Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2015

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ