Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 2015

''ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ΄΄ ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Υπέγραψε η ΚΕΔΕ τη «Διακήρυξη των Πόλεων» για την κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο της Διάσκεψης του ΟΗΕ

Η υπογραφή αυτή αποτελεί δέσμευση για μια παγκόσμια συνεργασία σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Υπέγραψε η ΚΕΔΕ το κείμενο της «Διακήρυξης των Πόλεων» για την κλιματική αλλαγή, το οποίο υπεγράφη συνολικά από 1.000 δημάρχους του κόσμου στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα COP- 21.
Η υπογραφή αυτή αποτελεί δέσμευση για μια παγκόσμια συνεργασία σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την προώθηση συγκεκριμένων πολιτικών, δράσεων και λύσεων κατά της κλιματικής αλλαγής.
Το κείμενο της διακήρυξης, που από ελληνικής πλευράς φέρει την υπογραφή του προέδρου της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη προβλέπει ότι οι Δήμοι πρέπει:
-Να εφαρμόζουν και να παράγουν στρατηγικές υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών για την αντιμετώπιση κλιματικών κινδύνων μέχρι το 2020.
-Να θέσουν στέρεες βάσεις και να επιτύχουν μακροπρόθεσμους στόχους, όπως είναι η μετάβαση στην αξιοποίηση του μέγιστου βαθμού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
-Να εξασφαλίσουν ότι η «εντολή» που έχουν λάβει από τους πολίτες για τους πολίτες θα αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
-Να δημιουργήσουν το κατάλληλο περιβάλλον για τους δημότες τους, αυτό που θα τους παρέχει τις βέλτιστες συνθήκες διαβίωσης και θα προστατεύει στο έπακρο τα ανθρώπινα δικαιώματά τους.
-Να διαφυλάσσει τη διαδικασία συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο.
-Να διασφαλίσει την ισότητα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών.
-Να συνδράμουν στην προσπάθεια βέλτιστης συνεργασίας μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και κυβέρνησης.