Κυριακή, 8 Μαρτίου 2015

2015: ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ

Σύμφωνα με το CNN Money η πρώτη οικονομική δύναμη στον πλανήτη είναι οι ΗΠΑ με 18,4 τρις δολάρια ΑΕΠ.
Ακολουθεί η Κίνα με 10,9 τρις δολάρια.
Ο πίνακας δείχνει την σειρά ενώ να σημειώσουμε ότι η Ελλάδα είναι στα 200 δις δολάρια, 9,5 φορές μικρότερη από την Ρωσία και 41 φορές μικρότερη από τις ΗΠΑ.