Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2015

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΧΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 Είναι γνωστό σε πολύ λίγους ποια είναι η πραγματικότητα στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα και πολύ περισσότερο ποια ήταν η επιβάρυνση του λαού με την συμμετοχή του κράτους στην στήριξη του τραπεζικού συστήματος.

Το τραπεζικό σύστημα μετά την εφαρμογή του PSI, κυρίως αλλά και με τις άστοχες πολιτικές του τελευταίου χρόνου βρίσκεται σε εξαιρετικά δεινή θέση για τέταρτη φορά στα τελευταία τρία χρόνια.

Το Ελληνικό κράτος στήριξε τις τράπεζες με την παροχή ρευστότητας και με την συμμετοχή του στις συνεχείς αυξήσεις κεφαλαίου από το 2009 έως το 2014.

Το σύνολο του τραπεζικού συστήματος αυτή την ώρα αλλά και τα τελευταία πέντε χρόνια είναι απόλυτα κρατικοποιημένο αλλά ελεγχόμενο από τον ιδιώτη μέτοχο ή μετόχους με την απλή συμμετοχή του κράτους στα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών.

Ο πίνακας παρακάτω δείχνει τα ποσά που επενδύθηκαν τα τελευταία χρόνια στο τραπεζικό κλάδο είτε με την δανειοληψία μέσα από τα μνημόνια είτε από τις αυξήσεις κεφαλαίου.

Αξιοσημείωτο είναι ότι επενδύθηκαν 24,98 δις ευρώ και σήμερα η αξία αυτή έχει συρρικνωθεί στα 2,67 δις ευρώ. Περί τα 22 δις ευρώ έχουν κάνει φτερά. Απώλειες για τον Έλληνα φορολογούμενο κατά 89.31%.

Η συμμετοχή του ιδιώτη ήταν στα 2013 και 2014 11,23 δις ευρώ και η τρέχουσα αξία είναι μόλις 2 δις ευρώ. Μείωση της αξίας της επένδυσης κατά 82,19%.
   
Τα στοιχεία αυτά αποτελούν μια παγκόσμια σχεδόν πρωτοτυπία. Να επενδύονται τόσο σημαντικά ποσά σε τραπεζικό σύστημα και να εξανεμίζονται οι αξίες σε ελάχιστο χρόνο!!

Τώρα με το 3ο μνημόνιο βαίνουμε ολοταχώς σε νέα στήριξη του τραπεζικού συστήματος ύψους (κατ΄αρχήν ) 25 δις ευρώ όπως έχουν συμφωνήσει η χώρα μας με την απελθούσα κυβέρνηση και τους εταίρους - δανειστές μας.

Τα χρήματα αυτά είναι ένα νέο δάνειο που θα οδηγηθεί εκ νέου στο τραπεζικό σύστημα με την ελπίδα ότι δεν θα χρειαστεί να αυξηθεί ακόμη περισσότερο η παροχή ρευστότητας.
Προβλέπεται, επίσης, και νέες αυξήσεις κεφαλαίου αν παραστεί η ανάγκη με την συμμετοχή ιδιωτών που μπορεί να είναι και οι ομολογιούχων τραπεζών ή ακόμη και οι μέτοχοί των αν τελικά αποτύχει η ανόρθωση του τραπεζικού συστήματος με τα 25 δις ευρώ. Δηλαδή προβλέπεται και η περίπτωση του bail in.

Ας ελπίσουμε ότι η διαδικασία αυτή να είναι και η τελευταία ώστε το τραπεζικό σύστημα να ανακάμψει και να βγει στην αγορά να στηρίξει με την σειρά του την πραγματική οικονομία.

Θα ακολουθήσει και κάποια διαδικασία reverse split ώστε οι τιμές των μετοχών να βρεθούν σε εμπορεύσιμο επίπεδο.


Τράπεζα 
Ποσοστό ΤΧΣ 
Τρέχουσα αξία 
Επένδυσε το ΤΧΣ το 2013 
Αξία επένδυσης ιδιωτών 
Επένδυσαν το 2014 + 2013
Εθνική 
57,2%
1 δισ
8,46 δισ
810 εκατ 
3,5 δισ
Πειραιώς 
66,9%
445 εκ
6,84 δισ
220 εκατ
3,2 δισ
Eurobank 
35,4%
262 εκ
5,72 δισ
490 εκατ
2,83 δισ
Alpha bank 
66,2%
968 εκ
3,96 δισ
500 εκατ 
1,7 δισ
Σύνολο 
56,4%
2,67 δισ
24,98 δισ
2 δισ
11,23 δισ