Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015

ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΜΙΣΘΟΙ....

Ο κατώτερος μισθός στο Λουξεμβούργο στα 1923 ευρώ

Ο κατώτερος μισθός στην Ελλάδα στα 684 ευρώ

Ο κατώτερος μισθός στην Βουλγαρία στα 184 ευρώ

Υπάρχει ....ισότητα στην Ευρώπη;