Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2015

Η ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΣΤΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΄΄ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ΄΄

Διαβάζουμε την τεκμηρίωση της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου προκειμένου να δικαιολογήσει την διάνοιξη.
Ουσιαστικά η διάνοιξη γίνεται για να μην τυχόν γίνει ατύχημα από τους παρανομούντες οδηγούς που στρίβουν αριστερά ανεβαίνοντας την Λεωφόρο στην οδό Ταϋγέτου. Αυτό αποτελεί τεκμηρίωση κι ας το έχουμε υπ΄όψη μας ώστε και σε άλλους δρόμους στα Βριλήσσια προκειμένου να αποφευχθεί ατύχημα να προβεί ο δήμος σε τοπική ρύθμιση Κυκλοφορίας.
Θαυμάζουμε τα επιχειρήματα.  Θα πρέπει να βραβευθεί ο νους που τα επινόησε.

Θα επισημάνουμε τα εξής:

Ένα τμήμα του χώρου στάθμευσης και συγκεκριμένα η ζώνη παράλληλα στην Λεωφόρο Πεντέλης σε όλο το μήκος του καταστήματος είναι ιδιοκτησίας του δήμου Βριλησσίων και η εταιρία πληρώνει κάποιο τίμημα, το οποίο έχει να ρυθμιστεί από την αρχή της χρήσης του. Μέρος αυτού του χώρου τώρα παύει να αποτελεί χώρο στάθμευσης αλλά αποτελεί λειτουργικό χώρο του καταστήματος. Επομένως νομικά απαιτείται αναπροσαρμογή της σύμβασης και ασφαλώς νέο τίμημα θα πρέπει να συμφωνηθεί.
Στην εισήγηση δεν γίνεται καμιά αναφορά. Αποσιωπάται ένα στοιχείο που αποτελεί και έσοδο του δήμου, που προφανώς με μειωμένες θέσεις στάθμευσης θα είναι μειωμένο!!! 
Εμείς εκτιμούμε ότι το νέο τίμημα πρέπει να είναι μεγαλύτερο παρά μικρότερο. 
Θα το δούμε τελικά αν η δημοτική αρχή θα ΄΄ακούσει΄΄ ή θα αδιαφορήσει.

Παρατήρηση, που πρέπει να κάνουμε είναι ποιος θα επιβαρυνθεί με το κόστος κατασκευής. Ούτε αυτό αναφέρεται στην εισήγηση.

 Άλλη μια παρατήρηση, που πρέπει να επισημάνουμε είναι αν ο δήμος θα ΄΄εισπράξει΄΄ κάποιο αντισταθμιστικό όφελος απ΄αυτή την νέα συμφωνία. Ακούσαμε κάτι αλλά δεν θα πρέπει να το μάθουν οι δημότες;

Και το τελευταίο: Μήπως απαιτείται και κάποια  μελέτη περιβάλλοντος, που πρέπει να συνοδεύει τις αλλαγές; Εμείς δεν το ξέρουμε αλλά το σκεφθήκαμε διότι η επιχείρηση δεν είναι ένα μικρό κατάστημα!!!
Ο χώρος συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό τροχοφόρων και πεζών!!!
Παρατηρήσαμε δε ακόμη ότι η τεχνική υπηρεσία του δήμου έχει κάνει και ....κυκλοφοριακή μελέτη προκειμένου να στηρίξει την πρότασή της, η οποία μάλιστα (διαβάζουμε και πάλι στην εισήγηση) ότι έγινε  σε συνεργασία με ....την ενδιαφερόμενη επιχείρηση!!!

Η ΤΕΚΜΗΡΊΩΣΗ:

α) Συμβολή των οδών Λ. Πεντέλης και Ταϋγέτου
Τα οχήματα που κινούνται στην άνοδο της Λ. Πεντέλης, για να εισέλθουν στο χώρο
στάθμευσης του συγκροτήματος παραβιάζουν για 8-10 μέτρα την μονοδρόμηση της οδού
Ταϋγέτου, με αποτέλεσμα να έρχονται αντιμέτωπα με τα νομίμως κινούμενα στην οδό με
κατεύθυνση την Λ. Πεντέλης, με κίνδυνο ατυχήματος.
β) Συμβολή του παράδρομου της Λ. Πεντέλης με την οδό Κισσάβου
Η έξοδος του παράδρομου της Λ. Πεντέλης, που διέρχεται έμπροσθεν του συγκροτήματος και
το διαχωρίζει από τον δημοτικό χώρο στάθμευσης, στην οδό Κισσάβου, ευρίσκεται πολύ
κοντά στον σηματοδοτούμενο κόμβο Λ. Πεντέλης – Κισσάβου. Τα οχήματα που εξέρχονται
του παράδρομου και επιθυμούν να κινηθούν επί της Λ. Πεντέλης, είτε δεξιά προς Πεντέλη –

Μελίσσια, είτε αριστερά προς Χαλάνδρι, για να αποφύγουν την απαραίτητη περιπορεία, που θα τα εντάξει ομαλά στο ρεύμα εξόδου του σηματοδοτημένου κόμβου, προσπαθούν να ενταχθούν σε αυτό κατευθείαν, με αποτέλεσμα να καθίσταται προβληματική η κίνηση των υπόλοιπων οχημάτων στον εν λόγω κόμβο και να δημιουργούνται ουρές σε όλες τις δυνατές κινήσεις.