Κυριακή, 22 Μαρτίου 2015

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Τράπεζες 
Εθνική Ε*
Alpha 
Eurobank 
Πειραιώς 
Αποτελέσματα 2014 
-
-329 εκατ 
-1,21 δισ
-1,97 δισ
NPLs ποσοστό επί των δανείων 
27% (δάνεια 71,4 δισ )
33,8% (δάνεια 62,3 δισ)
33,4% (δάνεια 51,8 δισ)
38,8% (72,9 δισ δάνεια)
NPLs απόλυτο μέγεθος 
19,2 δισ
20,6 ή 21,4 δισ
17,3 δισ
29,5 δισ ή 27,6 δισ
Coverage ratio 
57%
62%
56,3%
57%
Μείωση καταθέσεων α΄ δίμηνο 2015 
-6 δισ
-5,6 δισ 
-4,9 δισ 
-8,5 δισ 
Συνολικές καταθέσεις Φεβρ. 2015 
40 δισ
37,3 δισ
36 δισ
47,9 δισεκ. 
Εξάρτηση από ευρωσύστημα Φεβρ. 2015 
24 δισ
22,4 δις (ELA17,6 δισ + 4,8 δισ ΕΚΤ)
29 δισ (ELA19,5 δισ + ΕΚΤ 9,5 δισ)
29,2 δις (ELA14,5 δισ + 14,7 δισ ΕΚΤ)
Κεφάλαια 2014 
8 δισ
7,3 δισεκ
4,11 δισ
6,9 ή 6,5 δισ
Κεφάλαια 6μηνου 2014 
9,4 δισ
8,6 δισ.
6,54 δισ
8,9 δισ
DTA για το 2014 
3 δισ
3,6 δισ
3,7 δισ
3,6 δισ
Ζημίες από το εξωτερικό 2014 
-
-394 εκατ (προ φόρων)
-47,6 εκατ (προ φόρων)
-504 εκατ (προ φόρων)
RWA Μέσο σταθμισμένο ενεργητικό 
59,6 δισ
52,6 δισ
39 δισ
57,4 δισ
Συνολικό ενεργητικό 
113 δισ
72,9 δισ
75,5 δισ
89 δισΜια εικόνα χίλιες λέξεις!!!
Ποιος αμφισβητεί την κρίσιμη κατάσταση του τραπεζικού συστήματος στην χώρα;