρυση του συλλόγου.

Μας ευχαρίστησε η ανταπόκριση και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα υπάρξει συνέχεια.

Το εγχείρημα είναι τολμηρό και δύσκολο. Το γνωρίζουμε αλλά πιστεύουμε και στην βοήθεια όλων των ενδιαφερομένων.

Θα ανακοινώσουμε σύντομα εξελίξεις.