Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017

H EΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΕΜΕ: Σχόλια για τα θέματα των μαθηματικών στις Πανελλαδικές

Πανελλαδικές 2017
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Ειδικά Σχόλια:
Θέμα Α: .
Θεωρία
Θέμα Β:
Ελέγχονται βασικές γνώσεις Ανάλυσης.
Θέμα Γ:
Τα ερωτήματα Γ1, Γ4 θα δυσκολέψουν αρκετούς υποψήφιους.
Θέμα Δ:
Τα ερωτήματα Δ1, Δ2, Δ3 απαιτούν λεπτούς αλγεβρικούς χειρισμούς και ιδιαίτερη προσοχή Το Δ4 θεωρείται αυξημένης δυσκολίας και θα αντιμετωπισθεί με επιτυχή τρόπο από υποψήφιους που διαθέτουν αυξημένες μαθηματικές ικανότητες.

Γενικά Σχόλια
Καλύπτεται μεγάλο μέρος της ύλης όχι όμως στο απαραίτητο εύρος της.
Αρκετά ερωτήματα ήταν επικεντρωμένα σε συγκεκριμένο κεφάλαιο που αναφέρεται σε προηγούμενες τάξεις.
Ο διατιθέμενος χρόνος δεν επαρκούσε για την πλήρη και επιτυχή διαπραγμάτευση των θεμάτων, παρότι σε κάποια ερωτήματα είχαν δοθεί τα ενδιάμεσα αποτελέσματα
Η διάρθρωση των ερωτημάτων δεν είχε την απαιτούμενη κλιμάκωση στο θέμα Γ.
Οι υποψήφιοι έπρεπε να έχουν πολύ καλή γνώση της ύλης των Μαθηματικών των προηγούμενων τάξεων.

Τα θέματα ήταν σαφώς δυσκολότερα από τα αντίστοιχα περσινά.