Πέμπτη, 16 Απριλίου 2015

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Χρεοκοπημένη και αδύνατο να βρει 139 εκατομμύρια ευρώ από τον Σεπτέμβριο 2014 η Πανελλήνια τράπεζα απορροφάται τάχιστα από την τράπεζα Πειραιώς.
Η Πανελλήνια έχει προκύψει από συγχωνεύσεις άλλων συνεταιριστικών τραπεζών μεταξύ  των οποίων είναι και μια Γερμανική.
Η αδυναμία της να ανακεφαλαιοποιηθεί με 139 εκατομμύρια την έφερε να ενσωματώνεται σε συστημική τράπεζα με επείγουσες ενέργειες.

Η τράπεζα παρουσίασε ζημιές 12,6 εκατομμύρια το 2013, το ενεργητικό της βρίσκεται στα 740 εκατομμύρια ευρώ, ίδια κεφάλαια 50 εκατομμύρια και τα δάνειά της είναι 652 εκατομμύρια ενώ οι καταθέσεις της είναι στα 514 εκατομμύρια ευρώ.