Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΔΑ

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 09.30 μ.μ. θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ.Α. με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

1.         «Ενημερώσεις – Ανακοινώσεις».

2.         «Επικύρωση πρακτικών της 3ης/9/2015 συνεδρίασης».

3.         «Επικαιροποίηση αποφάσεων Ε.Ε. από 29η – 66η».

4.         «Προτάσεις για τα οικονομικά των Ο.Τ.Α.».


5.         «Θέσεις της Π.Ε.Δ.Α. σχετικά με την πρόταση για την κατάργηση των βαρέων και ανθυγιεινών  στην καθαριότητα».