Τρίτη, 9 Ιουνίου 2015

ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ
Θα αναφερθούμε αναλυτικότερα αργότερα για το ζήτημα των νέων προγραμμάτων και του νέου θεσμικού πλαισίου εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Να σημειώσουμε ότι οι νέες διατάξεις, όπως αναφέρθηκε στις ανακοινώσεις του υπουργείου, αποτελούν μια μεταβατική περίοδο. Θα ακολουθήσουν νεότερες διατάξεις ορισμού πλαισίου.