Σάββατο, 25 Ιουλίου 2015

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΚΤ και Τράπεζα της Ελλάδας βρίσκονται σε συνεχείς διαβουλεύσεις για το πότε θα ανοίξει το Χρηματιστήριο και με ποια μορφή.
Κλιμάκιο στελεχών της ΤτΕ βρίσκεται σε τηλεδιάσκεψη με αντίστοιχα στελέχη της ΕΚΤ προκειμένου να συμφωνηθούν σειρά επιμέρους θεμάτων που θα προετοιμάσουν το άνοιγμα του Χρηματιστηρίου χωρίς περιορισμούς και για τους εγχώριους επενδυτές.
Σύμφωνα με πληροφορίες του euro2day ΤτΕ και υπουργείο Οικονομικών βρίσκονται σε ετοιμότητα να βγάλουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα την υπουργική απόφαση μόλις υπάρξει θετικό σήμα από την ΕΚΤ.
Η πρόταση της Αθήνας για το Χρηματιστήριο:
Το τελικό κείμενο που αναμένει έγκριση ώστε να καθαρογραφεί ως υπουργική απόφαση, κάνει λόγο για:
- Ελεύθερη πραγματοποίηση συναλλαγών για ξένους επενδυτές.
- Ελεύθερη πραγματοποίηση συναλλαγών για Ελληνες επενδυτές, δηλαδή επιστροφή στο προ capital controls καθεστώς.
- Απαγόρευση μεταφοράς κεφαλαίων (προϊόν πώλησης τίτλων) Ελλήνων στο εξωτερικό.
- Απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών από Ελληνες επενδυτές σε ξένες αγορές.
- Απαγόρευση – καθολική – του short selling
- Απαγόρευση εισροών – εκροών σε Αμοιβαία Κεφάλαια για διάστημα μίας εβδομάδος. Στο διάστημα αυτό, οι ΑΕΔΑΚ θα μπορούν να κάνουν διαχείριση για ίδιο λογαριασμό, ωστόσο οι επενδυτές δεν θα μπορούν να προχωρούν σε διάθεση και εξαγορά μεριδίων.