Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

Ένωση Ελλήνων Χημικών: Πρόσφατες εξελίξεις στη χημεία στη ΔΕ

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) έχει απευθυνθεί θεσμικά, όπως ο ρόλος της ως Σύμβουλου του Κράτους σε θέματα Χημείας και Χημικής Εκπαίδευσης το επιβάλλει, επανειλημμένα στο ΥΠΠΕΘ, μέσα στο 2016, χωρίς να έχει εισακουσθεί για κανένα από τα θέματα που εξαφανίζουν την επιστήμη της Χημείας από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, υποβαθμίζοντας και την ποιότητα της ίδιας της Εκπαίδευσης.
Αντίθετα, έχει αντιμετωπίσει ένα καθεστώς διακρίσεων σε βάρος των Χημικών Καθηγητών σε αποσπάσεις, προσλήψεις αναπληρωτών, στην ειδική αγωγή, στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.
Πρόσφατες αποφάσεις του ΥΠΠΕΘ οδήγησαν στα  ακόλουθα αποτελέσματα:
Α. στο μικρό αριθμό Χημικών- Αναπληρωτών που διορίστηκαν, ως αποτέλεσμα της συρρίκνωσης των ωρών Χημείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,
Β. στην κατάταξη της Χημείας στο Γυμνάσιο στα δευτερεύοντα μαθήματα και τη μη γραπτή της εξέταση.
Δικαίως λοιπόν η ΕΕΧ θέτει τόσο στην ηγεσία του ΥΠΠΕΘ, όσο και στην ελληνική κοινωνία τα ακόλουθα ερωτήματα:
  1. Πως η Πολιτεία προχωρά σε ρυθμίσεις μέσα στις θερινές διακοπές χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση με τον σύμβουλο που η Πολιτεία έχει θεσμοθετήσει, την Ένωση Ελλήνων Χημικών και χωρίς να έχει αναπτυχθεί επιστημονικό σκεπτικό για τις αιφνίδιες αυτές αλλαγές;
  2. Σε συνάντηση που είχε το προεδρείο της ΕΕΧ με τον Γ.Γ. του ΥΠΠΕΘ, πριν από αρκετούς μήνες, είχε εντοπίσει το θέμα της συνεχούς μείωσης της Χημείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε όλους τους τομείς και τα επίπεδα (Γυμνάσιο, Α΄ΕΠΑΛ, Β΄ Λ Θετικής ΓΕΛ). Οι διορισμοί Χημικών- Αναπληρωτών ήταν δυσανάλογα μικρότεροι αυτών των συναδέλφων Βιολόγων, οι οποίοι ήταν υπερτριπλάσιοι και υπερδιπλάσιοι αυτών των συναδέλφων Φυσικών, γεγονός που οδήγησε την ΕΕΦ να προβεί σε έντονη διαμαρτυρία. Δεν είναι ακριβές ότι είχαμε σημειώσει με έμφαση και έγκαιρα, σε εκείνη την συνάντηση, ότι η ανισότροπη κατανομή των ωρών διδασκαλίας των Φ.Ε. θα επιφέρει ανισορροπία στη λειτουργία των σχολείων και δυσανάλογα μεγάλα κενά βιολογίας;
  3. Δεν είναι ακριβές ότι η ΕΕΧ κατέθεσε έγκαιρα πλήρεις Σκέψεις και Προτάσεις για Ενιαίο Πλαίσιο Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών (Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας - Γεωγραφίας) στο Γυμνάσιο;
 Ακριβώς σε αυτό το Πλαίσιο και σε αυτή την προοπτική Ενιαίων Φ.Ε. στο Γυμνάσιο και σχετικά με το νέο εξεταστικό σύστημα του Γυμνασίου, σύμφωνα με το οποίο από τις Φυσικές Επιστήμες εξετάζεται γραπτώς μόνο η Φυσική, η ΕΕΧ παρουσιάζει την ακόλουθη πρόταση:
Η γραπτή αξιολόγηση των μαθητών σε κάθε τάξη του Γυμνασίου να γίνεται κατά τρόπο αντιπροσωπευτικό της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών και συγκεκριμένα με ένα μόνοενιαίο διαγώνισμα στο οποίο τα θέματα θα τίθενται αναλογικά με τις ώρες διδασκαλίας των επιμέρους μαθημάτων και σε ένα λογικό ποσοστό της διδαχθείσας ύλης από κάθε αντικείμενο. Η πρόταση  αυτή  αφενός ενισχύει και  εξυπηρετεί την άποψη της ενοποίησης της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στο Γυμνάσιο και αφετέρου άρει το διαχωρισμό των Φυσικών Επιστημών σε πρωτεύουσες και δευτερεύουσες, πρακτική που κατακερματίζει τη μελέτη του ενιαίου Φυσικού κόσμου. Μία τέτοια πρακτική θα δημιουργούσε άμεσα κλίμα συνεργασίας ανάμεσα στις ειδικότητες ΠΕ04, θα καλλιεργούσε στους μαθητές και στις μαθήτριες την αντίληψη της διεπιστημονικότητας για τη μελέτη του Φυσικού κόσμου και θα προωθούσε την ενοποίηση επιλύοντας από αυτή ήδη την σχολική χρονιά πολλά πρακτικά προβλήματα.
Σε πλήρη αντίθετη προς τα ανωτέρω, η λογική της κατάταξης της Χημείας και άλλων θεμελιωδών Φ.Ε. όπως της Βιολογίας και της Γεωλογίας, στο Γυμνάσιο στα δευτερεύοντα μαθήματα, θα οδηγήσει σε απατηλή εντύπωση τους μικρούς μαθητές για τη σημασία τους με μεγάλες συνέπειες στην πορεία τους μετέπειτα στην ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όπως και στις περαιτέρω σπουδές τους.
Προέκυψε μόλις πριν λίγες ώρες και το θέμα της ανακοίνωσης του εξορθολογισμού της ύλης, με σημαντικές διαφοροποιήσεις στην Α΄και Β΄Λυκείου, οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση, ως προς τη φιλοσοφία τους, με την πρόταση Αναλυτικού Προγράμματος Χημείας που είχε εκπονήσει και καταθέσει η ΕΕΧ, ήδη από τον Ιούνιο του 2014 και φυσικά χωρίς να έχει προηγηθεί καμία διαβούλευση του ΥΠΠΕΘ ή της Επιτροπής που ασχολήθηκε με τον εξορθολογισμό της ύλης  με τον θεσμοθετημένο σύμβουλο του ΥΠΠΕΘ σε θέματα Χημικής Εκπαίδευσης, την ΕΕΧ.  Πριν προλάβει κανείς να μελετήσει τις αλλαγές και να εκφέρει μία σταθμισμένη γνώμη αναρτήθηκαν στις εκπαιδευτικές ιστοσελίδες και στάλθηκαν στα σχολεία μέσα στο Σαββατοκύριακο, παρά το γεγονός ότι ο Υπουργός ΠΕΘ είχε ανακοινώσει ότι οι σχολικοί Σύμβουλοι Εκπαίδευσης θα κληθούν να γνωματεύσουν σε σχετική σύσκεψη πάνω στις προτεινόμενες αλλαγές. Καλούμε τους Συμβούλους Εκπαίδευσης της ειδικότητας Χημικών να υπερασπιστούν σε αυτή τη σύσκεψη τις επιστημονικές θέσεις του κλάδου.
Καλούμε την ηγεσία του ΥΠΠΕΘ να ανταποκριθεί άμεσα στο αίτημα για συνάντηση με την ΕΕΧ, και τις άλλες επιστημονικές ενώσεις, να λάβει υπόψη τις επεξεργασμένες θέσεις που έχουν υποβληθεί και να προχωρήσει σε διαβούλευση πριν καταλήξει σε αποφάσεις που υπάρχει κίνδυνος να εξαφανίσουν προοδευτικά, σε μία αυτοτροφοδοτούμενη δίνη προς τα κάτω, τη Χημεία και τους Χημικούς από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με σοβαρότατες συνέπειες στη μόρφωση των παιδιών, στην Εκπαίδευση αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία.