Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2015

ΑΝΕΥ ΑΞΙΑΣ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Πριν αρκετό καιρό είχαμε επισημάνει με άρθρο μας την αντίφαση ανάμεσα στην ποιότητα και το επίπεδο των θεμάτων στην τράπεζα θεμάτων και την ποιότητα και το επίπεδο του μαθήματος στα σχολεία. Είχαμε δώσει και παράδειγμα στην Άλγεβρα της Β΄Λυκείου και το είχαμε σχολιάσει δεόντως.

Το υπουργείο εντοπίζοντας την διαφορά αυτή προέβη σε μια απόφαση που κι αυτή δεν προσφέρει καμιά λύση στο πρόβλημα.
Είπε ότι μειώνεται η ύλη των θεμάτων από την τράπεζα θεμάτων με πιθανή την μείωση και στην διδασκόμενη ύλη.

Η απόφαση έχει δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος δεν προσφέρει καμιά λύση στο πρόβλημα των μαθητών. Τα θέματα στην τράπεζα για κάθε μάθημα είναι περίπου τα 350-400. Η μείωση θα φέρει τα θέματα στα 200 περίπου. 
Ο μαθητής δεν έχει ύλη τα θέματα της τράπεζας θεμάτων ώστε να του προσδώσει κάποιο όφελος. Η ύλη του καταγράφεται στο βιβλίο του.
Τα θέματα στην τράπεζα δεν ακολουθούν την σειρά των κεφαλαίων που διδάσκονται οι μαθητές.
Επομένως τα 200 περίπου θέματα περιλαμβάνουν και πάλι όλα τα κεφάλαια. Η ποιότητά τους είναι εξίσου ίδια σε όλη την έκτασή τους και δεν χαρακτηρίζονται με βάση το πλήθος.

Στο δεύτερο σκέλος (αν συμβεί τελικώς) το υπουργείο ακολουθεί την ρήση ΄΄πονάει κεφάλι, κόβει δάχτυλο΄΄. 
Όταν επισημαίνεται η διαφορά στην ποιότητα δεν προβαίνει κανείς στην μείωση της διδακτέας ύλης αλλά είτε βελτιώνεις το επίπεδο διδασκαλίας είτε αλλάζεις εντελώς τα θέματα στην τράπεζα.

Δυστυχώς εξακολουθούν να λαμβάνουν αποφάσεις πρόχειρα και εμβαλωματικά.